Een brede waaier aan studenten­voorzieningen

De dienst studentenvoorzieningen (Stuvo) is een professionele dienst die alle studenten van Howest en UGent (campus Kortrijk) de kans geeft om in optimale omstandigheden te studeren en die het leven aan de hogeschool of universiteit boeiend, aangenaam en zorgeloos wil maken.

Heb je vragen? Klik door op een van onderstaande diensten of contacteer ons via stuvo [at] howest.be

Neem zeker ook een kijkje op MoodSpace, waar je als student terecht kan voor de check en het duwtje in de rug voor je mentale gezondheid.

Howest Foundation Studeer aan Howest
Psychosociale begeleiding
Psychosociale begeleiding

Nood aan een goed gesprek? Raad nodig? De medewerkers van de sociale dienst van de dienst studentenvoorzieningen (Stuvo) staan klaar om je in alle discretie te ondersteunen bij mogelijke vragen en moeilijkheden die je doorheen je studies kan tegenkomen.

Lees meer

Studiecoaching
Studiecoaching

Aanvullend op de begeleiding vanuit de opleiding kan je bij de studiecoach terecht voor extra ondersteuning op maat.

Lees meer

Bijzondere statuten en faciliteiten
Bijzondere statuten en faciliteiten

Als student in het hoger onderwijs kan je op basis van individuele kenmerken en/of omstandigheden een bijzonder statuut toegekend krijgen.

Lees meer

Huisvesting
Huisvesting

Soms betekent studeren ook op kot gaan. In de buurt van de campus zijn er heel wat kamers ter beschikking. Bij ons kun je uiteraard terecht voor advies en, indien nodig, bemiddeling met je kotbaas.

Lees meer

Mobiliteit
Mobiliteit

Te voet, de fiets, de bus, de trein of toch met de auto? Ontdek hier de bereikbaarheid van de Howest-campussen.

Lees meer

Student life
Student life

Studeren is meer dan blokken alleen. Ontdek hier alles rond sport, vrije tijd, cultuur en studentenorganisaties. 

Lees meer

Meldpunt grens­overschrijdend gedrag voor studenten

Binnen onze hogeschool hechten we veel belang aan een luisterend oor en de mogelijkheid om grensoverschrijdend gedrag te melden. We geven je graag meer informatie over de betekenis van grensoverschrijdend gedrag en de aanpak binnen onze hogeschool.

Meer informatie

Meldpunt grensoverschrijdend gedrag

Andere diensten

Of het nu op de campus, op kot of van thuis uit, onze studenten platformen en diensten zijn steeds voor jou toegankelijk. Vragen over de toegang met je mobiel of laptop op het netwerk, aanlogprocedures; op zoek naar een boek of catalogus, of extra info over een specifieke campus op onze verschillende locaties? Je kan hieronder alle informatie terugvinden.

Heb je een vraag waar je nergens mee terecht kan? Contacteer ons via info@howest.be

Bibliotheken
Bibliotheken

Elke student van Howest is automatisch lid van onze bib en kan gratis gebruik maken van onze dienstverlening.

Lees meer

IT-ondersteuning
IT-ondersteuning

Heb je problemen met wifi, inloggen of je laptop? De ICT-helpdesk staat voor je klaar!

Lees meer

Campussen
Campussen

Howest heeft bruisende campussen in Brugge, Kortrijk en Oudenaarde. We maken je graag wegwijs op jouw campus.

Lees meer

Veelgestelde vragen

Sociale dienstverlening

Het studiegeld kan je hier raadplegen.

Je betaalt voorlopig het beurstarief indien je aantoont dat je een studietoelage hebt aangevraagd (bewijs van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, afdeling Studiefinanciering) voor het academiejaar waarvoor je inschrijft. Een studietoelage kan je hier aanvragen.

Indien je voor het huidig academiejaar geen recht meer hebt op een studietoelage, dient er bijbetaald te worden tot het tarief van niet-beursstudent.

Wanneer het moeilijk is om meteen het volledige studiegeld te betalen, kan je een spreiding van het inschrijvingsgeld aanvragen. Een spreiding kan over 3, 6 of 9 maanden en kan rechtstreeks aangevraagd worden bij het studentensecretariaat. Studenten die recht hebben op verminderd inschrijvingsgeld kunnen ook een gespreide betaling aanvragen. 

Naast de algemene studiekost en het studiegeld, zijn er per opleiding nog extra studiekosten. In dit document kan je een raming van volgende kosten terugvinden:

 • De extra studiekost betaal je bij inschrijving samen met jouw studiegeld.
 • De handboeken en cursussen worden aangekocht tijdens de eerste schoolweek, dit kan ook tweedehands.
 • Opleidingsgebonden uitrusting en materiaal, andere en kosten stage worden gemaakt of aangekocht gedurende het academiejaar.
 • Studiereizen, projecten en bezoeken worden ruim op voorhand aangekondigd via het online leerplatform. Daar zal men jou ook informeren over de betaling.
 • Computer: bespreek met jouw opleiding welke laptop een vereiste is. Je hoeft niet voor elke opleiding een nieuwe laptop aan te schaffen. Via het laptopproject van Howest kan je de nodige informatie verkrijgen en een laptop aankopen.

Als student in het hoger onderwijs kan jij om je studies te bekostigen een studietoelage van de Vlaamse overheid ontvangen. Niet iedereen heeft recht op een studietoelage. Om in aanmerking te komen voor een toelage moet je voldoen aan verschillende voorwaarden (zie 'Heb ik recht op een studietoelage van de Vlaamse Overheid?').

Als je voldoet aan die voorwaarden dan heb je recht op een toelage en daarnaast vermindering van het studiegeld als beurstariefstudent.

