Overslaan en naar de inhoud gaan

Het doel van het PWO-programma ZorgVoorTransities is om te onderzoeken welke ondersteuning nodig is om vanuit ecosystemen een transitieproces te realiseren in zorg en welzijn. In cocreatie worden tools ontworpen die betaalbaar, haalbaar en gebruiksvriendelijk zijn.

De zorg- en welzijnssector staan voor grote uitdagingen, met een groeiende en toenemende complexiteit aan zorgvragen en een nijpend tekort aan mensen en middelen. Ondanks het besef dat samenwerkingen in netwerkorganisaties noodzakelijk zijn om de toekomst van welzijn en zorg te garanderen, ontbreekt het in de praktijk aan kennis, tijd en middelen om dit aan te pakken.

In cocreatie met drie proeftuinen in West- en Oost-Vlaanderen ontwerpen we tools die afgestemd zijn op de praktijk en dus betaalbaar, haalbaar en gebruiksvriendelijk zijn voor zorg- en welzijnsactoren.


In allerhande beleidsplannen wordt uitvoerig stilgestaan bij het wat, de inhoud van de noodzakelijke transities, maar minder aandacht gaat uit naar het hoe, naar de concrete (ecosystemische) aanpak van transitieprocessen binnen zorg en welzijn. In cocreatie met drie proeftuinen in West- en Oost-Vlaanderen ontwerpen we tools die afgestemd zijn op de praktijk en dus betaalbaar, haalbaar en gebruiksvriendelijk zijn voor zorg- en welzijnsactoren. Dit onderzoek zal onder meer uitmonden in een toolbox (methodieken en hulpmiddelen) die intern bijdragen tot een concrete aanpak van meer missiegedreven onderzoek en extern bijdragen tot sterkere transitieprestaties voor onze regio.