Overslaan en naar de inhoud gaan

Geen obstakels zien, maar opportuniteiten. Kansen geven. Talenten tot ontwikkeling brengen. Mensen inspireren om meer uit zichzelf te halen, om de lat hoger te leggen, om te durven doen.

Anticipating the future is wat we met onze Howest Community voor ogen hebben. We noemen ons atypisch, met een hoek af. We staan open voor mensen die buiten de lijntjes kleuren, die out of the box denken, we moedigen ondernemerszin aan en we maken ruimte voor ondernemerschap.

Serve, empower, care: het zijn onze waarden, de bakens die ons richting geven, die tot in de haarvaten van onze community zijn doorgedrongen. Ze maken deel uit van het Howest-DNA.

De student en zijn opleiding staan centraal in ons onderwijs. De maatschappij en het brede werkveld in het bijzonder zijn onze toetssteen. Maatschappelijke meerwaarde creëren ons doel.

Frederik D'hulster
Algemeen directeur Howest

Frederik D'hulster algemeen directeur Howest

Ontdek Howest

Missie, visie en waarden

Howest is de hogeschool met passie voor de toekomst van elke student.

Lees meer

Strategische doelstellingen

Howest is een wendbare organisatie. Onze hogeschool maximaliseert haar impact door een innovatief en toekomstgericht opleidingen- en onderzoeksportfolio. Howest creëert een effectieve en attractieve leer- en onderzoeksomgeving.

Lees meer

Organisatie

We kiezen voor een vlakke, wendbare organisatiestructuur waarbij kennisdeling evident is en informeel en interdisciplinair overleg alle ruimte krijgt.

Lees meer

Kwaliteit

Howest heeft de voorbije jaren een sterke kwaliteitscultuur opgebouwd. Onze gedeelde waarden Serve – Empower – Care dragen bij tot het verbeteren van de dagelijkse praktijk en de uitstraling van onze hogeschool.

Lees meer

Ethische code

Howest zet zich in voor integriteit, respect en vertrouwen. Lees onze ethische code op onze website en ontdek hoe we deze waarden in de praktijk brengen.

Lees meer

Gendergelijkheidsplan

Gendergelijkheid is een fundamentele waarde van de Europese Unie en is één van de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties.

Lees meer

Howest Foundation

De Howest Foundation is een initiatief van Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen. De foundation ondersteunt projecten en onderzoeksthema’s die inzetten op sociale verantwoordelijkheid en bijdragen aan duurzaam en globaal engagement.

Lees meer

Het Howest-DNA

Elke organisatie heeft haar eigen DNA. Dat DNA is de optelsom van de waarden, de missie, de visie, de kwaliteits- en de organisatiecultuur. Howest noemt zich atypisch, met een hoek af en dat weerspiegelt zich ook in haar medewerkers.

Lees meer

Associatie Universiteit Gent

De Associatie Universiteit Gent (AUGent) is het overkoepelend netwerk van vier kwaliteitsvolle hogeronderwijsinstellingen in Oost- en West-Vlaanderen:

Meer informatie

Associatie Universiteit Gent