Overslaan en naar de inhoud gaan

Onderzoeks­projecten

Brugge beweegt

Het project Brugge Beweegt is een structurele samenwerking tussen Howest en Stad Brugge om studenten in te zetten om alle Bruggelingen aan te zetten tot bewegen. Brugge Beweegt is een dienstverleningsproject waar initiatieven rond beweging, gezondheid en sport ingekleurd worden d

STARlab

In dit project doen het Howest AI Lab en het Howest Energy Lab een gezamenlijke inspanning om hun bestaande AI-onderzoeksinfrastructuur uit te breiden, met als doel het kunnen ontwikkelen en trainen van de nieuwe generatie AI-modellen.                                             

Start@K4

Start@K4 is het vervolgproject van Start@K3 dat als doelstelling heeft het ondersteunen en promoten van jong ondernemerschap in Kortrijk.                                                                                                                                               

FLEXICAP

Flexicap wil de collectieve inzichten rond de invoering van de digitale meter ontsluiten en op die manier hedendaagse oplossingen voor de verbruiker creëren om de energiefactuur beter te beheersen.                                                                                   

VersnelAI

Vlaamse kmo's zijn op vandaag al overtuigd van de waarde van data. Dit project toont hen de best practices om er matuurder mee om te gaan.                                                                                                                                              

RE4F

Met Rethink Energy 4 Food wil het projectconsortium de energietransitie in de Vlaamse voedingsindustrie versnellen. Er worden nieuwe technologieoplossingen ontwikkeld bij voedingsbedrijven die zo bijdragen tot aan de Vlaamse 2030 doelstellingen.                                   

Startklaar

De onderzoeksgroep Secundair Onderwijs wil met dit project een aantal belangrijke didactische en pedagogische principes aanreiken om leraren die (her)starten zonder pedagogische bekwaamheid te ondersteunen. Dit zal de kwaliteit van de onderwijskwaliteit ten goede komen.          

R3PACK

In het R3Pack project wordt onderzocht hoe we vanuit West-Vlaanderen een ecosysteem kunnen bouwen voor het demonstreren van oplossingen qua design en recyclage van niet-huishoudelijke verpakkingen.                                                                                   

NursEduPal@Euro

Een internationaal consortium werkt samen aan innovatie in palliatieve zorg onderwijs voor bachelors in de verpleegkunde.

Health Tech Labs

‘Upscaling Health Tech labs for Accelerating Innovations’ beoogt de uitbouw van de kennisboulevard digital health vanuit Brugge. De vele digitale technologieën (MHealth, XR, AI big data,...) vinden immers hun weg nog niet altijd naar de klant en de zorgprofessional.