Om in aanmerking te komen voor een studietoelage van de Vlaamse overheid moet je voldoen aan drie voorwaarden:

 1. Nationaliteitsvoorwaarden
 2. Studie/pedagogische voorwaarden
 3. Financiële voorwaarden

Meer informatie vind je hierover op de website van studietoelagen. Wil je graag hulp om uit te zoeken of je recht hebt op een studietoelage, neem dan contact op met de Stuvo medewerker sociale dienstverlening.

Als student moet je zelf de studietoelage aanvragen via het digitaal loket. De studietoelage wordt aan jou toegekend en uitbetaald op jouw rekening.

De aanvraag voor een studietoelage 2022-2023 kan online gebeuren vanaf 2 juni 2022. Uiterlijk op 1 juni 2023 moet je aanvraag ingediend worden om nog recht te hebben op een toelage.  Je kan zelf je studietoelage aanvragen via www.studietoelagen.be.

De Stuvo medewerker sociale dienstverlening kan je hierbij helpen. Voor sommige studenten is de aanvraag te complex bv. als alleenstaande student, leefloon student…

Schakel zeker onze hulp in!

Het bedrag van je studietoelage van de Vlaamse overheid hangt af van je referentie-inkomen, het aantal studiepunten waarvoor je gerechtigd bent en of je al dan niet kotstudent bent.

Het bedrag van je toelage bij inschrijving voor 60 studiepunten kan schommelen tussen minimum € 281,36 tot maximaal € 4.354,18 (kotstudent) en € 2.613,35 (niet-kotstudent). Dit zijn de bedragen voor academiejaar 2022-2023.

Indien je hierover meer info wenst of een berekening van jouw studietoelage, neem dan zeker contact op met de Stuvo medewerker sociale dienstverlening.

Jazeker. Als je recht hebt op het beurstarief, bedraagt het studiegeld € 115,80. Indien je recht hebt op het bijna-beurstarief, bedraagt dat € 517,60.

Let op, bij het studiegeld werd de extra studiekost van de opleiding nog niet bijgeteld. Hoeveel de extra studiekost exact bedraagt, hangt af van de opleiding en kan je terugvinden in de wegwijzer. Daarnaast zijn er ook uitzonderingen voor studenten die niet voldoen aan de pedagogische/studie voorwaarden, maar wel aan de nationaliteitsvoorwaarden -en financiële voorwaarden. Ook zij kunnen recht hebben op het verminderd studiegeld. Denk je recht te hebben op een studietoelage en/of wens je een berekening ervan? Neem dan contact op met de Stuvo medewerker sociale dienstverlening. Zij kunnen een aanvraag verminderd studiegeld opmaken voor jou.

Als je referentie-inkomen te hoog is en nog binnen bepaalde grenswaarden ligt, dan ben je bijna-beursstudent.  In dat geval krijg je geen toelage, maar wel een vermindering op het studiegeld als bijna-beursstudent. Daarnaast zijn er ook uitzonderingen voor studenten die voldoen aan alle voorwaarden, maar niet voor een onderdeel van de financiële voorwaarden nl. de KI-test. Zij hebben ook recht op een verminderding van het studiegeld als bijna-beursstudent.

Denk je te behoren tot deze categorie maar wil je dat laten berekenen? Neem dan contact op met de Stuvo medewerker sociale dienstverlening.

Tijdens de drukke aanvraagperiode bij studietoelage kan het even duren vooraleer jij je centen ontvangt. De meeste studiekosten in het hoger onderwijs vallen voor of bij de start van het academiejaar.

Je kan bij de Stuvo medewerker sociale dienstverlening van jouw campus terecht voor een voorschot op je studietoelage. Het bedrag van het voorschot is altijd in verhouding met het bedrag van je studietoelage.

Jammer genoeg niet. De berekening van de schooltoeslag en de studietoelage verschillen.

Als nieuwe student aan Howest kan je bij inschrijving het beurstarief betalen. Dit kan je doen op vertoon van:

 • Een bewijs van studietoelage (van een vorige hogeschoolstudie bijvoorbeeld) 
 • Een bewijs van recht op schooltoeslag van een uitbetaler van het groeipakket
 • Een bewijs dat je de studietoelage voor het nieuwe academiejaar 2022-2023 hebt aangevraagd

Let op, belangrijk dat je de studietoelage zeker aanvraagt voor 1 juni 2023.

Indien je een bewijs van aanvraag van je studietoelage kan voorleggen bij inschrijving, betaal je het beurstarief. Afhankelijk van de beslissing van de dienst voor studietoelagen, moet je al dan niet nog bijkomend inschrijvingsgeld betalen. Je kan de studietoelage online aanvragen.

Wil je graag een berekening van je studietoelage, dan kan je steeds contact opnemen met de Stuvo medewerker sociale dienstverlening.

De studietoelage wordt berekend op basis van studiepunten. Als je jouw studiepunten wijzigt of je zet jouw studies stop, dan is dit bepalend voor jouw studietoelage. Een volledige of gedeeltelijke terugbetaling kan een gevolg zijn hiervan.

Wil je hierover meer informatie, neem dan contact op met de Stuvo medewerker sociale dienstverlening.

Je kan steeds een aanvraag indienen tot bijkomende studiefinanciering bij de Stuvo medewerker sociale dienstverlening. De sociale dienst voert een sociaal onderzoek en maakt een financieel dossier op om na te gaan of deze extra studiefinanciering mogelijk is. Raadpleeg de nodige gegevens en documenten voor het sociaal onderzoek

Die extra financiële steun kan Stuvo toekennen in specifieke studiekosten zoals bv de aankoop van een laptop, ondersteuning in de huur van je kot, een studiereis … We zoeken zoveel mogelijk naar een oplossing op maat en houden rekening met je financiële mogelijkheden.

Als student mag je gedurende het hele academiejaar werken. Je mag met een studentencontract 475 uur werken per jaar. Op zoek naar een studentenjob? Die vind je op jobservice van Howest.

