Overslaan en naar de inhoud gaan

De onderzoeksgroep Secundair Onderwijs wil met dit project een aantal belangrijke didactische en pedagogische principes aanreiken om leraren die (her)starten zonder pedagogische bekwaamheid te ondersteunen. Dit zal de kwaliteit van de onderwijskwaliteit ten goede komen.

Het lerarentekort heerst al jaren. Vanuit de regering komen verschillende initiatieven om de trend te keren. Zo wordt meer ingezet op zij-instromers, duale leerkrachten, maar ook de herintreders. Deze leerkrachten starten vaak direct in de job zonder pedagogische bekwaamheid. De aanvangsbegeleiding op school is ontoereikend om deze leraren, zonder didactische en pedagogische bagage, voldoende te ondersteunen waardoor ze het werkveld vaak snel verlaten.

Met dit project beogen we de ontwikkeling van een korte basisopleiding die een aantal belangrijke didactische en pedagogische principes en handvatten aanreikt om die leraren, in het secundair onderwijs, te ondersteunen. Het gaat om een soort 'spoedcursus' om de eerste stappen in het lesgeven te zetten. Deze cursus bestaat uit thematische, interactieve leerpaden waaraan online coachingsessies in kleine groep gekoppeld zijn. De topics en thema's zijn gekozen in overleg en afstemming met het werkveld.

Het gaat om een soort 'spoedcursus' om de eerste stappen in het lesgeven te zetten.


Dit vormingstraject beoogt geenszins de lerarenopleiding te vervangen, maar wil deelnemers net stimuleren om de overstap te maken naar het hoger onderwijs zodat zij het pedagogisch bekwaamheidsbewijs behalen. Dit door hen te laten kennismaken met de leerinhouden, werkvormen en begeleidingsmethodieken die in de lerarenopleiding aan bod komen. Een goed opgeleide leraar heeft directe invloed op de onderwijskwaliteit en zal met meer zelfvertrouwen voor de klas staan.