Overslaan en naar de inhoud gaan

Word creatief stadsbouwer

Wil je meebouwen aan een betere leefomgeving door wijken, dorpen en steden anders en toekomstgerichter in te richten? Ga je mee de de uitdagingen van vandaag en morgen – circulariteit, energietransitie, bouwshift, klimaatadaptatie – aan? En besef je dat we de leefomgeving anders moeten inrichten met het oog op een duurzame toekomst?

In de bacheloropleiding Built Environment bouw je mee aan een circulaire maatschappij en een leefbare toekomst met focus op de lange termijn. Je matcht mens, ecologie, technologie en economie. Je communiceert en visualiseert een urban design voor wonen, leven, werken en ontspannen aan de stakeholders.

Blocks verbinder

Jouw lesrooster 

Elke week heb je circa 22 uur les.

Op vaste dagen in de week is er atelierwerking, waarin je onder begeleiding en in team aan echte opdrachten werkt. De ondersteunende hoorcolleges en practica worden op de andere dagen van de week gegeven.

De lesuren sluiten zo goed mogelijk op elkaar aan. Dit kan per academiejaar afwijken. Het definitieve lesrooster ronden we af in september.

Voorbeeld lesrooster

Opleidings

Je leert de toekomstige ‘gebouwde' omgeving mee vormgeven. Die gaat van gebouwen over groene ruimte tot volledige dorpen, buurten en steden. Met oog voor de uitdagingen van vandaag en morgen – circulariteit, energietransitie, bouwshift, klimaatadaptatie… – word jij een verbinder die vanuit een helikopterperspectief de verschillende actoren binnen ontwikkelings- en reconversieprojecten ondersteunt en met elkaar doet communiceren. Je wordt een bruggenbouwer tussen architect, ingenieur, projectontwikkelaar of ruimtelijk planner, en je begrijpt waarom deze stakeholders beslissingen nemen.

De focus ligt in deze opleiding op praktijk - 40% in het eerste en tweede jaar tot quasi 80% in het derde jaar - en persoonlijke coaching.

Programma Built Environment 2023-2024

Penta trapbruggen

Waar kom je terecht?

Deze bachelor leidt je op tot een breed inzetbare creatieve professional in de Built Environment met een ondersteunende rol en het vermogen om snel en efficiënt informatie te verwerken, te visualiseren en te communiceren. Hierdoor kan je je professionele loopbaan zelf richting geven en inspelen op een continu veranderende wereld en werkomgeving.

Je kan zowel in bedrijven als bij de overheid aan de slag. Als adviseur of ontwerper, in studiebureaus en bij kleine en grote bouwbedrijven, bij projectontwikkelaars, steden of intercommunales. Als creatieve hands-on verbinder sterk in sociale, economische en visuele communicatie en teamwerk word je een belangrijkere schakel in het bouwproces van de Built Environment. Je bent een "agent of change", een facilitator die klaar is voor deze snel veranderende wereld.

Concreet kom je terecht in een brede waaier van bestaande jobs:

 • Begeleider/adviseur omgevingsvergunning
 • Beleidsmedewerker built environment (circulariteit, omgeving)
 • Adviseur circulair ontwerp, adviseur lifecycle impact, adviseur stadsontwikkeling, adviseur circulariteit
 • Assistent ontwerper, assistent urbanist, ontwerper studiebureau
 • Herbestemmingscoach, renovatiecoach, verweefcoach
 • Assistent/medewerker integraal masterplan
 • Projectverkenner, projectbeheerder, projectcoach, projectopvolger
 • Kwaliteitsmedewerker bouw, procesmanager bouw, projectregisseur, bouwregisseur
 • Omgevingsanalist, buurtonderzoeker, participatie-gids, bouwcommunicator, participatiebegeleider
 • Bouw-informaticus, smart city adviseur, BIM-data analist
 • Design thinker, co-creator, projectontwikkelaar
 • Duurzaamheidscoördinator, energiemanager, duurzaamheidsconsulent

Kwaliteitsvolle opleiding

Kwaliteitszorg zit ingebed in de dagelijkse werking van onze opleidingen. We verbeteren continu en systematisch de kwaliteit van onze opleidingen. De betrokkenheid van studenten, werkveld en alumni is hierbij cruciaal. Lees meer over de kwaliteitszorg van onze opleidingen.