Wil je graag meer werken dan 475 uur per jaar? Als je nog recht hebt op het groeipakket is het belangrijk maximum 80u per maand te werken zodat je het groeipakket niet verliest.

Meer informatie hierover vind je terug op centen voor studenten, via student@work of neem contact op met de Stuvo medewerker sociale dienstverlening.

Je blijft jouw groeipakket behouden tot en met de maand waarin je 25 jaar wordt, zolang je studeert en je minimum 27 studiepunten opneemt. Neem je minder dan 27 studiepunten op omwille van ziekte of omdat je in jouw diplomajaar zit, dan behoud je ook het recht op jouw groeipakket.

Voor meer informatie hierover kan je terecht bij de Stuvo medewerker sociale dienstverlening.

Je kan bij het OCMW (Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn) van de gemeente waar je gedomicilieerd bent een leefloon aanvragen. Zij erkennen studenten als een specifieke doelgroep. Een leefloon aanvragen kan wanneer je zelf onvoldoende of geen inkomsten hebt en je ouders je niet meer ondersteunen. Ook als je nog thuis woont en je ouders hebben onvoldoende financiële middelen, kan je een aanvraag indienen. Studeren met een leefloon is geen recht. Het OCMW neemt hierover de beslissing.

Voor meer informatie hierover kan je terecht bij de Stuvo medewerker sociale dienstverlening of je kan rechtstreeks contact opnemen met het OCMW van de gemeente waar je bent gedomicilieerd.

In principe moet je als uitkeringsgerechtigde werkzoekende beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt. Als je een studie wenst aan te vatten, kan die beschikbaarheid in het gedrang komen. Je kan informeren of je in aanmerking komt voor een vrijstelling van die beschikbaarheid. Op deze manier kan je tijdens je studies je uitkering behouden. Je dient hiervoor te voldoen aan bepaalde voorwaarden. Informeer bij de VDAB als je in Vlaanderen bent gedomicilieerd of bij Actiris als je in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest woont. Je kan ook contact opnemen met de vakbond of met de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen.

Als je een werkloosheidsuitkering krijgt, kan je ook recht hebben op een studietoelage van de Vlaamse Overheid. Voor meer informatie hierover kan je terecht bij de Stuvo medewerker sociale dienstverlening.

Als je een (voltijdse) loopbaan wenst te combineren met studeren, kan je recht hebben op bepaalde verlofstelsels en/of financiële tussenkomsten. Dit is afhankelijk van je tewerkstellingsplaats.

Indien je werkt in Vlaanderen kan je recht hebben op:

 • Opleidingscheques
 • Tijdskrediet/Vlaams zorgkrediet/loopbaanonderbreking
 • Vlaams Opleidingsverlof

Indien je werkt in Brussel kan je recht hebben op:

 • Opleidingscheques
 • Tijdskrediet/loopbaanonderbreking
 • Betaald educatief verlof

Dit hangt samen met een aantal voorwaarden waaraan je dient te voldoen vooraleer recht te kunnen hebben op deze voordelen. Meer informatie kan je vinden via Centen voor studenten of contacteer de Stuvo medewerker sociale dienstverlening.

Huisvesting

Via de pagina huisvesting vind je alle info omtrent studentenhuisvesting.

Neen, in onze huurprijzen zijn alle kosten inbegrepen. Er komt geen afrekening op het einde van het academiejaar.

Voor nieuwe studenten heeft de eerste huurovereenkomst een looptijd van 11,5 maanden. Dit is van 15/09/** tot 31/08/**. De volgende huurovereenkomst loopt 12 maanden, van 1/09/** tot 31/08/**. In Kortrijk zijn het allemaal 12 maand huurovereenkomsten, van 1/09/** tot 31/08/**.

In Brugge ligt het studentenhuis The Lodge naast de Campus Brugge Station – BST5 en ongeveer 10 minuten fietsen van Howest Campus Brugge Centrum – BCE.

In Kortrijk ligt het studentenhuis The Wing op 10 minuten fietsen van Howest Campus Kortrijk Weide.

Neen, onze huisvestingen zijn voorzien van gemeenschappelijke keukens. Studenten bereiden zelf hun maaltijden, sommigen kiezen ervoor om samen te koken of werken met een beurtsysteem. Daarnaast kunnen studenten aan democratische prijzen een warme maaltijd nuttigen op de campussen.

Neen, er zijn geen vaste uren. Studenten zijn vrij om naar het studentenhuis te komen wanneer ze dit wensen. Na 22.00 u. wordt verwacht dat de rust van eenieder wordt gerespecteerd.

Psychosociale ondersteuning

Zeker en vast!

De Stuvo medewerker sociale dienstverlening staat klaar om je in alle discretie te ondersteunen bij mogelijke vragen en moeilijkheden.

Het kan helpen om met iemand te praten over je situatie, gedachten en gevoelens. Het bespreekbaar maken van je psychosociaal welzijn kan inzichten teweeg brengen in je leven. Indien jij en de Stuvo medewerker aanvoelen dat therapeutische begeleiding aangewezen is, kan er een gerichte doorverwijzing gebeuren. Hierbij werkt de sociale dienst samen met een extern netwerk aan professionele therapeuten. 

De sociale dienst van Stuvo voorziet psychosociale ondersteuning en opvolging aan. Indien er een inschatting wordt gemaakt dat externe psychologische begeleiding voor jou aangewezen is, wordt je doorverwezen naar een psycholoog. 

Omdat de dienst studentenvoorzieningen zelf geen psychologische dienst heeft, kan je een financiële ondersteuning aanvragen voor een aantal sessies bij de psycholoog. 

