Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoe kunnen we de plattelandsgemeenschappen van Moldavië toegang tot veilig drinkwater garanderen? En hoe kunnen we ervoor zorgen dat goede praktijken met betrekking tot watergebruik, hygiëne en sanitaire voorzieningen binnen de gemeenschappen duurzaam worden geïmplementeerd?

De Republiek Moldavië is een binnenstaat tussen Roemenië en Oekraïne in Oost-Europa. Slechts een op drie mensen op het platteland heeft toegang tot leidingwater en bijna een miljoen mensen is afhankelijk van ondiepe vervuilde putten voor drinkwater waarvan tachtig procent van het water niet voldoet aan de drinkwaternormen. BOSAQ heeft een project opgezet voor de regering van Moldavië, met de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) en Howest als partners, om de bevolking van plattelandsdorpen een klimaatbestendige toegang tot schoon en veilig drinkwater te bieden.

Klimaatverandering

Binnen het project wordt aan kennisopbouw en disseminatie gedaan waarbij het doel is om eigenaarschap van klimaatadaptieve drinkwatervoorziening binnen de gemeenschappen in Moldavië te bewerkstelligen. Howest zal onderzoeken hoe gedragsverandering in watergebruik en hergebruik, hygiëne en sanitaire voorzieningen binnen de lokale gemeenschappen bevorderd kan worden. VITO zal een impactstudie uitvoeren van de decentrale drinkwatervoorziening op zonne-energie (Q-drop). Deze studie zal de schaalbaarheid naar andere regio's die kwetsbaar zijn voor klimaatverandering beoordelen en de resultaten zowel nationaal als internationaal verspreiden. Er zullen scenario's worden ontwikkeld voor een duurzame levering van gedecentraliseerd drinkwater die kunnen worden beschouwd als empirisch onderbouwde ondersteuning voor het toekomstige klimaatadaptatiebeleid van Moldavië.