Skip to main content

Research projects

Howest expertise op de werkvloer beschikbaar maken via online learning snacks

Binnen dit project willen we met de Howest Academy inzetten op het stimuleren van levenslang leren op de werkvloer én het actief verbreden van de toegang tot de kennis & expertise van de hogeschool vanuit de open science-gedachte.

Blue Balance: Sustainable Economic Development of Flemish Coastal Areas for all

Het Blue BALANCE project wil draagvlak creëren onder burgers en toeristen voor duurzame economische activiteiten langs de kust (o.a. kustbescherming, blauwe voeding, hernieuwbare energie, havens en toerisme).

UPSKILL - Training Lab Blue Energy

Om de groei en ontwikkeling van de economisch belangrijke sector ‘Blue Energy’ mee te ondersteunen, wordt - samen met POM West-Vlaanderen - een state-of-the art opleidingscentrum uitgebouwd in Bluebridge in het Ostend Science Park. Daar worden digitale skills (i.c.

YOUTH ENVIRONMENT & ENGAGEMENT TOOL

Het consortium (onderzoeksgroepen Vital Cities en Sizing Servers Lab van Howest, Stad Brugge en het Sint-Fransiscus-Xaverianeninstituut Brugge) zal binnen dit project onderzoeken in welke mate en op welke wijze een mobiele tool het draagvlak en de betrokkenheid van jongeren (12-18 jaar) kan verho

The European Digital Innovation Hub for Manufacturing Industry

DIGITALIS wil de toepassing van digitale technologieën op de werkvloer van kleine en middelgrote productiebedrijven vergroten, de digitale vaardigheden verhogen en actieve rol spelen in Europese netwerk van digitale innovatiecentra

Natuureducatie Bulskampveld

Op welke manier kan provinciedomein Bulskampveld in Beernem educatief worden uitgebouwd voor jonge kinderen? Dat wordt tijdens dit project, een samenwerking tussen het proviciedomein Bulskampveld en de opleiding Lager- en Kleuteronderwijs van Howest, onderzocht.

KidBeats

Hoe kunnen we een kwalitatieve luistermuziek ervaring ontwerpen voor peuters waarbij ze zelf interactief en op een intuïtieve wijze de beleving kunnen sturen zonder het gebruik van schermen of touchscreens? 

Ontwikkeling methodiek voor Gen Z consultatie, activatie en co-creatie

Gen Z is de toekomst. Als burger, als consument, als werknemer,... Het Gen Z Lab ontwikkelt een methodiek (inclusief toolbox, coachingstraject en kennisplatform) die organisaties helpt deze digital natives te begrijpen, te bereiken en te activeren.

De no-code (r)evolutie

Slecht 0,3% van de wereldbevolking kan programmeren, terwijl 86% digitale oplossingen consumeert. Dit veroorzaakt een enorme skill gap. Het gebruik van no-code biedt hier een oplossing.

Urban sports voor meiden in maatschappelijk kwetsbare buurten

Uit onderzoek blijkt dat sociaal sportieve praktijken empowerend werken en bijdragen tot een positieve beeldvorming over jongeren in kansarme buurten. Jonge meiden haken echter af vanaf 12 jaar en zijn minder zichtbaar in de openbare ruimte voor sport en vrije tijd.