Overslaan en naar de inhoud gaan

Blue Balance

Het Blue BALANCE project wil draagvlak creëren onder burgers en toeristen voor duurzame economische activiteiten langs de kust (o.a. kustbescherming, blauwe voeding, hernieuwbare energie, havens en toerisme).

Gezien de kustregio al tal van communicatie- en burgerparticipatietrajecten heeft doorlopen over duurzame transitie, tracht het project een goed inzicht te verkrijgen in de sterkten en zwakten van deze lopende en voorbije processen, projecten en initiatieven. Het project zal de bestaande belangenverenigingen samenbrengen om na te gaan hoe deze optimaal ingezet kan worden om draagvlak te genereren voor economische activiteiten langs de kust gaande topics als alternatieve voeding, kustbescherming tot hernieuwbare energie en duurzaam toerisme.

Daarnaast zullen de lokale en historische omstandigheden en behoeften, gewoonten en waardes van de verschillende kustgemeentes en hun inwoners onderzocht en in kaart gebracht worden. Hierbij wordt onderzocht hoe kustbewoners en toeristen kijken naar duurzame innovaties, projecten en industrieën. Deze kennis vormt samen een stevige basis voor de ontwikkeling van succesvolle communicatiestrategieën voor duurzame interventies en bewustmaking.