De bacheloropleiding Built Environment is een nieuwe opleiding en doorliep in 2022 een Toets Nieuwe Opleiding uitgevoerd door de NVAO. Het rapport van deze Toets Nieuwe Opleiding is hier te raadplegen. In 2027-2028 doorloopt deze opleiding een accreditatie door de NVAO. Na deze accreditatie volgt de opleiding de zesjarige kwaliteitszorgcyclus van onze eigen regie.

Studenten komen met de fiets aan Brugge
Kostenraming voor deze opleiding
Studiefinanciering

De sociale dienst van Stuvo staat klaar om je in alle discretie te ondersteunen bij financiële vragen. Bekijk samen of je in aanmerking komt voor studiefinanciering.

Lees meer

Inschrijven

Je kan je nu reeds online registreren voor 2023-24. Na het afsluiten van de registratie ontvang je een mail met alle info nodig voor je definitieve inschrijving. Reserveer nu al jouw plek bij Howest!

Lees meer

Infodag
Zaterdag 9 maart 2024
VAN 10u TOT 16u
Meer info

Kom langs op onze infodagen

Dit zijn de eerstvolgende infodagen voor Kortrijk:

Alle infodagen

Meer info?

Ontvang de brochure per post
Schrijf je in op de nieuwsbrief van deze opleiding.

Student met brochure van Howest

Troeven van de opleiding

Impact

Impact

Kies voor impact op mens, buurt en planeet door het aanpakken van de actuele uitdagingen in de built environment.

Creatief

Creatief

Creatief in het zoeken en vinden van concrete oplossingen, het helder visueel voorstellen en het juist toepassen van de mens-technologie mix.

Uniek in Vlaanderen

Uniek in Vlaanderen

Howest biedt deze bacheloropleiding vanaf 2023 als enige Vlaamse hogeschool aan. In Nederland wordt ze al meer dan vijf jaar met succes ingericht.

Sterke link met de praktijk

Sterke link met de praktijk

Je leert van en met professionals en werkt rond echte praktijkopdrachten. Je krijgt ook (gast)lessen van mensen uit het brede werkveld. Praktijk maakt in het eerste en tweede jaar 40% van het programma uit. In het derde jaar wordt dat zelfs 80%.

Authentiek leren

Authentiek leren

Van bij de start van de opleiding vormen concrete praktijkervaringen een belangrijke grond voor het opbouwen of gericht toepassen van de noodzakelijke kennisbasis.

Persoonlijke coaching

Persoonlijke coaching

Onze lectoren blijven doorheen de volledige opleiding vlot bereikbaar en aanspreekbaar. Bij ons geen overvolle aula’s, maar kleinere klasgroepen waar iedere student meetelt.

Designregio Kortrijk en inspirerende campus

Designregio Kortrijk en inspirerende campus

Je studeert in dé designstad van Vlaanderen. Dat zeggen we niet zomaar, want Kortrijk is een van de Unesco cities of design.

Je krijgt bovendien les in The Penta. Deze campus is een heel goed voorbeeld van hoe de huidige uitdagingen voor de bouwsector kunnen versmelten in een architecturaal ontwerp dat opgaat in de omgeving en de ontwikkeling van de grotere openbare ruimte ondersteunt.

Samenwerken

Howest heeft een breed aanbod van samenwerkingsmogelijkheden met studenten. Samen met onze studenten zoeken we naar oplossingen voor reële cases aangebracht door onze partners. Tijdens die samenwerking zie je de studenten aan het werk, beoordeel je mee hun werk en indien het klikt, kan je hen aanwerven na afstuderen. 

