Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoe kan ik inschrijven aan Howest?

De eerste stap is je online registreren. Na het afsluiten van de registratie ontvang je een mail met alle info nodig voor je definitieve inschrijving.


Online registratie (voorinschrijving)

Ben je een internationale student of een Belgische student met een internationaal diploma en wil je je inschrijven in één van onze Engelstalige of Nederlandstalige opleidingen? Volg dan de instructies voor internationale aanvragen.

Definitief inschrijven: waar en wanneer?

Na je online registratie, kan je je inschrijving afronden online of op de campus, op de infodagen en elke werkdag op afspraak in het studentensecretariaat van de Howest-campus waar jouw opleiding doorgaat.

Voor 2024-25 kan dit vanaf 29 juni.

Online definitief inschrijven

Open je online registratie en controleer of alle nodige documenten zijn opgeladen.

Alle documenten in orde? Stel nu je studieprogramma samen en onderteken het. Daarna wordt je dossier verwerkt en gecontroleerd door Howest. Pas daarna worden je contract opgemaakt en de factuur voor het studiegeld en extra studiekost per mail bezorgd.

Inschrijven op de campus

Wil je liever je inschrijving afronden in het studentensecretariaat? Zorg er dan wel voor dat je eerst alle nodige documenten hebt opgeladen. Open daarvoor je online registratie.

Alle documenten in orde? Maak een afspraak in een van de campussen hieronder. Je contract wordt opgemaakt en de factuur voor het studiegeld en extra studiekost wordt per mail bezorgd.

Postgraduaat? Dan schrijf je in in Howest Academy en verloopt de inschrijving volledig online - voor vragen kan je terecht bij howestacademy [at] howest.be (howestacademy[at]howest[dot]be ) of telefonisch op dinsdag en vrijdag 9 - 16u op 050/381277


Openingsuren, contactgegevens en routeplan

Vrijstellingen of traject op maat?

Vraag je tijdens je online registratie vrijstellingen aan of kies je om een traject op maat te volgen? Dan zal je eerst een afspraak moeten maken met je trajectbegeleider voor je je inschrijving kan afronden. De contactgegevens van je trajectbegeleider vind je in de mail die je ontvangt na je online registratie.

Bij een eerste inschrijving in een bacheloropleiding kan een traject op maat enkel indien men:

 • vrijstellingen verkrijgt op basis van eerdere studies of ervaring
 • reeds een bachelor- of masterdiploma heeft, of een graduaatsdiploma en inschrijft in een vervolgopleiding
 • een bijzonder statuut verkreeg van Howest of een VAPH nummer heeft
 • laattijdig inschrijft, door heroriëntatie of na goedkeuring na gemotiveerde aanvraag
 • onvoldoende leerkrediet heeft voor het volledige traject, men kan enkel inschrijven ten belope van het leerkrediet

Welke documenten?

 • Een kopie van de voor- en achterkant van je identiteitskaart (indien niet via itsme of EID aangemeld) en/of verblijfsvergunning
 • Een kopie van je diploma secundair onderwijs
 • Bewijs van toelating indien een buitenlands diploma of na een toelatingsproef/onderzoek (zie toelatingsvoorwaarden)
 • Indien van toepassing: bevestigingsmail waarmee je aantoont dat je een studietoelage van de Vlaamse overheid hebt aangevraagd voor het komend academiejaar, dan betaal je bij inschrijving voorlopig verminderd studiegeld (beurstarief). Info hoe je een studietoelage aan kan vragen
 • Het bewijs dat je de starttoets afgelegd hebt, of het bewijs dat je vrijgesteld bent van de starttoets (Educatieve bachelor)

Kostprijs?

 • Wat kost jouw inschrijving?
 • Heb je recht op een studietoelage?
 • Studiegeld betalen met opleidingscheques is mogelijk indien je voldoet aan de voorwaarden
 • Studiegeld betalen via KMO-portefeuille is mogelijk indien de opleiding voldoet aan de voorwaarden KMO-portefeuille. Ons registratienummer is DV.O241438. De aanvraag dient uiterlijk binnen de 2 weken na de startdatum zijn ingediend.
 • Studiegeld gespreid betalen is mogelijk volgens een spreidingsplan dat wordt aangevraagd aan de studentenadministratie bij inschrijven (bij online inschrijven vermeld je dit bij de opmerkingen).
 • In het inschrijvingsgeld, bestaande uit het studiegeld en de extra studiekost, zitten geen studiemateriaal of studiereizen inbegrepen. Je kan een raming van alle kosten van je opleiding terugvinden op de webpagina van die specifieke opleiding onder "Hoe inschrijven?"

