Overslaan en naar de inhoud gaan

Om effectief te verbeteren, moeten bedrijven hun situatie kunnen inschatten en de juiste technologieën kunnen selecteren. Beide aspecten blijken niet evident voor kmo's. Dit project beoogt de uitbouw van een onderzoeksinfrastructuur om demonstraties/validaties te kunnen opzetten.

Het project heeft als hoofddoelstellingen:

  1. De realisatie van een onderzoeksinfrastructuur die meet- en experimenteercampagnes bij kmo’s kan faciliteren ter validatie van productie-innovaties in hun specifieke bedrijfscontext.
  2. Aantoonbaar kwantificeren wat de impact is van deze technologieën op de Manufacturing Excellence van de kmo.

Tijdens het project wordt een industriële adviesgroep geïnstalleerd om mee te helpen bepalen welke meetcampagnes en nieuwe technologieën.


Tijdens het project wordt een industriële adviesgroep geïnstalleerd om mee te helpen bepalen welke meetcampagnes en nieuwe technologieën aangekocht en uitgewerkt zullen worden. Industriële testcases worden uitgevoerd ter validatie van de onderzoeksinfrastructuur. Het doel is zo om mobiele onderzoeksinfrastructuur beschikbaar te hebben voor het begeleidingen van kmo's. Naast de meet- en testcampagnes (vb. energiemonitoring, visualisatie productstromen, operator effectiviteit, 3D scan productieomgeving) bij het bedrijf zelf, zullen ook verdergaande analyses (vb. bepalen optimale technologie ter ondersteuning van de operator, uittesten van de impact van verschillende productie-aansturingsmethodes via simulatie) uitgevoerd worden in de operations en operator experience centers bij de kennispartners.