Overslaan en naar de inhoud gaan

Europees samenwerkingsverband

Howest maakt deel uit van RUN-EU, het Regional University Network - European University.

RUN-EU is een Europese Universiteit die fysieke en virtuele uitwisselingen bevordert tussen 8 regionale hogescholen en universiteiten uit Spanje, Portugal, Finland, Nederland, Oostenrijk, Ierland en België​. Alle partners van RUN-EU vertegenwoordigen samen een studentenpopulatie van meer dan 76.500 studenten, 8000 medewerkers en net geen 100 onderzoekscentra.

RUN-EU logo

What's in it for you?

Doordat Howest lid is van RUN-EU kunnen onze studenten, lectoren en onderzoekers genieten van gezamenlijke onderwijs-, onderzoeks- en innovatie-initiatieven.

Concreet? Als student kan je inschrijven voor verschillende internationale, kortlopende mobiliteitsprogramma's (Short Advanced Programmes - SAP). Samen met buitenlandse studenten volg je dan bijvoorbeeld één week les aan een van onze RUN-EU partnerscholen in Spanje, Portugal, Finland, Nederland, Oostenrijk of Ierland.

De credits die je krijgt voor deze opleidingen kan je bovendien omzetten in een vrijstelling voor een vak binnen je curriculum.

Ontdek de Short Advanced Programmes

Langer naar het buitenland? Via het Erasmus+ programma krijg je als student financiële steun om jouw vleugels minstens één semester uit te slaan binnen Europa.

RUN-EU map 2024

Interregionale alliantie

RUN-EU, voluit Regional University Network - European University, is een Europees samenwerkingsverband van acht regionale hogescholen en universiteiten.

De missie van RUN-EU bestaat erin de competitiviteit van de regio’s waarin de partners gevestigd zijn te versterken door studenten, onderzoekers en lectoren de mogelijkheden te geven om onderling kennis uit te wisselen.

Elk van de leden van de alliantie heeft de ambitie om - vanuit de regionale verankering - samenwerkingen op te zetten buiten de landsgrenzen.

Meer informatie

Lies Vanhaelemeesch

Lies Vanhaelemeesch

Project Leader RUN-EU at Howest