Overslaan en naar de inhoud gaan

Onderzoeks­projecten

Dualogistiek

Binnen dit ESF-project onderzoeken we hoe duaal leren in het hoger onderwijs een succesverhaal kan zijn. De opleiding graduaat Transport en Logistiek en de bachelor Supply Chain Management zijn de proeftuinen voor dit project. 

TESTEREP

Hoe evolueerde het Vlaamse kustlandschap de afgelopen 5000 jaar op zee en op land? Dat is de hoofdvraag die onderzoekers van de Vrije Universiteit Brussel, KU Leuven, Howest en VLIZ willen beantwoorden in het zopas gestarte project ‘Testerep.’

EDO

EDO

Educatie voor Duurzame Ontwikkeling (EDO) als hefboom voor het onderwijs van de toekomst. Hoe kunnen lerarenopleiders Educatie voor Duurzame Ontwikkeling (EDO) integreren binnen de eigen onderwijspraktijk  om vorm te geven aan onderwijs met impact?

CyberSecurity40

CyberSecurity4.0 ontwikkelt een laagdrempelig, inzetbaar kader, richtlijnen en tools, een demonstrator en leeromgeving voor de cyberbeveiliging van KMOs in een Industrie 4.0 context.

Voorsprongfonds WST6

In dit project ontwikkelen we een aantrekkelijke en kwaliteitsvolle opleiding die mentoren in het werkveld op maat ondersteunt en versterkt in hun opdracht als begeleider en medebeoordelaar van de student tijdens het werkplekleren.

HY4DENSE

Overall objective of this Interreg 2 Seas project is to develop a soil-free cultivation system to grow densely sown crops (such as lamb’s lettuce, watercress, spinach or rocket) by upgrading existing early stage prototypes to efficient hydroponic growing systems.

BLING

Blockchain als technologie of eerder als concept is nog vrij jong, maar heeft wereldwijd veel interesse en enthousiasme opgewekt bij burgers, burgerorganisaties, ondernemingen, dienstverleners en overheden.

LORECO

We stoten als samenleving op verschillende grenzen: klimaatopwarming, afbrokkelen van lokale handel en minder sociale cohesie. Het zijn allemaal zaken die zijn veroorzaakt door de manier waarop we ons geldsysteem, economie en maatschappij hebben vormgegeven de voorbije decenia.  

VITAL CITIES II

Praktijkonderzoek naar hoe de inrichting van de fysieke en sociale omgeving, mensen aanspoort tot meer sporten en bewegen.

Inspiratie voor en begeleiding van overheden en organisaties die willen bouwen aan een leefbare (stads)omgeving.

EXERGAME

Howest en Sport Vlaanderen hebben vanuit de Sportinnovatiecampus expertise opgebouwd in de niche ‘exergames’ of ‘interactieve beweeggames’. Vanuit deze samenwerking richten we samen een ruimte in voor onderzoek, opleiding en dienstverlening rond dit thema.