Je kan deze financiële ondersteuning aanvragen bij de Stuvo medewerker sociale dienstverlening. Samen wordt er bekeken welke steun het beste aansluit bij je situatie: 

 • Stuvo kan 30 euro per sessie betalen gedurende maximum 10 sessies per academiejaar
 • In sommige situaties of op basis van een financieel onderzoek, kan Stuvo zo goed als de volledige therapie bekostigen gedurende 15 sessies per academiejaar. In dat geval is je eigen bijdrage 5 euro per sessie.

Per academiejaar organiseren we met Psywest studententrainingen. We richten ons op specifieke thema's die herkenbaar zijn voor jou als student. De trainingen en workshops worden per semester georganiseerd. Interessante thema's zoals faalangst, uitstelgedrag, zelfvertrouwen, assertiviteit, stresshantering, … komen per semester aan bod.

De sterkte van een groepstraining zit hem in de kracht van de groep. Je zit samen met anderen die dezelfde noden, vragen, twijfels ervaren. Je vindt herkenbaarheid terug want jij bent zeker niet de enige op school die met dezelfde moeilijkheden worstelt. Door maximum 20 studenten toe te laten creëren wij een veilige omgeving, een veilig gevoel. Je leert van de professionele begeleider maar ook van elkaar. Verhalen worden gedeeld, moeilijkheden worden aangepakt, tools worden aangereikt ... in maximum 6 sessies aan een studentenprijs.

Voor toekomstige studenten voorziet Howest een mooi aanbod aan instapcursussen. Per opleiding kan je het aanbod aan cursussen terugvinden.

Stuvo en de studiecoaches bieden een interactieve cursus aan waarin we dieper ingaan op het reilen en zeilen binnen Howest en jezelf als toekomstige hogeschoolstudent. De overstap naar het hoger onderwijs kan heel wat teweegbrengen. Je staat voor een boeiende uitdaging die vooraf misschien wat omkadering nodig heeft. Geen probleem! We helpen je hier graag mee.

Bekijk onze instapcursus ‘Studententoolkit: klaar voor de start’ via je opleiding en schrijf je in!

Mobiliteit

 • TREIN
  Attesten voor een treinabonnement worden meegegeven bij definitieve inschrijving. Hiermee kan je een schoolabonnement of campuskaart aankopen en reis je tegen studententarief.
 • BUSPAS 
  Voor studenten die in Kortrijk studeren, bestaat de mogelijkheid een studentenpas van De Lijn aan te kopen voor busvervoer in Groot-Kortrijk. Hiervoor betaal je een administratieve kost van €10. Meer info.

Jazeker, informatie over de verplaatsing van en naar de campus vind je op de website.

Howest heeft zowel in Brugge als in Kortrijk een samenwerking met fietsverhuurbedrijven. Door die samenwerking kan je als student aan een heel democratische prijs een fiets huren.

Studiekeuze

Een bewuste en doordachte studiekeuze verhoogt je slaagkansen. Twijfel je daar nog over of ligt de opleiding die je nu volgt niet in de lijn van jouw verwachtingen? Vraag een (her)oriënteringsgesprek aan. We Vraag een (her)oriënteringsgesprek aan. We gaan samen op zoek naar een opleiding die aansluit bij jouw talenten en persoonlijkheid.

Heb je twijfels of de opleiding die je voor ogen, hebt niet te moeilijk zal zijn? Dan raden we je aan om je zo goed mogelijk te informeren. Je vooropleiding vertelt iets over de kennis en vaardigheden die je reeds verworven hebt, maar dit is niet het enige waarop je je mag baseren om een doordachte keuze te maken. Onderneem ook volgende acties om te weten te komen of deze richting al dan niet haalbaar is voor jou:

 • Bekijk de ECTS-fiches van de opleiding waarvoor je interesse toont. Deze studiefiches informeren de student over de doelstelling en de inhoud van een bepaald opleidingsonderdeel (vak) en de bijhorende onderwijsleeractiviteiten (methode om iets aan te leren) en evaluatieactiviteiten (vb. examens of permanente evaluatie etc.). Je kan alle ECTS-fiches van alle opleidingen binnen Howest hier vinden.
 • Ga in gesprek met studenten die reeds het eerste jaar succesvol hebben beëindigd. Stel hen enkele vragen waarmee jij speelt.
 • Bekijk enkele cursussen en ga na hoe studenten deze verwerkt hebben.
 • Ga in gesprek met docenten om na te gaan hoe de opleiding werkt en wat ze precies verwachten van studenten.

Tijdens het academiejaar kan je ook steeds terecht bij de studiecoaches voor studiecoaching. 

De overstap naar het hoger onderwijs kan heel wat teweegbrengen. Je staat voor een boeiende uitdaging die vooraf misschien wat omkadering nodig heeft. Geen probleem! We helpen je hier graag mee. !  De studiecoaches bieden een interactieve cursus aan waarin we dieper ingaan op het reilen en zeilen binnen Howest en jezelf als toekomstige hogeschoolstudent. Bekijk onze instapcursus ‘Studententoolkit: klaar voor de start’ via je opleiding en schrijf je in! 

Ook sommige opleidingen voorzien  een aanbod aan instapcursussen. Per opleiding kan je het aanbod aan cursussen terugvinden.

Wat is een bachelor? Wat is het verschil tussen een bachelor en een graduaat? En wanneer kan je een postgraduaat volgen? Loop je verloren tussen alle termen die typisch zijn voor het hoger onderwijs?

Howest legt het je uit en maakt je wegwijs in het hoger onderwijs.  

Meer informatie

Bijzondere statuten en faciliteiten

Ja, studenten met een functiebeperking kunnen via een bijzonder statuut beroep doen op bepaalde faciliteiten om de hindernissen op te vangen die hun specifieke situatie met zich meebrengt. Howest stelt haar onderwijs open voor een zo ruim mogelijk publiek. Iedere student maximale kansen bieden om zich te ontplooien, daar staan wij voor. Howest biedt elke student maximale kans zich te ontplooien. Het bepalen van de nodige faciliteiten gebeurt steeds op maat en in dialoog met de opleiding. Daarnaast kunnen studenten ook bijkomende ondersteuning en begeleiding krijgen.

