Overslaan en naar de inhoud gaan

Studeren kost geld

De sociale dienst van Stuvo staat klaar om je in alle discretie te ondersteunen bij financiële vragen. Bekijk samen of je in aanmerking komt voor studiefinanciering. Als je zicht wenst te krijgen op de totale studiekost van de opleiding, klik dan hier.

Studietoelagen

Als student in het hoger onderwijs kan je een studietoelage van de Vlaamse overheid ontvangen om je studies te bekostigen. Om in aanmerking te komen voor een studietoelage moet je voldoen aan verschillende voorwaarden.

Bij de sociale dienst kan je terecht om je recht op een studietoelage te bekijken, berekenen, het dossier aan te vragen en te vervolledigen. Daarnaast kan je een voorschot op je studietoelage aanvragen. Het bedrag van het voorschot is altijd in verhouding met het bedrag van je effectieve studietoelage.

Hoe vraag je een studietoelage aan?

Als student kan je ook heel gemakkelijk zelf je aanvraag indienen aan de hand van de volgende stappen:

 1. Surf naar studietoelagen.be.
 2. Klik op ‘dien je aanvraag in’.
 3. Meld je aan via ‘Itsme’ of via je identiteitskaart, pincode en eID-kaartlezer.
 4. Vul je profiel aan met je eigen gegevens.
 5. Na een mail van de dienst Studietoelagen kan je je opnieuw aanmelden om bijkomende vragen te beantwoorden en/of documenten toe te voegen.

Bij vragen kan je terecht bij de studentenvoorzieningen van jouw campus.

Contacteer ons

Studiefinanciering

Lopen je studiekosten hoog op, betaal je zelf je studies, zijn er financiële veranderingen thuis? Dan kan er op basis van een financieel dossier nagegaan worden of we extra studiefinanciering kunnen voorzien. Bij de sociale dienst van Stuvo kan je terecht met je vragen rond het financieren van je studiekosten.

De extra financiële steun kunnen we toekennen voor studiekosten zoals de aankoop van een laptop, ondersteuning in de huur van je kot, een studiereis, studiemateriaal… We zoeken naar een oplossing op maat en houden rekening met je financiële mogelijkheden.

Bij vragen kan je terecht bij de studentenvoorzieningen van jouw campus.

Contacteer ons

Studenten­job

Naast studiefinanciering is een studentenjob ook een bron van inkomsten. Als student mag je 600 uren per kalenderjaar werken. Alle informatie rond werken als student kan je terugvinden op student@work.

Een studentenjob kan je o.a. vinden via interimkantoren, via de VDAB jobstudentensysteem, via de vacature service van Howest of via Student.be. Neem zeker een kijkje bij interesse!

Studenten aan het werk in Kortrijk

Sociaal-juridisch advies

Als student heb je een heleboel rechten, maar ook een aantal plichten. Heb je vragen over het Groeipakket, belastingen, werken en studeren, leefloon van het OCMW, een werkloosheidsuitkering of andere sociaaljuridische thema’s? Dan kan je terecht bij de studentenvoorzieningen van jouw campus. Onderaan deze pagina vind je een aantal antwoorden op de veelgestelde vragen.

Contacteer ons

Veelgestelde vragen over studie­financiering

Het studiegeld kan je hier raadplegen.

Je betaalt voorlopig het beurstarief indien je aantoont dat je een studietoelage hebt aangevraagd (bewijs van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, afdeling Studiefinanciering) voor het academiejaar waarvoor je inschrijft. Een studietoelage kan je hier aanvragen.

Indien je voor het huidig academiejaar geen recht meer hebt op een studietoelage, dient er bijbetaald te worden tot het tarief van niet-beursstudent.

Wanneer het moeilijk is om meteen het volledige studiegeld te betalen, kan je een spreiding van het inschrijvingsgeld aanvragen. Een spreiding kan over 3, 6 of 9 maanden en kan rechtstreeks aangevraagd worden bij het studentensecretariaat. Studenten die recht hebben op verminderd inschrijvingsgeld kunnen ook een gespreide betaling aanvragen.

Naast de algemene studiekost en het studiegeld, zijn er per opleiding nog extra studiekosten. In dit overzicht kan je een raming van volgende kosten terugvinden:

 • De extra studiekost betaal je bij inschrijving samen met jouw studiegeld.
 • De handboeken en cursussen worden aangekocht tijdens de eerste schoolweek, dit kan ook tweedehands.
 • Opleidingsgebonden uitrusting en materiaal, andere en kosten stage worden gemaakt of aangekocht gedurende het academiejaar.
 • Studiereizen, projecten en bezoeken worden ruim op voorhand aangekondigd via het online leerplatform. Daar zal men jou ook informeren over de betaling.
 • Computer: bespreek met jouw opleiding welke laptop een vereiste is. Je hoeft niet voor elke opleiding een nieuwe laptop aan te schaffen. Via het laptopproject van Howest kan je de nodige informatie verkrijgen en een laptop aankopen.

