Overslaan en naar de inhoud gaan

Onderzoeks­projecten

EdHubAI

Dit onderzoek bewandelt twee sporen die gerelateerd zijn aan Artificiële Intelligentie (AI): het interpreteren van resultaten om zo leerlingen beter/individueler te begeleiden én het onderzoeken van welke AI-toepassingen interessant kunnen zijn voor het onderwijs.                

PROFLEX

Dit projectvoorstel wil een betaalbare energietransitie mogelijk maken voor laagspanningsklanten in een ruimere omgeving, zoals een wijk.                                                                                                                                               

HA in beleid

Door de stijgende vergrijzing en bijbehorende maatschappelijke uitdagingen wint het inzetten op gezond en actief ouder aan belang. Lokale overheden kunnen hierin een belangrijke rol spelen door het voeren van een leeftijdsvriendelijk beleid.                                       

ELNA

Ervaringsleren in én met de natuur is een krachtige benaderingswijze om mensen te versterken in hun welzijn. De holistische benadering kan preventief en curatief ingezet worden. Ze geeft ook een antwoord op de roep om kracht- en herstelgericht te handelen in diverse contexten.   

REMOTE COACHING

In dit project onderzoeken we hoe het mogelijk wordt om een virtueel beweegplatform te ontwikkelen waar bewegingen ‘echt’ worden aangevoeld in real-time. Er is namelijk een hoge drop-out om, na de opstart met een coach, een beweegprogramma alleen of op afstand te volgen.         

No-code voor digital

De opzet van het onderzoek Digital Coach richt zich op het ontwikkelen van een open methodiek voor personal trainers en gezondheidscoaches om hun eigen digitaal platform op maat te kunnen samenstellen met behulp van no-code tools en bestaande platformen.         De opkomst van no

Sleepcoach 2

Studies leren dat een goede slaap medewerkers en organisaties vitaler maakt. In dit project wordt een breed inzetbare vorming ontwikkeld voor welzijnsprofessionals op het werk.                                                                                                        

SPACE 2

Zijn AI-modellen in staat om realistische conversaties te voeren met mensen en complexe taken uit te voeren (zich gedragen als persona, bv cliënt bij psycholoog)? En hoe kunnen we de generatie AI-tools combineren om een geloofwaardige embodied conversational agent te creëren?    

CS4VL

In kader van het Vlaamse Impulsprogramma rond CyberSecurity (CS), dat gestart is in 2019, wordt een programmaonderdeel voor flankerend beleid voorzien (in principe 3M€ op jaarbasis). Dit flankerend beleid bevat een onderdeel opleiding, en een onderdeel outreach en brede communicatie.

Offshore for Sure

Tijdens het project Offshore for Sure (O4S) worden innovatieve energieoplossingen ontwikkeld. Howest draagt dankzij haar kennis in cybersecurity bij tot het ontwerp van slimme en veilig onderhoudssystemen. Verder zal Howest optreden als educatiepartner.