Overslaan en naar de inhoud gaan

Deze PWO stelt in vraag hoe ontwerpers nieuwe concepten rond duurzame ontwikkeling van ecosystemen kunnen exploreren vanuit meer-dan-menselijke perspectieven. Dit onderzoeksvoorstel is gebaseerd op het centrale principe van het faciliteren van menselijke creativiteit bij het aanpakken van duurzame ontwikkeling terwijl het een paradigmaverschuiving ondersteunt naar het opnemen van de bewoners van ecosystemen (planten, dieren en het milieu in bredere zin) als gelijkwaardige actoren met hun eigen specifieke behoeften. Door een dergelijke lens zal een methodologie voor “non-human centered” duurzame (en creatieve) ontwikkeling worden geproduceerd die een dieper begrip mogelijk maakt van het verbinden van mensen met hun eigen en specifieke ecosystemen in verleden, heden en toekomst. Het beoogde resultaat van deze methodologie zal de ontwikkeling aanmoedigen van, bijvoorbeeld, platforms en diensten die menselijke en niet-menselijke actoren bij elkaar brengen waardoor ze kunnen optreden als evenwaardige actoren in het behoud en de ontwikkeling van ecosystemen en de daar bij behorende narratieven.