Als student in het hoger onderwijs kan jij om je studies te bekostigen een studietoelage van de Vlaamse overheid ontvangen. Niet iedereen heeft recht op een studietoelage. Om in aanmerking te komen voor een toelage moet je voldoen aan verschillende voorwaarden (zie 'Heb ik recht op een studietoelage van de Vlaamse Overheid?').

Als je voldoet aan die voorwaarden dan heb je recht op een toelage en daarnaast vermindering van het studiegeld als beurstariefstudent.

Om in aanmerking te komen voor een studietoelage van de Vlaamse overheid moet je voldoen aan drie voorwaarden:

 1. Nationaliteitsvoorwaarden
 2. Studie/pedagogische voorwaarden
 3. Financiële voorwaarden

Meer informatie vind je hierover op de website van studietoelagen. Wil je graag hulp om uit te zoeken of je recht hebt op een studietoelage, neem dan contact op met de Stuvo medewerker sociale dienstverlening.

Als student moet je zelf de studietoelage aanvragen via het digitaal loket. De studietoelage wordt aan jou toegekend en uitbetaald op jouw rekening.

De aanvraag voor een studietoelage 2023-2024 kan online gebeuren vanaf 2 juni 2023. Uiterlijk op 1 juni 2024 moet je aanvraag ingediend worden om nog recht te hebben op een toelage. Je kan zelf je studietoelage aanvragen via www.studietoelagen.be.

De Stuvo medewerker sociale dienstverlening kan je hierbij helpen. Voor sommige studenten is de aanvraag te complex bv. als alleenstaande student, leefloon student…

Schakel zeker onze hulp in!

Het bedrag van je studietoelage van de Vlaamse overheid hangt af van je referentie-inkomen, het aantal studiepunten waarvoor je gerechtigd bent en of je al dan niet kotstudent bent.

De concrete bedragen van de toelage kan je terugvinden via deze link.

Indien je hierover meer info wenst of een berekening van jouw studietoelage, neem dan zeker contact op met de Stuvo medewerker sociale dienstverlening.

Jazeker. Het inschrijvingsgeld als beurstudent en bijna-beursstudent kan je via deze link terugvinden.

Let op, bij het studiegeld werd de extra studiekost van de opleiding nog niet bijgeteld. Hoeveel de extra studiekost exact bedraagt, hangt af van de opleiding en kan je terugvinden in de wegwijzer. Daarnaast zijn er ook uitzonderingen voor studenten die niet voldoen aan de pedagogische/studie voorwaarden, maar wel aan de nationaliteitsvoorwaarden -en financiële voorwaarden. Ook zij kunnen recht hebben op het verminderd studiegeld. Denk je recht te hebben op een studietoelage en/of wens je een berekening ervan? Neem dan contact op met de Stuvo medewerker sociale dienstverlening. Zij kunnen een aanvraag verminderd studiegeld opmaken voor jou.

Als je referentie-inkomen te hoog is en nog binnen bepaalde grenswaarden ligt, dan ben je bijna-beursstudent. In dat geval krijg je geen toelage, maar wel een vermindering op het studiegeld als bijna-beursstudent. Daarnaast zijn er ook uitzonderingen voor studenten die voldoen aan alle voorwaarden, maar niet voor een onderdeel van de financiële voorwaarden nl. de KI-test. Zij hebben ook recht op een verminderding van het studiegeld als bijna-beursstudent.

Denk je te behoren tot deze categorie maar wil je dat laten berekenen? Neem dan contact op met de Stuvo medewerker sociale dienstverlening.

Tijdens de drukke aanvraagperiode bij studietoelage kan het even duren vooraleer jij je centen ontvangt. De meeste studiekosten in het hoger onderwijs vallen voor of bij de start van het academiejaar.

Je kan bij de Stuvo medewerker sociale dienstverlening van jouw campus terecht voor een voorschot op je studietoelage. Het bedrag van het voorschot is altijd in verhouding met het bedrag van je studietoelage.

Jammer genoeg niet. De berekening van de schooltoeslag en de studietoelage verschillen.

Als nieuwe student aan Howest kan je bij inschrijving het beurstarief betalen. Dit kan je doen op vertoon van een bewijs dat je de studietoelage voor het nieuwe academiejaar hebt aangevraagd. De studietoelage vraag je aan via het digitale loket op de website www.studietoelagen.be.

Let op, belangrijk dat je de studietoelage zeker aanvraagt voor 1 juni 2024. Afhankelijk van de beslissing van de dienst voor studietoelagen, moet je al dan niet nog bijkomend inschrijvingsgeld betalen.

