Overslaan en naar de inhoud gaan

Onderzoeks­projecten

LORECO

We stoten als samenleving op verschillende grenzen: klimaatopwarming, afbrokkelen van lokale handel en minder sociale cohesie. Het zijn allemaal zaken die zijn veroorzaakt door de manier waarop we ons geldsysteem, economie en maatschappij hebben vormgegeven de voorbije decenia.  

VITAL CITIES II

Praktijkonderzoek naar hoe de inrichting van de fysieke en sociale omgeving, mensen aanspoort tot meer sporten en bewegen.

Inspiratie voor en begeleiding van overheden en organisaties die willen bouwen aan een leefbare (stads)omgeving.

EXERGAME

Howest en Sport Vlaanderen hebben vanuit de Sportinnovatiecampus expertise opgebouwd in de niche ‘exergames’ of ‘interactieve beweeggames’. Vanuit deze samenwerking richten we samen een ruimte in voor onderzoek, opleiding en dienstverlening rond dit thema.                        

DIPSTER 2_0

Tijdens dit project wordt een online leerplatform ontwikkeld waar kan worden gewerkt aan de onderwijsdoelen op het vlak van digitale competenties.                                                                                                                                      

LISSEWEGE CIRCULAIR

De stad Brugge beschikt over een gevarieerd en rijk patrimonium (van meer dan 500 gebouwen) en is daardoor een van de grootste vastgoedeigenaars in Brugge en omgeving. De stad probeert een voortrekkersrol te nemen binnen nieuwe ontwikkelingen.

Future Flemish Pig

Het algemene doel van het ICON-project is kennisverwerving over actuele uitdagingen in de varkensproductie en -verwerkingsketen in Vlaanderen en de samenwerking doorheen de keten verhogen.                                                                                            

BC4P

Doelstelling van het onderzoek is de ontwikkeling van een innovatieve blockchaintechnologie voor een veilige energiemarkt met gebruik van hernieuwbare energie, alsook het uitbreiden van de marktkansen voor blockchain- en energiesysteemtransformatie voor kmo's in de Euregio.      

Logipro

De logistieke sector heeft hooggekwalificeerde profielen nodig. Deze bestaan nog niet, waardoor de bedrijven nieuwe medewerkers eerst moeten opleiden, wat veel tijd en geld kost. Dit Erasmus+ project beoogt de ontwikkeling van een leerprogramma dat Europese studenten voorbereidt

LDE DIGIHUB

Vele Vlaamse kmo's hebben nog substantiële stappen te zetten in het digitaliseringsproces. Tegelijkertijd stellen we vast dat er heel wat organisaties ondersteuning aanbieden bij dit digitaliseringsproces en dit op verschillende momenten van het transformatiepad.

Holy Family

Uganda is een speerpuntland in de noordzuid-werking van Howest, waarbij de outreach zich verbreedt in studiegebieden en verdiept in duurzame partnerschappen.