Studenten­secretariaat

Voor informatie over je inschrijving en je administratief dossier kan je het studentensecretariaat contacteren.

Toelatings­voorwaarden

Wie zich wil inschrijven in een bacheloropleiding, moet minstens een Vlaams diploma secundair onderwijs of HBO5 hebben behaald. Ook met een Nederlands diploma VWO en MBO-niveau 4 of met een "Propedeuse" kan men rechtstreeks inschrijven.

Wie zich wil inschrijven in een graduaatsopleiding, kan dit met een van de diploma's hierboven opgesomd maar ook met een getuigschrift van het tweede leerjaar derde graad BSO dat minstens 3 jaar geleden behaald werd of met een Nederlands HAVO-diploma.

Studenten met een ander (buitenlands) diploma secundair onderwijs kunnen inschrijven indien hun diploma toegang biedt tot de universiteit in het land van behalen diploma en indien men voldoet aan de taalvoorwaarden opgenomen in het Onderwijs- en examenreglement. In dit geval dient men toelating met een buitenlands diploma aan te vragen.

Wie niet voldoet aan deze voorwaarden, krijgt via een toelatingsonderzoek alsnog de kans zich in te schrijven. Er zijn speciale procedures voor het toelatingsonderzoek.

Wil je inschrijven in een bachelor Onderwijs, dan dien je eerst de starttoets lerarenopleiding af te leggen.

Vrijstellingen: wat je vroeger gedaan hebt

Met wat je vroeger hebt gestudeerd (eerder verworven kwalificaties - EVK) of elders hebt geleerd door ervaring (eerder verworven competenties - EVC) kun je voor een studietraject misschien wel vrijgesteld worden voor één of verschillende opleidingsonderdelen of partims.

Het toekennen van vrijstellingen op basis van kwalificaties - EVK (creditbewijzen, diploma, attesten) kan via de trajectbegeleider van je opleiding.

Het toekennen van vrijstelling op basis van werkervaring, gebeurt via een EVC procedure (regelgeving AUGent).

 • Via de standaard EVC-procedure (EVC SP) kan je de competenties op het eindniveau van een bachelor- of graduaatsopleiding laten erkennen.
  Opgepast : Vaste acceptatiedata 1 april en 1 november: dit zijn de deadlines voor het indienen van een EVC-dossier, met als doel vrijstellingen te kunnen aanvragen vóór de start van het semester
 • Zit je voor een bepaalde competentie nog niet op het eindniveau van een opleiding maar wel van een opleidingsonderdeel of partim? En wil je relatief snel, gratis en zonder zware administratie vrijgesteld worden voor een aantal opleidingsonderdelen (in totaal voor maximum 18 studiepunten) binnen een opleiding? Dan kan de vereenvoudigde EVC-procedure (EVC VP) iets voor jou zijn.

EVC-gids voor de kandidaat

Contact: evc [at] howest.be (evc[at]howest[dot]be)

Starten in februari

Je hebt het gevoel dat je niet de juiste studiekeuze gemaakt hebt, maar je wilt niet bij de pakken blijven zitten? Start aan Howest een nieuwe opleiding in februari.

Een aantal graduaatsopleidingen starten in februari volledig opnieuw met een modeltraject. In dit geval kan je 2 jaar later reeds je diploma behalen.

Voor andere opleidingen bieden we je de mogelijkheid om via een traject op maat over te stappen naar de opleiding die bij je past. Je start in februari en de opleiding is gespreid over een extra semester. Zo verlies je geen volledig academiejaar en verhoog je je kans op slagen.

Neem een kijkje in het opleidingsaanbod en maak een afspraak met de trajectbegeleider om samen je traject op maat uit te stippelen.

Meer info

Toelating met buitenlands diploma

Ben je een internationale student of een Belgische student met een buitenlands diploma en wil je je inschrijven in één van onze Engelstalige of Nederlandstalige opleidingen?

