Overslaan en naar de inhoud gaan

Als student in het hoger onderwijs kan je op basis van individuele kenmerken en/of omstandigheden een bijzonder statuut toegekend krijgen.

Diversiteit

Howest wil haar onderwijs openstellen voor een zo ruim mogelijke populatie en wil iedere student maximale kansen bieden om zich te ontplooien.

Ieder mens is uniek, Howest erkent en waardeert de verschillen en voert een diversiteitsbeleid gericht op de evolutie van een geïntegreerd naar een inclusief beleid, aangevuld met een doelgroepenbeleid.

Acties

 • Taalbeleid: mogelijkheid om talenkennis te toetsen en bij te spijkeren;
 • Taalremediëringstrajecten in samenwerking met centra voor volwassenonderwijs;
 • Specifieke acties voor vluchtelingen: diplomagelijkwaardigheid en taalremediëring;
 • Inclusieve examenfaciliteiten;
 • Peer Assisted Learning: ouderejaars coachen nieuwe studenten in het kader van het verwerven van academische vaardigheden of het bijwerken van leerstof;
 • Specifieke acties voor incoming students: buddywerking, huur fietsen aan studentenprijs, ondersteuning tijdens de zoektocht naar huisvesting, ...
 • Specifieke acties voor studenten met een bijzonder statuut:
  • Onderwijs- en examenfaciliteiten;
  • Begeleiding en ondersteuning in functie van de haalbaarheid van de studies:
  • Extra ondersteuning;
  • Aangepaste leermiddelen – financiële tussenkomst door Cel Specifieke Onderwijsmiddelen;
  • Pedagogische hulp – financiële tussenkomst VAPH;
  • (aangepast) vervoer van en naar de lessen – tussenkomst VAPH;
  • (aangepaste) huisvesting in het aanbod in eigen beheer (aangepaste kamers en parking);
  • Compenserende software.
 • Howest Community Service Learning: studenten engageren zich voor initiatieven gericht op behoeften binnen Howest – buddy&mind: opnemen van een informele rol als ‘peerondersteuner’;
 • Sensibiliseringscampagnes zoals: week van de geestelijke gezondheid, tegen seksueel geweld en seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen studenten.

Informatie opvragen kan bij ria.vermote [at] howest.be (Ria Vermote), coördinator sociaal beleid (0477 91 38 38).

Faciliteiten

Als student kan je op basis van individuele kenmerken en/of omstandigheden een bijzonder statuut toegekend krijgen. Daarvoor moet je jaarlijks je aanvraag opnieuw indienen door middel van de registratietool. Deze heraanvraag hoef je niet te doen indien je reeds in Howest het statuut hebt gekregen van ‘student met leerstoornissen’ of ‘student met AD(H)D’ of ‘student met ASS’. Deze statuten zijn geldig gedurende je volledige studieloopbaan aan Howest.

Vraag faciliteiten aan

   Studiecoaches

   Op deze webpagina en bij de studiecoach van jouw opleiding vind je heel wat informatie.

   • Voldoe ik aan de voorwaarden?
   • Welke documenten moet ik voorleggen?
   • Wat zijn de mogelijke faciliteiten?
   • Binnen welke termijn moet dit alles gebeuren?
   • Wat gebeurt er met al mijn persoonlijke gegevens?
   • Wat als er problemen rijzen?
   Studiecoaching

   Aanvullend op de begeleiding vanuit de opleiding kan je bij de studiecoach terecht voor extra ondersteuning op maat.

   Lees meer

   Welke statuten zijn mogelijk?

   Studenten met een functiebeperking

   • Motorische functiebeperking;
   • Auditieve functiebeperking;
   • Visuele functiebeperking;
   • Chronische ziekten;
   • Psychiatrische functiebeperking;
   • Verhoogde zorg;
   • Meervoudige functiebeperking;
   • Ontwikkelingsstoornissen:
    • Leerstoornissen (dyslexie, dyscalculie,...);
    • Autismespectrumstoornis;
    • AD(H)D;
    • Ticstoornissen;
    • DCD/dyspraxie;
    • Ontwikkelingsdysfasie;
    • Ontwikkelingsstotteren;
    • Combinatie ontwikkelingsstoornissen.

   Student in specifieke sociale of individuele omstandigheden (inclusief medische problemen)

   • Zwangerschap en/of ouderschap;
   • Mantelzorg;
   • Tewerkstelling;
   • Andere culturele achtergrond of vreemde moedertaal;
   • Transitieperiode transgender;
   • Andere uitzonderlijke sociale en individuele omstandigheden.

   Topsportstudenten

   Student met een cultuurstatuut

   Student met een mandaat

   • In een bestuurs- of adviesorgaan in Howest en/of AUGent;
   • Een politiek mandaat.

   Student-ondernemer

   Welke faciliteiten kan ik krijgen?

   Hieronder vind je een aantal mogelijkheden.

   Mogelijke faciliteiten voor onderwijsactiviteiten (volgen lessen, studiemateriaal, taken, stages, studietraject…)

   • Mogelijkheden van en oplossingen voor afwezigheid;
   • Mogelijkheden om een onderwijsactiviteit vroeger te verlaten;
   • Elektronisch ter beschikking stellen van studiemateriaal;
   • Mogelijkheid tot monitoraat op afspraak;
   • Toestaan afwijkingen bij deadlines;
   • Verplaatsen van practica en/of stages;
   • Flexibiliteit in het studieverloop/-tempo;
   • Communicatie naar lesgevers over specifieke aandachtspunten;
   • Wijzigen van contract of traject buiten de voorziene periodes;

   Mogelijke faciliteiten voor examens

   • Aanpassen examenvorm aan individuele noden;
   • Examen afleggen op computer (evt. compenserende software);
   • Flexibele examenplanning;

   Inclusieve faciliteiten bij schriftelijke examens

   • Appreciatie voor de inhoud en begrip voor spellingsfouten, uitgezonderd bij taalmodules;
   • Mondelinge toelichting van de examenvragen;
   • Extra tijd voor het afleggen van een schriftelijk examen, uitgezonderd wanneer tijd een element is van de beoordeling.