Voor de onderstaande functiebeperkingen wordt er een bijzonder statuut voorzien:

 • Auditieve functiebeperkingen
 • Chronische ziekten
 • Meervoudige functiebeperkingen
 • Motorische functiebeperkingen
 • Ontwikkelingsstoornissen: AD(H)D
 • Ontwikkelingsstoornissen: autismespectrumstoornis (ASS)
 • Ontwikkelingsstoornissen: combinatie
 • Ontwikkelingsstoornissen: DCD, coördinatieontwikkelingsstoornis
 • Ontwikkelingsstoornissen: leerstoornis (dyslexie, dyscalculie, dysorthografie)
 • Ontwikkelingsstoornissen: ontwikkelingsdysfasie
 • Ontwikkelingsstoornissen: ontwikkelingsstotteren
 • Ontwikkelingsstoornissen: ticstoornissen
 • Psychiatrische functiebeperkingen
 • Studenten met langdurige/blijvende pijn, langdurige/blijvende uitvalfuncties spraak/stem, langdurige/blijvende uitval genito-urinaire/reprod
 • Visuele functiebeperkingen

Heb je nog vragen omtrent faciliteiten en/of ondersteuning, ga dan zeker eens naar de vraag omtrent jouw specifieke statuut.

Studenten kunnen redelijke aanpassingen (faciliteiten) op maat verkrijgen op vlak van onderwijs- en/of examenvormen om zo gelijkheid van kansen te waarborgen. Op die manier participeert iedereen volwaardig aan onderwijs-en examenactiviteiten. Faciliteiten zijn te vergelijken met de Sticordi-maatregelen in het secundair onderwijs. Het toekennen van faciliteiten wordt bepaald door het in acht nemen van volgende criteria:

 • Noodzakelijk: Zonder deze faciliteiten kan de student niet volwaardig deelnemen aan de onderwijs-en examenactiviteiten
 • Uitvoerbaar: De faciliteiten mogen geen aantoonbare onevenredige belasting teweegbrengen voor de organisatie
 • Verdedigbaar: ze zijn aanvaardbaar voor de opleiding, haalbaar voor de student en verdedigbaar ten aanzien van medestudenten en instelling
 • Competentiebewaking: De faciliteiten mogen de beoogde eindcompetenties niet aantasten.

Gezien de diversiteit in de studentenpopulatie, worden faciliteiten steeds op maat voorzien. De studiecoach is het eerste aanspreekpunt in dit proces. De studiecoach overlegt met alle betrokkenen.

Twijfel je of je in aanmerking komt voor faciliteiten, neem dan zeker contact op met de studiecoach verbonden aan je opleiding.

Howest hanteert ook vier inclusieve faciliteiten. Deze zijn voor alle studenten van toepassing, ongeacht het al dan niet aanvragen van een bijzonder statuut. 

Je kan voor de start of bij aanvang van het academiejaar een afspraak maken met de studiecoach verbonden aan je opleiding. Specifieke noden worden in kaart gebracht en waar nodig worden faciliteiten toegekend en/of wordt individuele begeleiding opgestart. De faciliteiten zijn te vergelijken met de Sticordi-maatregelen in het secundair onderwijs. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

 • Ondersteuning bij de aanvraag van pedagogische hulp voor vaktechnische en inhoudelijke ondersteuning (VAPH)
 • Ondersteuning bij de aanvraag van hulpmiddelen die ruimer dan de onderwijscontext kunnen worden ingezet (VAPH). Een overzicht van de hulpmiddelen en aanpassingen waarvoor een tegemoetkoming kan worden aangevraagd, is te vinden via vaph.be.
 • Ondersteuning bij de aanvraag voor tussenkomst in de financiering van speciale onderwijsleermiddelen zoals kopieën van medestudenten, een schrijftolk of tolk Vlaamse Gebarentaal (cel SOL)
 • Informeren van betrokken lectoren omtrent de mogelijke hindernissen en hoe hierop te anticiperen
 • Gebruik maken van compenserende software bij een examen zoals ZoomText
 • Examen op laptop afleggen
 • Mogelijkheid tot gebruik van lift
 • Studiecoaching op vlak van planning en organisatie, onderscheiden hoofd- en bijzaken etc.
 • Faciliteiten op maat

Bovenstaande faciliteiten zijn echter mogelijke voorbeelden. Tijdens het gesprek met de studiecoach en in overleg met de opleiding gaan we na welke faciliteiten geïmplementeerd kunnen worden.

Faciliteiten en/of begeleiding kunnen tijdens het academiejaar bijgestuurd worden wanneer de onderwijsnoden wijzigen.

De aanvraag voor een bijzonder statuut en faciliteiten dient gestaafd te worden met de nodige attestering. Voor de meeste functiebeperkingen gebruiken we de VLOR-attesteringbundels

Je kan voor de start of bij aanvang van het academiejaar een afspraak maken met de studiecoach verbonden aan van je opleiding. Specifieke noden worden in kaart gebracht en waar nodig worden faciliteiten toegekend en/of wordt individuele begeleiding opgestart. De faciliteiten zijn te vergelijken met de Sticordi-maatregelen in het secundair onderwijs. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

 • Mogelijkheid om deadlines te verplaatsen
 • Mondeling overlopen van de antwoorden na schriftelijk examen
 • Afspraken bij project- en groepswerk
 • Mogelijkheid om examens te verplaatsen
 • Verplaatsen van examens
 • Examens op laptop afleggen
 • Meer schriftelijke voorbereidingstijd bij mondeling examen (tot 50% meer tijd)
 • Wijzigen van examenvorm
 • Mogelijkheid van/oplossingen voor afwezigheid in onderwijsactiviteiten en/of permanente evaluatie
 • Informeren van betrokken lectoren omtrent de mogelijke hindernissen en hoe hierop te anticiperen
 • Studiecoaching op vlak van planning en organisatie, onderscheiden hoofd- en bijzaken etc.
 • Faciliteiten op maat

Bovenstaande faciliteiten zijn echter mogelijke voorbeelden. Tijdens het gesprek met de studiecoach en in overleg met de opleiding gaan we na welke faciliteiten geïmplementeerd kunnen worden.

