Overslaan en naar de inhoud gaan

In dit project doen het Howest AI Lab en het Howest Energy Lab een gezamenlijke inspanning om hun bestaande AI-onderzoeksinfrastructuur uit te breiden, met als doel het kunnen ontwikkelen en trainen van de nieuwe generatie AI-modellen.

De opkomst van generatieve AI, zoals Transformers en Diffusion modellen, heeft geleid tot een grotere vraag naar krachtige grafische rekenkracht (GPU) en bijbehorend video geheugen (vRAM). De huidige AI-infrastructuur van de labs voldoet niet meer aan deze eisen en biedt ook niet de capaciteit die nodig is om het groeiende aantal onderzoekers te bedienen. De nieuwe infrastructuur zal dit tekort aan rekenkracht oplossen en zal onderzoekers in staat stellen om nieuwe AI-gerelateerde onderwerpen te verkennen, wat op zijn beurt zal leiden tot kennisoverdracht naar het onderwijs en het werkveld.

Binnen Howest is er nog geen onderzoeksinfrastructuur die in staat is om Generatieve AI op een efficiënte manier te onderzoeken. Alternatieven zoals Cloud-infrastructuur of het Vlaams Supercomputer Center zijn ofwel minder kostenefficiënt ofwel minder flexibel voor de doeleinden van de labs. Dit maakt de nieuwe infrastructuur van grote waarde voor zowel de hogeschool als de bedrijven waarmee de onderzoekslabs samenwerken. Er worden twee interactiemomenten voor kennisoverdracht voorzien.