Overslaan en naar de inhoud gaan

Onderzoeks­projecten

P5 Uganda

Er is een hoge werkloosheidsgraad bij jongeren in Uganda (83%, UBOS 2018). Dit komt door een grote skills gap en school drop-outs. Er zijn ook heel wat afgestudeerden (bachelors en masters) die geen job vinden door beperkte vaardigheden. De curricula van de universiteiten zijn te

ZorgSTEM

Een nieuwe generatie zorgprofessionals neemt stilaan het heft in eigen handen en innoveert zelf in ziekenhuizen, revalidatie en woonzorgcentra. Ze openen de weg naar nieuwe open innovatie scenario’s. 

TEENIE TINY HOUSES

Het TEENie Tiny Houses project zet in op het aantonen dat bouwprofielen een enorm spectrum aan talenten omvatten via een uitdagende, duurzame en geïntegreerde bouw challenge.  

SDGENERATION

Scholen engageren zich steeds meer voor duurzame initiatieven. Om deze zichtbaar te maken én om een kompas te bieden aan scholen om met de veelheid aan aspecten van duurzaamheid om te gaan, wilt de Noord-Zuid dienst van Brugge hen ondersteunen met het platform SDGeneration.      

SD GUERILLARTS

Er wordt met een groep 14-plussers aan de slag gegaan om de SDG’s (duurzameontwikkelingsdoelstellingen) in de kijker te zetten via een artistieke-technologische interventie in hun stad/gemeente. In samenwerking met lokale jeugdorganisaties wordt een traject opgezet.              

AHUMAIN

Zowel ‘Internet of Things’ (IoT) als ‘Artificial Intelligence’ (AI) verandert onze wereld snel. Het AHUMAIN-project verbindt de IoT- en AI- specialisaties daartoe tot één consistent curriculum, afgestemd op de Oostafrikaanse markt. 

MJP Blended HV

De coronacrisis heeft duidelijk gemaakt dat digitale communicatiemiddelen - al dan niet in combinatie met face-to-face-contact - een meerwaarde kunnen hebben voor iedereen in contact met dienst-, hulp- en zorgverleners. 

XR in de realiteit

Heel wat scholen hebben de ambitie om Virtual Reality (VR), Augmented Reality (AR) of overkoepelend eXtended Reality (XR) te implementeren in hun aanbod. Zeker voor de leerlingen voor wie het trainen van vaardigheden tot de kerntaken behoort, kunnen toepassingen met XR een meerwaarde betekenen.

Kindvriendelijkpatri

Wat zijn belangrijke principes om bij verbouwingen en nieuwbouw van patrimonium rekening te houden met kinderen en jongeren? Op deze en andere vragen zoekt Howest een antwoord tijdens dit project. 

BiKC infrastructuur

Veel hogescholen, laboratoria en bedrijven hebben niet de kennis, expertise of middelen om een fulltime bio-informaticus aan te nemen. Het Bio-informatica Kenniscentrum (BiKC) speelt hierop in met praktijkgericht onderzoek en dienstverlening.