Het studiegeld voor de bacheloropleidingen, voorbereidings- en schakelprogramma’s is opgenomen in onderstaande tabel.

Het studiegeld van de bachelor-na-bacheloropleidingen, posthogeschoolvorming, postgraduaten en anderstalige opleidingen wordt per opleiding en/of vorming goedgekeurd door het bestuurscollege.

Overzichtstabel studiegeld 2023-2024

 • Diploma- en creditcontracten
  Vast gedeelte Variabel gedeelte
(per SP)
Totaal
(op basis van 60 SP)
Niet-beurstariefstudent € 282,10 € 13,50 € 1092,10
Bijna-beurstariefstudent € 282,10 € 4,90 € 576,10
Beurstariefstudent € 128,80 € 0 € 128,80

 

 • Examencontracten
  Vast gedeelte Variabel gedeelte
(per SP)
Alle studenten € 128,80 € 4,90

 

 • Studiegeld niet EER-studenten Engelstalige bacheloropleidingen
  cfr. Codex Hoger onderwijs Art. II.215 voor studenten die niet onder cat. 1-7 vallen.
  Vast gedeelte Variabel gedeelte
(per SP)
Alle studenten (uitz BIT@home) € 1104,10 € 99,80
Bioinformatics@home € 1104,10 € 81,40

 

 • Studiegeld banaba in de e-health
  Vast gedeelte Variabel gedeelte
(per SP)
Alle studenten € 423,20 € 20,30

 

Opleidingsspecifieke extra studiekost 2022-23 ( kost 2023-24 nog te bepalen)

Specifieke en in omvang beperkte kosten voor gebruik van goederen en organisatie van specifieke evenementen worden doorgerekend aan de student voor zover zij rechtstreeks verband houden met de organisatie van de opleiding.

Bepaalde kosten worden op forfaitaire basis aangerekend aan studenten met een diplomacontract of aan studenten met een creditcontract voor meer dan 12 studiepunten of voor een micro degree. Het gaat o.a. om kosten voor:

 • ISIC internationale studentenkaart met tal van voordelen;
 • Kopie- en drukkosten van diverse infobundels voor o.a. kick-offweek, studiebezoeken, international days, jobhappening, afstudeerbeurs;
 • Gebruik multimedialokalen en studio’s en uitleenmogelijkheid van multimedia-apparatuur;
 • IT-ondersteuning door ICT-helpdesk;
 • Onbeperkt verbruik van elektriciteit voor het opladen van mobiele apparaten;
 • Niet-afzonderlijk doorgerekend verbruiksmateriaal voor labo’s, practica, bachelorproef, stage;
 • Auteursrechten (Reprobel);
 • Gebruik elektronische databanken mediatheek, intra-mediatheek verkeer;
 • Gebruik van educatieve ICT tools als plug-in op de elektronische leeromgeving Leho (Panopto videotool, Lockdown Browser, Respondus Monitor  voor veilige testomgeving en online examens, Turnitin voor plagiaatcheck, Study Coach  voor studiebegeleiding, Wooclap  voor interactieve presentaties, ...)
 • Softwarepakket Basis met  Microsoft Office (via Microsoft Campus Overeenkomst van Howest), Microsoft Visual Studio en andere developer tools (Imagine (Dreamspark) via Microsoft Campus Overeenkomst van Howest), Mathematica, E4Progress Office training, HogeschoolTaal  NL en UK (Plantyn), Digitale Woordentrainer (Die Keure), Siemens NX, McAfee Antivirus, Alinea in the cloud (Sensotec), LinkedIn Learning, Digitaal werkboek (Explio), LINQPad…

Deze forfaitaire kost bedraagt 107 euro.

Voor bepaalde opleidingen wordt naast deze forfaitaire kost gemotiveerd een opleidingsspecifieke studiekost aangerekend. Dit resulteert in een totale extra studiekost conform onderstaande tabel:

Opleiding Reden Totale extra studiekost
Bouwkundig tekenen Extra software Sketchup Studio € 165
Communicatiemanagement Extra software Adobe Creative Cloud € 165
Digital arts en entertainment  Extra software Adobe Creative Cloud en DAE softwarepakket met o.a. Z-brush en Reaper;
Toegang tot en mogelijkheid tot het ontlenen van opleidingsspecifieke game-hardware en infrastructuur;
Specifieke evenementen en lezingen met binnen- en buitenlandse experten, organisatie van study-nights en andere activiteiten in het kader van community building met internationale studentenpopulatie, eigen aan het internationale karakter van de opleiding.
€ 305
Digital design and development DEVINE Extra software Adobe Creative Cloud € 165
Industrieel Productontwerpen Extra software Adobe Creative Cloud € 165
Industriële informatica: Digitale vormgeving Extra software Adobe Creative Cloud € 165
Journalistiek

Lidmaatschap van de officiële beroepsvereniging van journalisten en Inschrijvingsgeld Quindo 
Extra software Adobe Creative Cloud

€ 200
Marketing- en communicatiesupport Extra software Adobe Creative Cloud € 165
Multimedia en creative technology Extra software Adobe Creative Cloud en licentie Pluralsight en licentie Cisco € 202
Programmeren
(incl alle microdegrees)
Extra licentie Pluralsight € 147
Systeem- en netwerkbeheer Extra licentie Cisco € 112
Toegepaste architectuur Extra software Adobe Creative Cloud € 165
Toegepaste informatica
(incl. alle microdegrees)
Extra licentie Cisco € 112

 

 • Voor alle software opgenomen in de extra studiekost betreft het een licentie geldig voor één academiejaar.
 • Voor inschrijvingen met 30 studiepunten of minder wordt het bedrag met 37.5 euro verminderd, voor de opleiding Digital arts en entertainment wordt het bedrag met 102.5 euro verminderd.
 • Voor opleidingen specifiek voor werkstudenten wordt het bedrag met 37.5 euro verminderd.

In het inschrijvingsgeld, bestaande uit bovenstaand studiegeld en extra studiekost, zitten geen studiemateriaal of studiereizen inbegrepen.

Raming van alle kosten per opleiding