Overslaan en naar de inhoud gaan

Onderzoeks­projecten

Bridges by Mentors

BRIDGES by MENTORS onderzoekt welke voorwaarden nodig zijn om studenten van hogeronderwijsinstellingen te motiveren en te mentoren om contact te leggen met studenten uit andere landen.                                                                                                

Promised

PROMISED is een innovatief onderzoeksproject dat middelbare schooldocenten helpt om de ontwikkeling van wetenschappelijke, digitale, groene en taalkundige competenties in een tweede taal op een inclusieve en geïntegreerde manier aan te pakken.                                     

Startklaar

De onderzoeksgroep Secundair Onderwijs wil met dit project een aantal belangrijke didactische en pedagogische principes aanreiken om leraren die (her)starten zonder pedagogische bekwaamheid te ondersteunen. Dit zal de kwaliteit van de onderwijskwaliteit ten goede komen.          

NursEduPal@Euro

Een internationaal consortium werkt samen aan innovatie in palliatieve zorg onderwijs voor bachelors in de verpleegkunde.

URBAN XR LAB

Binnen URBAN XR LAB wordt onderzocht hoe we 14+ jongeren actief kunnen betrekken bij het (her)ontwerpen van ruimtes, met de nadruk op duurzaam ruimtegebruik en het potentieel van Extended Reality (XR) voor visualisatie en simulatie van ontwerpen.                                  

Dualogistiek

Binnen dit ESF-project onderzoeken we hoe duaal leren in het hoger onderwijs een succesverhaal kan zijn. De opleiding graduaat Transport en Logistiek en de bachelor Supply Chain Management zijn de proeftuinen voor dit project. 

WoordSmid

Het project WoordSmid gaat op zoek naar oplossingen voor het dalende leesplezier en tanende leesvaardigheid binnen én buiten het onderwijs. In dit praktijkwetenschappelijk onderzoek bundelen de Mind- and Makerspace (MaM) en onderzoeksgroep School of Education hun krachten.       

XRxNursing

Het onderzoek XRxNursing richt zich op het verkennen van de mogelijkheden van Extended Reality-technologieën (XR) als potentieel instrument om de link tussen kennis en vaardigheden te versterken bij verpleegkundigen.                                                                

PACT4SW

Maatschappelijke en medische vooruitgang liedt tot een verhoogde levensverwachting en gepaste zorg in de laatste levensfase. Een antwoord hierop is palliatieve zorg. Dit project staat voor 'upskilling' sociaal werken voor palliatieve zorg.                                         

PUW20

Na het succes van "PUW!", gaat "PUW! 2.0" een stap verder. Dit onderzoeksproject richt zich op het optimaliseren van het schoolwelzijn van cognitief sterke leerlingen in het Vlaamse onderwijs.