Instructies voor internationale aanvragen

Veelgestelde vragen

Vind je je vraag niet terug? Stel je vraag via chat of mail aan het studentensecretariaat.

Algemene info inschrijvingen / studiegeld / leerkrediet

Voor informatie over je inschrijving en administratief dossier kan je het studentensecretariaat contacteren.

Het studiegeld kan je hier raadplegen.

Je betaalt voorlopig het beurstarief indien je aantoont dat je een studietoelage hebt aangevraagd (bewijs van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, afdeling Studiefinanciering) voor het academiejaar waarvoor je inschrijft. Een studietoelage kan je hier aanvragen.

Indien je voor het huidig academiejaar geen recht meer hebt op een studietoelage, dient er bijbetaald te worden tot het tarief van niet-beursstudent.

Specifiek aan de student doorgerekende kosten en jaarlicenties van het softwarepakket Basis worden op forfaitaire basis aangerekend als extra-studiekost.

Voor bepaalde opleidingen wordt naast de forfaitaire kost een gemotiveerde, opleidingsspecifieke studiekost aangerekend.  

Het gaat hierbij om kosten gemaakt voor hetzij lidmaatschappen van beroepsverenigingen, hetzij voor extra opleidingsspecifieke software, het gebruik van specifiek materiaal of het bijwonen van events.

Hoeveel de extra studiekost is voor jouw opleiding vind je hier.

Werkende studenten zonder diploma hoger onderwijs kunnen betalen met maximaal 500 euro aan opleidingscheques per academiejaar (conform de regeling van de VDAB).

Werkende studenten kunnen, onder bepaalde voorwaarden, betalen via KMO-portefeuille. Vermeld dit zeker bij inschrijving. De aanvraag moet gebeuren tussen de inschrijvingsdatum en 14 dagen na de start van de lessen. Ons registratienummer is DV.O241438.

Meer info

Een studiebeurs kan je hier online aanvragen.

Je kan terecht bij de Stuvo-medewerker sociale dienstverlening voor meer info. Maak een afspraak

Wens je gespreid te betalen, meld dit bij je inschrijving in het veld opmerkingen.

Je kan terecht bij de Stuvo-medewerker sociale dienstverlening voor meer informatie. Maak een afspraak

Wens je vrijstellingen aan te vragen, dan dien je dit aan te geven in de online registratie. Na het finaliseren kan je de vrijstellingen digitaal aanvragen. (mogelijk vanaf infodag eind juni)

Wens je reeds opleidingsonderdelen mee te volgen in het tweede traject, deeltijds te studeren of een creditcontract aan te gaan voor een of meerdere opleidingsonderdelen? Maak dan een afspraak met de trajectbegeleider.

 • Voor een graduaatsopleiding is het leerkrediet niet van toepassing. Hiervoor kan je inschrijven.
 • Voor bacheloropleidingen kan je alleen inschrijven ten belope van je beschikbare leerkrediet (met uitzondering van zij die al een masterdiploma behaalden en hun leerkrediet met 140 studiepunten verminderd zagen).

Raadpleeg de stand van je leerkrediet

De studentenkaart krijg je na je definitieve inschrijving bij de start van het academiejaar.

Met deze kaart geniet je van heel wat voordelen in het binnen- en buitenland.

De  studentenkaart wordt gebruikt om te kopiëren, printen, betalen aan de automaten en in de cafetaria, en toegang te krijgen tot de parking. Je kan het saldo van de studentenkaart online opladen, maar ook aan het onthaal.

Op en rond de campus

Per campus is er een specifiek aanbod middagmalen (warme schotel, belegd broodje, pasta, koude schotel, warme snack, soep).

Via de pagina huisvesting vind je alle info omtrent studentenhuisvesting.

 • Campus Brugge
  Als student in Brugge kan je via het project ‘Brugge studentenstad’ aan interessante voorwaarden een studentenfiets huren.
 • Campus Kortrijk
  Als student in Kortrijk kan je een fiets huren aan interessante voorwaarden bij Mobiel.

 • TREIN
  Attesten voor een treinabonnement worden meegegeven bij definitieve inschrijving. Hiermee kan je een schoolabonnement of campuskaart aankopen en reis je tegen studententarief.
 • BUSPAS
  Voor studenten die in Kortrijk studeren, bestaat de mogelijkheid een studentenpas van De Lijn aan te kopen voor busvervoer in Groot-Kortrijk. Hiervoor betaal je een administratieve kost van €10. Meer info.