Howest anticipeert via onderzoek ook op de behoeften van de maatschappij in het algemeen en het brede socio-economische werkveld in het bijzonder. De hogeschool kiest bewust voor nieuwe profielen en innovatieve niches. Op die manier werkt de onderwijsorganisatie mee aan het ombuigen van de fameuze West-Vlaamse braindrain in een braingain.

Bekijk onze onderzoeksprojecten

Een bachelorproef, een brainstorm, een projectweek of een semester lang samenwerken met een groep studenten? Contacteer onze opleidingen voor een samenwerking op maat. ​ ​

Wil je een stageproject indienen en zo in contact komen met vers Howest talent? Gebruik hiervoor het Howest stageplatform.

  Kruisbestuiving is belangrijk voor nieuwe ideeën! Daar zijn we ons volledig van bewust. Daarom investeert Howest in incubatoren op de verschillende campussen. Studenten, onderzoekers, maar ook externe starters werken er onder één dak aan de uitbouw van hun eigen project.

  Bovendien organiseren we onze incubatoren thematisch. Dat zorgt voor zeer veel specialistische kennis op één centrale plaats. Combineer dit met de nabijheid van andere starters en er ontstaat een frisse dynamiek, een open vizier en kruisbestuiving. Studenten aan Howest die werken aan hun eigen bedrijf kunnen een gratis werkplek krijgen in één van de incubatoren.

  Laptops
  The Level

  Hét grote pluspunt bij Howest is de persoonlijke aanpak. De lectoren kennen elke student en volgen je nauw op. De gebouwen van Howest hebben bovendien een ziel. Op de bruisende campussen heerst een gemoedelijke sfeer onder studenten en lectoren. Ook bij het administratief personeel en Stuvo staat de deur altijd open.

  Aan deze hogeschool leer je niet enkel in boeken, je stapt ook de wereld in en oefent in de praktijk. De uitgebreide stages bereiden je voor op de arbeidsmarkt. Na de opleiding ben je klaar voor het echte werk of kan je verder studeren als je dat wil.

  Evy Schacht
  Howest Alumna 2021

  Professionals aan het woord

  Marie-Amélie Cnockaert, Urban Designer

  Marie-Amélie Cnockaert, Urban Designer

  "Het is superboeiend om je eigen stad te gaan vormgeven en klaar te stomen voor de toekomst. Het is belangrijk om telkens de opdracht voldoende in vraag te stellen en te gaan kijken wat er vandaag nodig is."

  Stan Dewaele, projectmanager bij DRK

  Stan Dewaele, projectmanager bij DRK

  "Ook de aandacht voor communicatieve skills en participatie is positief en uitdagend. Ook iemand die zaken kan visualiseren – dit is een sterke poot in de opleiding."

  Sarah Van Bellinghen, student Toegepaste Architectuur

  Sarah Van Bellinghen, student Toegepaste Architectuur

  "Er is een verandering nodig in de mindset om het anders te gaan doen bij het aanpakken van de omgeving."

  Kris Moonen van Vereniging van Steden en Gemeenten (VVSG)

  Kris Moonen van Vereniging van Steden en Gemeenten (VVSG)

  "Stedenbouwkundige vraagstukken behandelen vraagt steeds meer kennis van bredere problematieken, met verschillende experten, deze opleiding sluit hier goed bij aan."

  Filip Vanhaverbeek, Algemeen directeur van Leiedal

  Filip Vanhaverbeek, Algemeen directeur van Leiedal

  "Masterplannen voor de regio zijn grensoverschrijdend over de diverse beleidsthema's. Generalistisch denken is een vereiste om publieke ruimte, stedenbouw, architectuur, open ruimte, natuur, water, smart city, mobiliteit te verbinden. Dit is het geknipte profiel voor ondersteuning van ontwerpen bij Leiedal."

