Overslaan en naar de inhoud gaan

AI Pathfinder

Het algemeen doel van het AI-PathFinder project is om te onderzoeken hoe de Vlaamse voedingsbedrijven moeten worden ondersteund om hun AI-strategie uit te werken en zo de concrete AI-adoptie kunnen versnellen. Hierdoor worden de voedingsbedrijven veel sterker gewapend voor de toekomst waardoor competitiviteit en groei behouden blijven.

Om dit te realiseren, wordt een duale aanpak gevolgd: enerzijds wordt op basis van onderzoeksresultaten een kennisplatform opgebouwd waarmee zal worden ingezet op demystificatie en het concretiseren van wat AI kan betekenen voor voedingsbedrijven. Anderzijds wordt onderzocht welke belemmeringen voedingsbedrijven ondervinden en welke stappen nodig zijn voor een succesvolle AI-implementatie. Via generieke use cases wordt het stappenplan en de complexiteit van AI-implementaties ontrafeld en gedemonstreerd in de pilot plant VEG-i-TEC. Beide sporen komen samen in de ontwikkeling van een AI-draaiboek waarmee bedrijven aan de slag kunnen om hun eigen ontwikkelingstraject naar AI-implementatie uit te stippelen. De projectpartners verschaffen de generieke bouwstenen zodat er een solide basis is om op verder te bouwen in een bedrijfsspecifieke context.