Overslaan en naar de inhoud gaan

Onderzoeks­projecten

XRehab

De gezondheidszorg in België staat onder druk door de toenemende vergrijzing. Daarnaast zijn er ook een aantal limieten aan wat bereikt kan worden met standaard therapie. Het gebruik van Extended Reality, zoals Virtual, Augmented, of Mixed Reality, kan hier mogelijk een meerwaard

Creativup

Creativ’Up stimuleert innovatie in de culturele en creatieve sector over de landsgrenzen heen, door netwerkopbouw mogelijk te maken, ondernemersvaardigheden te versterken en innovatie en verandering te ondersteunen.De opkomst van disruptieve technologieën (denk aan AI), de naslee

Unlock Digital

In Unlocking Digital Potential wordt nagegaan hoe we West-Vlaamse kmo's kunnen begeleiden om hun digitale en technologische transformatie te versnellen.                                                                                                                                

Infopunt Innovatie

Het is een uitdaging om kmo’s mee te krijgen in de digitale transitie. Bedrijven hebben vaak te weinig zicht op welke oplossingen voor hen het nuttigst zijn. Bovendien weten zij veelal niet welke oplossingen met de hogeschool al ontwikkeld en/of getest werden.                    

MaM on the Move

Mind- and Makerspace (MaM) is een creatieve ruimte in Brugge die cruciale vaardigheden integreert in al haar activiteiten: zelfontplooiing en kritisch denken, delen en samenwerken, creatief vermogen en durf tonen, en initiatief nemen. Het aanbod voor scholen is (te) snel volzet. 

LORECO

We stoten als samenleving op verschillende grenzen: klimaatopwarming, afbrokkelen van lokale handel en minder sociale cohesie. Het zijn allemaal zaken die zijn veroorzaakt door de manier waarop we ons geldsysteem, economie en maatschappij hebben vormgegeven de voorbije decenia.  

Studio LEX 20

Wil jij de leerlingen beter begeleiden in jouw klas? Studio LEX ontwikkelde expertvideo's waarmee je jouw brede basiszorg kan versterken vanuit evidence-based inzichten. Ga aan de slag met onze e-courses of begeleid jouw schoolteam op weg naar een krachtige brede basiszorg.      

VITAL CITIES II

Praktijkonderzoek naar hoe de inrichting van de fysieke en sociale omgeving, mensen aanspoort tot meer sporten en bewegen.

Inspiratie voor en begeleiding van overheden en organisaties die willen bouwen aan een leefbare (stads)omgeving.

EXERGAME

Howest en Sport Vlaanderen hebben vanuit de Sportinnovatiecampus expertise opgebouwd in de niche ‘exergames’ of ‘interactieve beweeggames’. Vanuit deze samenwerking richten we samen een ruimte in voor onderzoek, opleiding en dienstverlening rond dit thema.                        

DIPSTER 2_0

Tijdens dit project wordt een online leerplatform ontwikkeld waar kan worden gewerkt aan de onderwijsdoelen op het vlak van digitale competenties.