  Filip Canfyn van Rebel Group

  Filip Canfyn van Rebel Group

  "De opleiding Bachelor in de Built Environment leidt een generalist op in de bebouwde omgeving, geen expert, en dat is een noodzaak in de huidige gebouwde omgeving. Er is een duidelijke vraag in de markt naar dit profiel, zowel bij bedrijven als organisaties."

  Trui Tytgat van CNLST

  Trui Tytgat van CNLST

  "Vooral communicatie in en naar teams is belangrijk."

  Tom Prinzie, Technisch directeur bij Van Marcke

  Tom Prinzie, Technisch directeur bij Van Marcke

  "Naast een schrijnend tekort aan specialisten is er nog een groter tekort aan generalisten die op een eenvoudige manier met onze installateurs kunnen spreken."

  Philippe Van Wesenbeeck, Stedenbouw en Ruimtelijke Planning van Stad Gent

  Philippe Van Wesenbeeck, Stedenbouw en Ruimtelijke Planning van Stad Gent

  "Door de aangekondigde renovation wave zal er ongelofelijk veel renovatie nodig zijn. Er is nu al een tekort aan ontwerpers, begeleiders en adviseurs in de sector."

  Marijke Rabaut, regiomanager Fluvius

  Marijke Rabaut, regiomanager Fluvius

  "Zonder opleidingen als deze kunnen we nooit de gewenste profielen aantrekken om de energietransitie waar te maken."

  Peter Van Gorrebeeck, Business Unit Manager Buildings bij Siemens

  Peter Van Gorrebeeck, Business Unit Manager Buildings bij Siemens

  "Dit is wat we missen in de markt, het silo-denken doorbreken, want niemand bewaakt het geheel."

  Thierry Bruyneel, partner Ventures bij Delaware

  Thierry Bruyneel, partner Ventures bij Delaware

  "Werkzekerheid gegarandeerd voor dit profiel, ook is er plaats voor stage in het Delaware netwerk van bedrijven."

  Overtuigd? Schrijf je in!

  Heb je jouw keuze gemaakt? Wij kijken ernaar uit om je op te nemen in onze Howest-community! 

  Alle informatie over inschrijven vind je via onderstaande link. 

  Schrijf je in

  Studenten in pauze met koffie op de campus

  FAQ

  Vind je niet wat je zoekt of heb je specifieke vraag over deze opleiding. Neem gerust contact met ons op.

  Els Denaeghel

  Els Denaeghel

  Opleidingscoördinator

  Indien je een laptop koopt via Howest, kan je bekijken welke laptop de opleiding aanraadt. Indien je een laptop hebt of zelf een nieuw toestel wil kopen, dient deze minimum te voldoen aan dezelfde specificaties.

  Bekijk welke laptop de opleiding aanraadt

  Wil je graag een semester in het buitenland studeren? Of spreekt een internationale stage jou aan? Dat kan! Je ontdekt alle mogelijkheden om binnen Howest naar het buitenland te gaan op deze pagina. Tijdens je studies maken we jouw buitenlands avontuur samen concreet! 

  Neen, de opleiding start onmiddellijke met praktische toepassingen. Er zijn geen algemene vakken zoals wiskunde en talen.

  Neen, de opleiding start van het begin. Natuurlijk zal je een voordeel hebben als je bepaalde voorkennis hebt in een specifiek domein.

  Er zijn heel wat mogelijkheden om aanvullende en verder verdiepende Bacheloropleidingen te volgen, maar ook een Masteropleiding is mogelijk.

  De door de mens gemaakte ruimte waarin mensen dagelijks leven, werken en ontspannen.

  Als expert in de built environment word je een circulair stadsbouwer die alle actoren uit een bouwproject verbindt om samen te bouwen aan de leefbare omgeving van morgen.