Overslaan en naar de inhoud gaan

In Howest staat jouw persoonlijke ontwikkeling centraal. We kiezen er dan ook voor om de begeleiding zo dicht mogelijk bij jou te organiseren. Doorheen je studietraject word je gecoacht door de lectoren van je opleiding. Naarmate je studietraject vordert worden andere accenten gelegd.

Bij de start word je eerder ondersteund bij het (leren) studeren, geleidelijk aan verschuift de ondersteuning naar de ontwikkeling van zelfsturing. Als professional in wording sta je zelf aan het roer van je leerpad.

Daarnaast voorzien we ook aanvullende ondersteuning onder de vorm van trajectbegeleiding, studiecoaching en tal van studentenvoorzieningen, die mogelijke drempels tot het studeren kunnen wegnemen.

Monitoraat

Elke lector is buiten de lessen beschikbaar voor vragen in verband met de leerstof, zo kan je bv. een vraag stellen voor verduidelijking bij een opdracht, een vraag voor hulp bij het verwerken van de leerstof of ter voorbereiding van examens. Daarvoor kan je de betrokken lector vóór of na de les aanspreken, een afspraak maken of langsgaan tijdens een monitoraatssessie ingevoegd in het lesrooster.

Student en lector aan computer
Docent geeft uitleg aan studenten

Studietraject­coaching

Een coach is een lid van het opleidingsteam. Bij de start van het academiejaar word je een coach toegewezen. Bij hem/haar kan je terecht voor niet-vakinhoudelijke ondersteuning, zoals bv. je integratie in de hogeschool, de opleiding en de studentengroep, voor vragen over het studieprogramma, de praktische organisatie,….

Studietrajectcoaching kan individueel en/of in groep georganiseerd zijn, ingevoegd in het lesrooster of na spontane aanmelding of doorverwijzen.

Heroriëntering

Ben je al gestart in het hoger onderwijs en ligt de opleiding niet in de lijn van jouw verwachtingen?

In een heroriënteringsgesprek kan je samen met onze studiecoach op zoek gaan naar een opleiding die beter aansluit bij jouw talenten. Aan de hand van onze vraaggestuurde aanpak en/of onze spelmethodiek 'kies voor talent' van pedagoog Luc Dewulf, gaan we het gesprek aan. Op het einde van het gesprek heb je een talentenprofiel voor jou liggen en gaan we op zoek naar een opleiding die hierbij aansluit. Talenten alleen kunnen geen studieadvies tot stand brengen maar talenten brengen zelfinzicht en doen jou begrijpen waarom een taak of een omgeving je al dan niet liggen. Dat inzicht is cruciaal om een studierichting te kiezen die bij jou past want enkel dan heb je een hogere slaagkans.

Florence Warlop

Florence Warlop

voor een gesprek in Brugge

Frank Dejonghe

Frank Dejonghe

voor een gesprek in Kortrijk