Overslaan en naar de inhoud gaan

De missie van expertiseteam Vital Cities is om actief bij te dragen aan de ontwikkeling van duurzame en inclusieve, beweegvriendelijke omgevingen die aansluiten op de behoeften van gebruikers én een positieve impact hebben op de gemeenschap.

Om duurzaam in te zetten op een actieve levensstijl bij mensen, is een drieledige en interdisciplinaire aanpak nodig die rekening houdt met structurele, intra- en interpersoonlijke factoren.

Om duurzaam in te zetten op een actieve levensstijl bij mensen, is een drieledige aanpak nodig die rekening houdt met structurele, intra- en interpersoonlijke factoren. Enerzijds moet de fysieke omgeving worden aangepast om sport en bewegen toegankelijker te maken. Dit zijn structurele factoren, zoals beschikbaarheid van sport- en beweegfaciliteiten, groenruimtes, waterelementen, veilige fiets- en wandelpaden en openbare ruimtes. In het eerste onderzoeksluik bekijken we hoe een multidisciplinair perspectief kan worden geïntegreerd in het ontwerpproces van beweegvriendelijke ruimtes. Focus is het bevorderen van de toegankelijkheid voor iedereen. Ontwerpstrategieën worden onderzocht, wetenschappelijk onderbouwde ontwerpstandaarden ontwikkeld en kennisuitwisseling gefaciliteerd tussen stakeholders om gedragswetenschappelijke aspecten effectief te integreren in ontwerpopdrachten.

Anderzijds is het essentieel dat mensen zelf de wil ontwikkelen om aan sport en bewegen te doen (intrapersoonlijk), en dat ze worden ondersteund door hun omgeving (interpersoonlijk). In het tweede onderzoeksluik wordt aan de slag gegaan met tienermeisjes in kwetsbare situaties. Doel is het identificeren van drempels en ontwikkelen van oplossingen om sportparticipatie duurzaam te stimuleren.