Overslaan en naar de inhoud gaan

Het project Brugge Beweegt is een structurele samenwerking tussen Howest en Stad Brugge om studenten in te zetten om alle Bruggelingen aan te zetten tot bewegen. Brugge Beweegt is een dienstverleningsproject waar initiatieven rond beweging, gezondheid en sport ingekleurd worden door studenten, docenten, stadsmedewerkers en Bruggelingen. De afzonderlijke beweegprojecten hebben een meerwaarde in het leerproces van de student en zijn een aanvulling op het gedifferentieerd beweegaanbod van Stad Brugge. Beide partijen geloven in de kracht van bewegen en willen het laagdrempelig, informeel, en anders georganiseerd beweegaanbod uitbreiden.

Vanuit het verbindende beleidsplan van Stad Brugge wil Brugge Beweegt de komende jaren anticiperen op het belang van beweging in de maatschappij. Bewegen is het middel waarmee we onze doelstellingen willen halen. Innovatie en participatie zijn kernwaarden die doorheen al de projecten lopen. We selecteerden 4 pijlers waarop de komende jaren wordt ingezet:

  • Doelgroepen activeren.
  • Sociale verbinding stimuleren
  • Prikkelende publieke ruimtes
  • Duurzaam verplaatsen in en rond de stad

Met het oog op de toekomst kijken we uit naar trends en opportuniteiten om elkaar blijvend te versterken. Behoeftes van de verschillende staddiensten, lectoren, studenten en Bruggelingen worden steekproefgewijs afgecheckt, in kaart gebracht en vertaald naar concrete acties. Dat alles doen we met éénzelfde doel voor ogen: alle Bruggelingen aan het bewegen krijgen.