Op de website van Howest kan je je campus kiezen en de parkeergelegenheid checken.

Start en organisatie academie­jaar

Het academiejaar start met de onthaaldagen vanaf 16 september. In februari vinden de onthaaldagen, afhankelijk van de opleiding, plaats tussen 1 en 15 februari.

Tijdens de onthaaldagen wordt er toelichting gegeven bij uurrooster, onderwijs- en examenreglement, studentenbegeleiding, leerplatform Leho en gebruik van je Howest e-mailaccount.

Je krijgt ook de kans kennis te maken met je nieuwe klasgenoten, de Howest-campus en Stuvo (dienst studentenvoorzieningen). Daarnaast worden een aantal praktische afspraken gemaakt om het jaar goed te starten.

Je aanwezigheid op deze onthaaldagen is een must. De gedetailleerde planning ervan vind je hier terug.

De lessen voor eerstejaarsstudenten starten officieel op maandag 23 september. In de week ervoor zijn er de onthaaldagen waarop je aanwezigheid een must is. Bekijk hier de academische kalender.

Voor wie instapt in februari, starten de lessen in de week van 12 februari.

Howest biedt instapcursussen aan om je voor te bereiden op je graduaats- of bachelorstudies. Je oefent de nodige basiskennis nog eens in en krijgt een goed idee van wat je opleiding nu echt inhoudt. Die cursussen zijn optioneel.

Groepsverdelingen en uurroosters worden bekendgemaakt tijdens de onthaaldagen. Vanaf dan zijn de lesroosters terug te vinden via lesroosters.howest.be.

De vakantieperiodes kan je vinden in de academische kalender

Studiemateriaal / software / laptops

Je persoonlijke boekenlijst op basis van jouw programma kan je vinden op iBamaflex (Mijn studiemateriaal).

Na je definitieve inschrijving ontvang je een bevestigingsmail op je privé-mailadres, samen met informatie over je nieuwe Howest-account. Daarmee kan je je aanmelden in iBamaflex. De boeken waarbij prijzen (studententarief) vermeld zijn, kunnen aangekocht worden via Standaard Boekhandel. Dit kan vanaf 1 september online met je howest-login via https://howest.standaardstudentshop.be

Cursussen worden online aangeboden en kunnen indien gewenst zelf uitgeprint worden.

Iedere Howest-student heeft een laptop met legale software nodig. De opleiding biedt specifiek type laptop aan. Meer info omtrent laptops

Bijkomende vragen? Klik hier of neem contact op via laptops [at] howest.be (laptops[at]howest[dot]be).

Je persoonlijke softwarelijst op basis van jouw programma kan je vinden op iBamaflex ( Mijn studiemateriaal). Na je definitieve inschrijving ontvang je een bevestigingsmail op je privé-mailadres, samen met informatie over je nieuwe Howest-account. Daarmee kan je je aanmelden in iBamaflex.

Het softwarepakket via groepsaankoop, dat nodig is voor je opleiding, is in de extra studiekost inbegrepen. Deze dien je dus niet meer aan te kopen. Aangezien de softwarelicenties één jaar geldig zijn, wordt het pakket pas geactiveerd bij de start van het academiejaar.

Bij een aantal opleidingen wordt naast deze software via groepsaankoop nog andere opleidingsspecifieke software gebruikt. Deze software kan tegen een studentvriendelijke prijs worden aangekocht via howest.academicshop.eu.

Aanvullende info

Statuten en faciliteiten

Alle informatie over aanvraagprocedure, onderbouw, bewijsstukken en attesten vind je via howest.be/faciliteiten.

De talentcoach regelt alle faciliteiten en ondersteuning voor en met jou, in overleg met de opleiding.

Ben je student-ondernemer, of zal je dit statuut aanvragen? Dan moet je contact opnemen met één van de ondernemingscoaches van Howest.

Wie minstens 50 procent tewerkgesteld is in de privésector in het Vlaamse Gewest én ingeschreven staat in een opleiding geregistreerd op vlaanderen.be/vlaams-opleidingsverlof, komt onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor Vlaams opleidingsverlof. Controleer deze voorwaarden zeker op voorhand.