Faciliteiten en/of begeleiding kunnen tijdens het academiejaar bijgestuurd worden wanneer de onderwijsnoden wijzigen.

De aanvraag voor een bijzonder statuut en faciliteiten dient gestaafd te worden met de nodige attestering. Voor de meeste functiebeperkingen gebruiken we de VLOR-attesteringsbundels

Je kan voor de start of bij aanvang van het academiejaar een afspraak maken met de studiecoach verbonden aan van je opleiding. Specifieke noden worden in kaart gebracht en waar nodig worden faciliteiten toegekend en/of wordt individuele begeleiding opgestart. De faciliteiten zijn te vergelijken met de Sticordi-maatregelen in het secundair onderwijs. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

 • Gratis gebruik van compenserende software
 • Toegang tot digitale handboeken via book-a-book.
 • Mondeling overlopen van de antwoorden na schriftelijk examen
 • Informeren van betrokken lectoren omtrent de mogelijke hindernissen en hoe hierop te anticiperen
 • Studiecoaching op vlak van planning en organisatie, onderscheiden hoofd- en bijzaken etc.
 • Faciliteiten op maat

Bovenstaande faciliteiten zijn echter mogelijke voorbeelden. Tijdens het gesprek met de studiecoach en in overleg met de opleiding gaan we na welke faciliteiten geïmplementeerd kunnen worden.

Faciliteiten en/of begeleiding kunnen tijdens het academiejaar bijgestuurd worden wanneer de onderwijsnoden wijzigen.

De aanvraag voor een bijzonder statuut en faciliteiten dient gestaafd te worden met de nodige attestering. Criteria waaraan de documentatie van studenten met een leerstoornis moet voldoen is.
De documentatie omvat een beschrijving van de aanleiding tot diagnostisch onderzoek en een anamnese waarin de beperkingen die de persoon ondervindt (thuis, op school) en die gerelateerd zijn aan de diagnose voldoende worden beschreven. 2 De documentatie toont aan dat de diagnostisch criteria voldoende werden onderzocht 7 en geeft weer op welke grond deze al dan niet zijn weerhouden of verworpen.

Op basis van een gesprek met de studiecoach en de nodige bewijsstukken kan je in aanmerking komen voor faciliteiten. Specifieke noden worden in kaart gebracht en waar nodig worden faciliteiten toegekend en/of wordt individuele begeleiding opgestart.  Enkele voorbeelden hiervan zijn:

 • Meer schriftelijke voorbereidingstijd bij mondeling examen (tot 50´% meer tijd)
 • Mondeling overlopen van de antwoorden na schriftelijk examen
 • Mogelijkheid van/ oplossingen voor afwezigheid in onderwijsactiviteiten en/of permanente evaluatie.
 • Gebruik van een woordenboek
 • Informeren van betrokken lectoren omtrent de mogelijke hindernissen en hoe hierop te anticiperen
 • Studiecoaching op vlak van planning en organisatie, onderscheiden hoofd- en bijzaken etc.
 • Extra taalondersteuning via een taalremediëringspakket (combinatie contact- en afstandsonderwijs)
 • Faciliteiten op maat

Bovenstaande faciliteiten zijn echter mogelijke voorbeelden. Tijdens het gesprek met de studiecoach en in overleg met de opleiding gaan we na welke faciliteiten geïmplementeerd worden.

Faciliteiten en/of begeleiding kunnen tijdens het academiejaar bijgestuurd worden wanneer de onderwijsnoden wijzigen.

De aanvraag voor een bijzonder statuut en faciliteiten dient gestaafd te worden met de nodige attestering. Voor de meeste functiebeperkingen gebruiken we de VLOR-attesteringsbundels

Wanneer jij minimum 50% procent van een voltijdse betrekking ofwel 80u/maand werkt en hiervoor de nodige documenten aanlevert, kan je op basis van een gesprek met de studiecoaches in aanmerking komen voor faciliteiten. Volgende documenten heb je nodig:

 • Verklaring van tewerkstelling
 • Kopie van arbeidsovereenkomst met vermelding van de contractduur en tewerkstellingsbreuk of loonfiche.

Op basis van een gesprek met de studiecoach en de nodige bewijsstukken kan je in aanmerking komen voor faciliteiten. Specifieke noden worden in kaart gebracht en waar nodig worden faciliteiten toegekend en/of wordt individuele begeleiding opgestart. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

 • Mogelijkheid van/ oplossingen voor afwezigheid in onderwijsactiviteiten en/of permanente evaluatie.
 • Mogelijkheid om deadlines te verplaatsten.
 • Faciliteiten op maat

Bovenstaande faciliteiten zijn echter mogelijke voorbeelden. Tijdens het gesprek met de studiecoach en in overleg met de opleiding gaan we na welke faciliteiten geïmplementeerd worden.