Wil je graag een berekening van je studietoelage, dan kan je steeds contact opnemen met de Stuvo medewerker sociale dienstverlening.

De studietoelage wordt berekend op basis van studiepunten. Als je jouw studiepunten wijzigt of je zet jouw studies stop, dan is dit bepalend voor jouw studietoelage. Een volledige of gedeeltelijke terugbetaling kan een gevolg zijn hiervan.

Wil je hierover meer informatie, neem dan contact op met de Stuvo medewerker sociale dienstverlening.

Je kan steeds een aanvraag indienen tot bijkomende studiefinanciering bij de Stuvo medewerker sociale dienstverlening. De sociale dienst voert een sociaal onderzoek en maakt een financieel dossier op om na te gaan of deze extra studiefinanciering mogelijk is. Raadpleeg de nodige gegevens en documenten voor het sociaal onderzoek

Die extra financiële steun kan Stuvo toekennen in specifieke studiekosten zoals bv de aankoop van een laptop, ondersteuning in de huur van je kot, een studiereis … We zoeken zoveel mogelijk naar een oplossing op maat en houden rekening met je financiële mogelijkheden.

Als student mag je gedurende het hele jaar werken, zowel tijdens het academiejaar als tijdens de zomervakantie. Meer informatie rond het aantal uren dat je mag werken, kan je terugvinden via student@work, centen voor studenten of neem contact op met de Stuvo medewerker sociale dienstverlening.

Op zoek naar een studentenjob? Die vind je op de jobservice van Howest.

Je blijft jouw groeipakket behouden tot en met de maand waarin je 25 jaar wordt, zolang je studeert en je minimum 27 studiepunten opneemt. Neem je minder dan 27 studiepunten op omwille van ziekte of omdat je in jouw diplomajaar zit, dan behoud je ook het recht op jouw groeipakket.

Voor meer informatie hierover kan je terecht bij de Stuvo medewerker sociale dienstverlening.

Je kan bij het OCMW (Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn) van de gemeente waar je gedomicilieerd bent een leefloon aanvragen. Zij erkennen studenten als een specifieke doelgroep. Een leefloon aanvragen kan wanneer je zelf onvoldoende of geen inkomsten hebt en je ouders je niet meer ondersteunen. Ook als je nog thuis woont en je ouders hebben onvoldoende financiële middelen, kan je een aanvraag indienen. Studeren met een leefloon is geen recht. Het OCMW neemt hierover de beslissing.

Voor meer informatie hierover kan je terecht bij de Stuvo medewerker sociale dienstverlening of je kan rechtstreeks contact opnemen met het OCMW van de gemeente waar je bent gedomicilieerd.

In principe moet je als uitkeringsgerechtigde werkzoekende beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt. Als je een studie wenst aan te vatten, kan die beschikbaarheid in het gedrang komen. Je kan informeren of je in aanmerking komt voor een vrijstelling van die beschikbaarheid. Op deze manier kan je tijdens je studies je uitkering behouden. Je dient hiervoor te voldoen aan bepaalde voorwaarden. Informeer bij de VDAB als je in Vlaanderen bent gedomicilieerd of bij Actiris als je in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest woont. Je kan ook contact opnemen met de vakbond of met de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen.

Als je een werkloosheidsuitkering krijgt, kan je ook recht hebben op een studietoelage van de Vlaamse Overheid. Voor meer informatie hierover kan je terecht bij de Stuvo medewerker sociale dienstverlening.

Als je een (voltijdse) loopbaan wenst te combineren met studeren, kan je recht hebben op bepaalde verlofstelsels en/of financiële tussenkomsten. Dit is afhankelijk van je tewerkstellingsplaats.

Indien je werkt in Vlaanderen kan je recht hebben op:

 • Opleidingscheques
 • Tijdskrediet/Vlaams zorgkrediet/loopbaanonderbreking
 • Vlaams Opleidingsverlof

Indien je werkt in Brussel kan je recht hebben op:

 • Opleidingscheques
 • Tijdskrediet/loopbaanonderbreking
 • Betaald educatief verlof

Dit hangt samen met een aantal voorwaarden waaraan je dient te voldoen vooraleer recht te kunnen hebben op deze voordelen. Meer informatie kan je vinden via Centen voor studenten of contacteer de Stuvo medewerker sociale dienstverlening.

Privacy

De medewerkers van de dienst studentenvoorzieningen van Howest respecteren jouw privacy.

Voor de behandeling van je aanvraag voor studiefinanciering, sociaaljuridisch advies, psychosociale ondersteuning en de deelname aan trainingen worden gegevens van jou verzameld en verwerkt.

Alle informatie over welke gegevens verwerkt worden en hoe we hier op een correcte manier mee omgaan, kan je hier nalezen.