Overslaan en naar de inhoud gaan

Onderzoeks­projecten

YET 20

“The best is YET to come” bouwt verder op het onderzoeksproject YET (Youth Environment & engagement Tool) dat in opdracht van de Vlaamse Gemeenschap, Departement Omgeving werd uitgevoerd en paste in de subsidie-oproep “Samen verbeelden we ruimte”.                                 

FLEXICAP

Flexicap wil de collectieve inzichten rond de invoering van de digitale meter ontsluiten en op die manier hedendaagse oplossingen voor de verbruiker creëren om de energiefactuur beter te beheersen.                                                                                   

RE4F

Met Rethink Energy 4 Food wil het projectconsortium de energietransitie in de Vlaamse voedingsindustrie versnellen. Er worden nieuwe technologieoplossingen ontwikkeld bij voedingsbedrijven die zo bijdragen tot aan de Vlaamse 2030 doelstellingen.                                   

Resilient VEG-i-TEC

In dit project wordt onderzocht hoe, aan de hand van nieuwe vaste en mobiele infrastructuur, doorgedreven slim energie- en waterbeheer kan leiden tot water-, elektriciteit- en warmteoptimalisaties bij agro-voedingsbedrijven.                                                        

Vital Cities 4All

De missie van expertiseteam Vital Cities is om actief bij te dragen aan de ontwikkeling van duurzame en inclusieve, beweegvriendelijke omgevingen die aansluiten op de behoeften van gebruikers én een positieve impact hebben op de gemeenschap.                                       

LISSEWEGE CIRCULAIR

De stad Brugge beschikt over een gevarieerd en rijk patrimonium (van meer dan 500 gebouwen) en is daardoor een van de grootste vastgoedeigenaars in Brugge en omgeving. De stad probeert een voortrekkersrol te nemen binnen nieuwe ontwikkelingen.

Future Flemish Pig

Het algemene doel van het ICON-project is kennisverwerving over actuele uitdagingen in de varkensproductie en -verwerkingsketen in Vlaanderen en de samenwerking doorheen de keten verhogen.                                                                                            

Holy Family

Uganda is een speerpuntland in de noordzuid-werking van Howest, waarbij de outreach zich verbreedt in studiegebieden en verdiept in duurzame partnerschappen. In antwoord op een uitdrukkelijke vraag van het Holy Family Virika Hospital als MoU-partner, en dankzij onze domeinexperti

Kapitein Werkgeluk

September 2022 betekende de start van het praktijkgericht onderzoek 'Kapitein Werkgeluk', met focus op het bevorderen van Werkgeluk bij (startende) leerkrachten en scholen secundair onderwijs. 

EnergAI

Bedrijven beseffen dat een verdere digitalisering nodig is om te blijven innoveren, groeien en hun processen efficiënter te maken. Vanuit bedrijven groeit wel de vraag over hoe ze ondersteund kunnen worden in de energietransitie, zonder dat dit grote kosten meebrengt.