Op basis van een gesprek met de ondernemerscoach en de nodige attesten kan je in aanmerking komen voor het statuut student-ondernemer en/of faciliteiten. De ondernemerschapscoach onderzoekt of je aan de criteria voldoet en laat dit weten aan de studiecoach. Specifieke noden worden in kaart gebracht en waar nodig worden faciliteiten toegekend en/of wordt individuele begeleiding opgestart

Howest stimuleert tevens graag ondernemerszin bij zijn of haar studenten. Zo zijn er bijvoorbeeld op de campus in Kortrijk en Brugge ‘ateliers’ ingericht om student-ondernemers letterlijk een ruimte te bieden om te werken. De ondernemerscoaches staan je graag bij om je te ondersteunen bij de uitbouw van je zelfstandige activiteit. 

Lees meer over welke ondersteuning je van hen kan verwachten.

Je valt onder het topsportstatuut als je voldoet aan de erkenningsvoorwaarden voor het statuut topsporter AUGent (werkgroep topsportbeleid).

De medewerker studentenwerking Stuvo (saar.olivier [at] howest.be (Saar Olivier)) geeft advies aan de studiecoach over het al dan niet toekennen en het bekomen van het topsportstatuut. Bekijk haar contactgegevens

Op basis van een gesprek met de studiecoach en de nodige bewijsstukken kan je in aanmerking komen voor faciliteiten. Specifieke noden worden in kaart gebracht en waar nodig worden faciliteiten toegekend en/of wordt individuele begeleiding opgestart. 

 • Mogelijkheid van/ oplossingen voor afwezigheid in onderwijsactiviteiten en/of permanente evaluatie.
 • Mogelijkheid om deadlines te verplaatsten.
 • Studiecoaching op vlak van planning en organisatie …
 • Faciliteiten op maat

Bovenstaande faciliteiten zijn echter mogelijke voorbeelden. Tijdens het gesprek met de studiecoach en in overleg met de opleiding gaan we na welke faciliteiten geïmplementeerd worden.

Indien je niet voldoet aan de vereisten om een topsportstatuut te verkrijgen, kan je via het statuut student in specifieke sociale of individuele omstandigheden wel faciliteiten aanvragen, mits je voldoet aan de nodige criteria. Dit is enkel mogelijk op basis van een individueel dossier waarbij jouw motivatie wordt gestaafd door documenten van de sportfederatie of -club. Deze toekenning wordt in overleg met de medewerker studentenwerking van de dienst Stuvo (saar.olivier [at] howest.be (Saar Olivier)) bekeken. Bekijk haar contactgegevens

Op basis van een gesprek met de studiecoach en de nodige bewijsstukken kan je in aanmerking komen voor faciliteiten. Specifieke noden worden in kaart gebracht en waar nodig worden faciliteiten toegekend en/of wordt individuele begeleiding opgestart. 

 • Mogelijkheid van/ oplossingen voor afwezigheid in onderwijsactiviteiten en/of permanente evaluatie.
 • Mogelijkheid om deadlines te verplaatsten.
 • Faciliteiten op maat

Bovenstaande faciliteiten zijn echter mogelijke voorbeelden. Tijdens het gesprek met de studiecoach en in overleg met de opleiding gaan we na welke faciliteiten geïmplementeerd worden.

Ja dit kan.

Howest hanteert vier inclusieve faciliteiten voor alle studenten waarvan extra tijd voor het afleggen van een schriftelijk examen (20-30% meer tijd) er één is.

Het betreft hier zowel examens op papier als op computer, tenzij de factor tijd deel uitmaakt van de evaluatie. De extra tijd is reeds voorzien in het examenrooster. De afspraken over waar dit niet van toepassing is, zijn opgenomen bij de faciliteitenafspraken van jouw opleiding.

Voor meer informatie, neem zeker contact op met de studiecoach verbonden aan jouw opleiding.

Ja dit kan.

Howest hanteert vier inclusieve faciliteiten voor alle studenten waarvan mondelinge toelichting bij de start van het examen er één is.

Voor meer informatie, neem zeker contact op met de studiecoach verbonden aan jouw opleiding.

Ja dit kan.

Howest hanteert vier inclusieve faciliteiten voor alle studenten waarvan appreciatie voor de inhoud en begrip voor het voorkomen van spellings- en taalfouten er één is. Deze inclusieve examenfaciliteit is er voor elke student met uitzondering van “talige modules” en taalcomponenten die geëvalueerd worden binnen andere modules. Deze faciliteit is eveneens niet van toepassing bij het indienen van opdrachten, taken, verslagen en bachelorproef.

Sommige opleidingen leggen echter een grotere focus op de schrijf- en taalvaardigheid van zijn/haar studenten dan andere opleidingen, aangezien dit een belangrijke leercompetentie is binnen hun curriculum. Heb je in het verleden moeilijkheden gehad met schrijven? Neem zeker contact op met de studiecoach of het aanspreekpunt van jouw opleiding om na te gaan wat eventuele drempels kunnen zijn. Dit kan bijdragen een weloverwogen beslissing te maken.

Voor meer informatie, neem zeker contact op met de studiecoach verbonden aan jouw opleiding.

Een aanvraag voor een bijzonder statuut en daarbij horende faciliteiten doe je door je te registreren op de faciliteitentool of door contact op te nemen met de studiecoach verbonden aan jouw opleiding bij de start van het academiejaar. Indien er sprake is van een nieuwe/gewijzigde situatie, kan je je aanvraag ook later tijdens het academiejaar indienen.

De student dient een aanvraag in via de faciliteitentool of spreekt meteen persoonlijk af met de studiecoach. Faciliteiten voor het academiejaar 2020-2021 kan je aanvragen vanaf 1 JULI. Het is de verantwoordelijkheid van iedere student die gebruik wenst te maken van faciliteiten, zich hiervoor aan te melden. Zonder een officiële aanvraag kan de opleiding niet voorzien in bepaalde studie-of examenfaciliteiten.

De studiecoach bekijkt de aanvraag via de faciliteitentool en nodigt, indien er nog geen afspraak ingepland staat, de student uit op gesprek.

