Overslaan en naar de inhoud gaan

Onderzoeks­projecten

NursEduPal@Euro

Een internationaal consortium werkt samen aan innovatie in palliatieve zorg onderwijs voor bachelors in de verpleegkunde.

Health Tech Labs

‘Upscaling Health Tech labs for Accelerating Innovations’ beoogt de uitbouw van de kennisboulevard digital health vanuit Brugge. De vele digitale technologieën (MHealth, XR, AI big data,...) vinden immers hun weg nog niet altijd naar de klant en de zorgprofessional.              

Dental Loop

Binnen de call Vlaanderen Circulair - Circulaire Zorg - wil Sterima samen met Howest de organisatie van retours van gesteriliseerde dental instrumenten verbeteren. Het is de bedoeling om de bestaande oplossing aan te passen vanuit de regels van circulair design.                  

Digital Health Lab

Het project beoogt de oprichting en uitbouw van het Digital Health Lab in West-Vlaanderen, met als hoofdthema digitale preventieve gezondheid.                                                                                                                                          

WaterMoldova

Hoe kunnen we de plattelandsgemeenschappen van Moldavië toegang tot veilig drinkwater garanderen? En hoe kunnen we ervoor zorgen dat goede praktijken met betrekking tot watergebruik, hygiëne en sanitaire voorzieningen binnen de gemeenschappen duurzaam worden geïmplementeerd?     

XRxNursing

Het onderzoek XRxNursing richt zich op het verkennen van de mogelijkheden van Extended Reality-technologieën (XR) als potentieel instrument om de link tussen kennis en vaardigheden te versterken bij verpleegkundigen.                                                                

PUW20

Na het succes van "PUW!", gaat "PUW! 2.0" een stap verder. Dit onderzoeksproject richt zich op het optimaliseren van het schoolwelzijn van cognitief sterke leerlingen in het Vlaamse onderwijs.                                                                                        

OptiMove XR

Tijdens OptiMove XR worden hef- en tiltechnieken aangeleerd en getraind met behulp van de mixed reality-applicatie en full body tracking. Met deze technologie krijg je tijdens een interactieve training onmiddellijk feedback op je houdingen en bewegingen.                          

StartUpWellbeing

Werkbaar werk is essentieel voor duurzaam ondernemen. Ondanks de groeiende aandacht ontbreekt het aan een geïntegreerde en proactieve aanpak. StartUpWellbeing wil starts-ups proactief begeleiden en empoweren bij het uitwerken en implementeren van een werkbaarheidsplan.           

ZorgVoorTransities

Het doel van het PWO-programma ZorgVoorTransities is om te onderzoeken welke ondersteuning nodig is om vanuit ecosystemen een transitieproces te realiseren in zorg en welzijn. In cocreatie worden tools ontworpen die betaalbaar, haalbaar en gebruiksvriendelijk zijn.