Overslaan en naar de inhoud gaan

YET

De onderzoekgroep Vital Cities zal in samenwerking met de onderzoekers van het Howest Sizing Servers Lab (MCT) een mobiele tool ontwikkelen die kan gebruikt worden als participatietool, onderzoeksinstrument en educatietool.

Het consortium (onderzoeksgroepen Vital Cities en Sizing Servers Lab van Howest, Stad Brugge en het Sint-Fransiscus-Xaverianeninstituut Brugge) onderzoekt in dit project in welke mate en op welke wijze een mobiele tool het draagvlak en de betrokkenheid van jongeren (12-18 jaar) kan verhogen bij het gebruik van beschikbare ruimte in Vlaanderen.

We betrekken de doelgroep bij het creatieproces van een mobiele tool (smartphone of tablet app) via de methodiek van cocreatie. Op deze manier geven jongeren zelf vorm aan de manier waarop ze graag betrokken worden en staat het eindresultaat nog niet vast.

De mobiele tool moet jongeren in staat stellen om:
1) informatie te delen over hun gebruik van de leefomgeving
2) hun ideeën, verzuchtingen, competenties, droombeelden… mee in te zetten om de leefomgeving vorm te geven
3) in dialoog te treden met beleidsmakers, planners, praktijkwerkers, ondernemers
4) zich een beeld te vormen over de manier waarop we in Vlaanderen (beter) aan verschillende ruimtebehoeften kunnen voldoen

De effectief gekozen technologie is afhankelijk van de door jongeren gevraagde functionaliteiten resulterend uit het onderzoek in de eerste fase van het project