Volgende stappen:

 1. Attestering: de studiecoach gaat de authenticiteit na, keurt goed of vraagt bijkomende bewijsstukken (conform procedure VLOR). De aanvraag is in behandeling
 2. Bij het aftoetsen van de noden van de student en in samenspraak met de opleiding, worden de faciliteiten al dan niet goedgekeurd.
 3. De studiecoach wijst op de wederzijdse rechten en plichten alsook op de concrete toepassing van de faciliteiten binnen de opleiding. Hierin wordt ook uitdrukkelijk meegegeven dat communicatie met de opleiding van groot belang is.

De aanvraag voor een bijzonder statuut en faciliteiten dient gestaafd te worden met de nodige attestering, welke dient ingevuld te worden door de behandelend arts of eventueel andere deskundige. Voor de meeste functiebeperkingen gebruiken we de VLOR-attesteringsbundels. Deze kan je verkrijgen bij de studiecoach verbonden aan jouw opleiding. 

Alle persoonlijke gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld. De studiecoach geeft geen informatie over jou door aan derden zonder jouw expliciete toestemming.

Faciliteiten voor het komende academiejaar kan je aanvragen vanaf 1 juli. De meeste studenten vragen hun faciliteiten aan in het begin van het academiejaar. Faciliteiten en/of begeleiding kunnen tijdens het academiejaar bijgestuurd worden wanneer jouw onderwijsnoden wijzigen.

Het is de verantwoordelijkheid van iedere student die gebruik wenst te maken van faciliteiten, om zich hiervoor aan te melden. Zonder een officiële aanvraag kan de opleiding niet voorzien in bepaalde onderwijs-of examenfaciliteiten.

De studiecoach bekijkt de aanvraag via de faciliteitentool en nodigt, indien er nog geen afspraak ingepland staat, de student uit op gesprek.

Je kan de studiecoach verbonden aan jouw opleiding contacteren wanneer het gaat over faciliteiten, studiecoaching en heroriëntering.

Indien de studiecoach de aanvraag heeft goedgekeurd, kan je het faciliteitenattest downloaden en eventueel afprinten. Op het attest staan de afspraken gemaakt met de opleiding waar je rekening mee dient te houden. Lectoren hebben een zicht op de aangevraagde faciliteiten. Het is de verantwoordelijkheid van iedere student om de lector(en) te contacteren en na te gaan hoe de faciliteiten concreet geïmplementeerd kunnen worden.

Studiecoaching

De studiecoaches ondersteunen studenten op 3 domeinen:

 1. faciliteiten
 2. (her)oriëntering
 3. studiecoaching

De begeleiding wordt flexibel en op maat van de student ingevuld, rekening houdend met de opleidingscontext. De studiecoach kan fungeren als brugfiguur tussen de opleiding en de student. Enkele belangrijke vertrekpunten van onze ondersteuning zijn:

 • Autonomie en zelfsturing van de student staan centraal
 • De student is ervaringsdeskundige
 • Streven naar een groeitraject op maat van de student doorheen de studieloopbaan
 • Extra aandacht voor de scharniermomenten tijdens de opleiding zoals overgang van het secundair onderwijs naar hoger onderwijs, bachelorproef en stage.

Via workshops of individuele coaching worden topics zoals leren studeren, plannen, faalangst etc. onder de loep genomen. Individuele coaching kan eenmalig of periodiek doorgaan, opnieuw afhankelijk van de noden van de student.

Heb je nood aan korte tips and tricks,  zoals vb. ‘de 6 beste studiemethodes’, om je cursussen op een doelgerichte manier te verwerken, neem dan zeker een kijkje op #stuvoHowest op Instagram en Tiktok. Wil je een topic eerder verdiepend verkennen vb. ‘Hoe neem ik notities in de les?’, bekijk dan onze digitale workshops op ons leerplatform Leho. 

Ook vanuit de opleiding is studiebegeleiding voorzien door middel van monitoraat, mentoraat of studietrajectbegeleiding.

Wanneer studenten onderwijsnoden hebben , waaraan wij niet kunnen tegemoet komen, is ook externe ondersteuning mogelijk.

We rekenen op het initiatief van de student om ons te contacteren bij mogelijke drempels.

Studenten­activiteiten

Jazeker, Stuvo organiseert een structureel sportaanbod waar studenten goedkoop aan kunnen deelnemen. In Brugge krijg je via StudentApp toegang tot alle sporten uit ons wekelijks aanbod (zwemmen, padel, fitness,…) en tot de groepslessen (BBB, yoga, zelfverdedigingstechnieken, …). Studenten in Kortrijk kunnen een sportpluskaart kopen met gelijkaardige voordelen!

Neen hoor, Brugge en Kortrijk mogen dan wel minder studenten tellen dan Gent of Leuven, het is er zeker niet minder plezant! In Brugge en Kortrijk kan je even goed fantastisch uitgaan in de studentenbuurten. Bovendien organiseert zowel Brugge als Kortrijk studentenstad tal van studentenactiviteiten die jullie ten volle van het studentenleven laten genieten. Het Student Welcome Concert bijt steeds de spits af, maar events zoals de Midnight Swim, Students on ice, de 6-urenloop zijn ondertussen ook al jaarlijkse klassiekers geworden!

Meer info

Studentenorganisaties organiseren tal van activiteiten, helpen je met je studiemateriaal en gidsen je in de uitgangsbuurt. Wil je eens meemaken wat een cantus precies is? Bekijk dan zeker eens de studentenorganisaties die in Howest actief zijn en contacteer hen! Niet alle studentenorganisaties wensen dat nieuwe leden gedoopt moet worden. Bovendien ondertekenden alle studentenorganisaties het Vlaamse doopcharter en volgen ze ook het Howest –activiteitenreglement. Je kan er dus zeker van zijn dat al hun activiteiten veilig verlopen.