Overslaan en naar de inhoud gaan

Dronetransport is en blijft van de belangrijkste toepassingen door het logistiek potentieel, de kostenefficiëntie, milieuvriendelijkheid en inzetbaarheid voor risicovolle taken. Met Vertiports wordt West-Vlaanderen voorbereid op de evolutie naar onbemand luchtverkeer. Ook is de automatisering van processen (o.a. inspectie, bewaking, detectie, telling, gerichte behandeling met actieve sproeistoffen, etc.) door middel van drones een oplossing voor het tekort aan logistiek personeel op de arbeidsmarkt.

Het project omvat drie grote pijlers:

  1. het bestuderen/faciliteren van logistieke luchtbruggen voor onbemand luchtverkeer, door het onderzoeken en opzetten van een inspectie/cargo luchtbrug vanuit de Internationale Luchthaven Oostende-Brugge naar een offshore windmolenpark met bijbehorende testvluchten, alsook het onderzoeken van het potentieel van luchtbrug(gen) vanuit de Internationale Luchthaven Kortrijk-Wevelgem.
  2. het opstellen van de nodige compliance protocollen voor luchtdrones, geruggesteund door bijbehorende test- en onderzoeksinfrastructuur om een veilige inzetbaarheid in offshore condities te waarborgen.
  3. het verder ontwikkelen en onderhouden van de ‘Drone Port West-Vlaanderen’, de provinciale dronecommunity-werking rond onbemande lucht-, water- en landsystemen. Voor de plaats waar dergelijke vliegende platformen opstijgen en landen wordt de term “vertiport” gebruikt, vandaar ook de naam van dit project.

Howest biedt ondersteuning bij de ontwikkeling van AR/VR trainingssoftware, alsook bij de ontwikkeling software en hardware voor de aansturing van offshore drone-opdrachten met aandacht voor de (cyber)security van drones in de omgeving van gevoelige infrastructuur en mensen.