Overslaan en naar de inhoud gaan

Onderzoeks­projecten

Vertiports

Dronetransport is en blijft van de belangrijkste toepassingen door het logistiek potentieel, de kostenefficiëntie, milieuvriendelijkheid en inzetbaarheid voor risicovolle taken. Met Vertiports wordt West-Vlaanderen voorbereid op de evolutie naar onbemand luchtverkeer.           O

Resilient VEG-i-TEC

In dit project wordt onderzocht hoe, aan de hand van nieuwe vaste en mobiele infrastructuur, doorgedreven slim energie- en waterbeheer kan leiden tot water-, elektriciteit- en warmteoptimalisaties bij agro-voedingsbedrijven.                                                        

Manuf Excellence

Om effectief te verbeteren, moeten bedrijven hun situatie kunnen inschatten en de juiste technologieën kunnen selecteren. Beide aspecten blijken niet evident voor kmo's. Dit project beoogt de uitbouw van een onderzoeksinfrastructuur om demonstraties/validaties te kunnen opzetten.

Dental Loop

Binnen de call Vlaanderen Circulair - Circulaire Zorg - wil Sterima samen met Howest de organisatie van retours van gesteriliseerde dental instrumenten verbeteren. Het is de bedoeling om de bestaande oplossing aan te passen vanuit de regels van circulair design.                  

Digital Health Lab

Het project beoogt de oprichting en uitbouw van het Digital Health Lab in West-Vlaanderen, met als hoofdthema digitale preventieve gezondheid.                                                                                                                                          

URBAN XR LAB

Binnen URBAN XR LAB wordt onderzocht hoe we 14+ jongeren actief kunnen betrekken bij het (her)ontwerpen van ruimtes, met de nadruk op duurzaam ruimtegebruik en het potentieel van Extended Reality (XR) voor visualisatie en simulatie van ontwerpen.                                  

WaterMoldova

Hoe kunnen we de plattelandsgemeenschappen van Moldavië toegang tot veilig drinkwater garanderen? En hoe kunnen we ervoor zorgen dat goede praktijken met betrekking tot watergebruik, hygiëne en sanitaire voorzieningen binnen de gemeenschappen duurzaam worden geïmplementeerd?     

GalvanEyez Infra

Het creëren van digitale content (marketingcampagnes, websites, apps en VR/AR-applicaties) vereist een grondig begrip van de ervaringen en reacties van de eindgebruiker. Traditionele methoden zoals surveys geven waardevolle inzichten, maar missen vaak de onbewuste reacties.      

Cico-Hub 2

Zuidwest-Vlaanderen staat bekend als de productieregio in België. Een op de drie productiebedrijven in ons land bevindt zich in de regio en bij velen is er de dwingende vraag om te evolueren naar een industrie die duurzamer omgaat met materialen en grondstoffen.