Overslaan en naar de inhoud gaan

Werkbaar werk is essentieel voor duurzaam ondernemen. Ondanks de groeiende aandacht ontbreekt het aan een geïntegreerde en proactieve aanpak. StartUpWellbeing wil starts-ups proactief begeleiden en empoweren bij het uitwerken en implementeren van een werkbaarheidsplan.

Het project sluit aan bij de missie van Vlaanderen om internationaal uit te groeien tot een innovatieve plaats voor start-ups die een onmisbare rol spelen in verdere economische groei en innovatie in diverse transitiedomeinen.


Een verschuiving is nodig, met aandacht voor werkbaar werk vanaf de (op)start, afgestemd op een organisatievisie, cultuur en structuur. Het doel van StartUpWellbeing is het proactief begeleiden en empoweren van start-ups bij het uitwerken en implementeren van een werkbaarheidsplan. In cocreatie met vier proeftuin-organisaties in West-Vlaanderen zal een begeleidingsmethodiek ontwikkeld en gepiloteerd worden, resulterend in ook kennisproducten die een raamwerk bieden en bijdragen aan inzichtverhoging. Tijdens het project wordt geëxploreerd op welk moment welk aanbod draagvlak vindt door proactief in te zetten op welzijn op het werk. Het project sluit aan bij de missie van Vlaanderen om internationaal uit te groeien tot een innovatieve plaats voor start-ups die een onmisbare rol spelen in verdere economische groei en innovatie in diverse transitiedomeinen (gezondheidzorg, digitalisering, professionalisering, …).