Overslaan en naar de inhoud gaan

Voor computerwizards die direct aan de slag willen

Ben je technisch sterk en werk je oplossings- en resultaatsgericht? Dan is het graduaat Systeem- en Netwerkbeheer (Cyber Security Associate) dé opleiding voor jou. De Cyber Security Associate verzekert de continuïteit en beveiliging van de IT-infrastructuur.

Als toekomstig systeem- en netwerkbeheerder zal je systeem- en/of netwerkproblemen in bedrijven of organisaties detecteren. Je formuleert en introduceert passende oplossingen in samenspraak met de klant. Daarvoor volg je de technologische evoluties binnen het werkveld op de voet en speel je een sleutelrol binnen de IT-security.

De opleiding combineren met een job? Bekijk de mogelijkheden onder 'flexibel studeren' voor de mogelijkheden in avond- en afstandonderwijs. Deze opleiding komt in aanmerking voor opleidingscheques, Vlaams opleidingsverlof en opleidingskrediet, meer info via deze link.

Howest - graduaat Systeem- en Netwerkbeheer (Cyber Security Associate)

Jouw lesrooster

Elke week heb je 20 tot 24 uur les. De lesuren sluiten daarbij zo goed mogelijk op elkaar aan.

Hieronder kan je een voorbeeldlesrooster bekijken. Dit kan per academiejaar uiteraard afwijken. Het definitieve lesrooster communiceren we in september.

Voorbeeldlesrooster dagtraject

Voorbeeldlesrooster avondtraject

studenten aan het werk

4 pijlers

Het graduaat in het Systeem- en Netwerkbeheer bestaat uit vier pijlers. Binnen deze pijlers werken we steeds volgens de best practices en de juiste security principes.

De eerste is Systems Management, waarbij je op een veilige manier Windows en Linux-clients en -servers opzet (al dan niet in een gevirtualiseerde omgeving) en waarin we de eerste stappen zetten richting Cloud-computing.

Network Management komt dan weer neer op de configuratie van routers, switches, access points, firewalls en het correct beveiligen van een netwerk.

In Integration draait alles rond security principes, programmatie via Python en automatisatie via Ansible.

Ten slotte is er Workplace, waarin je leert om een communicatieve teamplayer te worden via ijzersterke werkveldsimulatie-modules. Binnen deze pijler doe je – zoals de naam al aangeeft – een uitgebreide stage in het bedrijfsleven Ă©n maak je een project dat zowel aansluit bij je eigen interesses als bij de noden van het bedrijf. Dit kan dan meteen als jouw visitekaartje gelden.

Bekijk het opleidingsprogramma

Volgende inhouden komen aan bod:

 • Installatie, configuratie en beveiliging van netwerkapparatuur (routers, switches, ...) a.d.h.v. een diepgaande studie van Cisco-apparatuur
 • Beheer en beveiliging van clients en servers op zowel het Windows- als Linuxplatform
 • Configuratie van firewalls, mail- en webservers
 • Basiskennis programmeren als voorbereiding op scripting en automatisering
 • Securityconcepten met een praktische toepassing
 • Cloud-computing a.d.h.v. onder andere Microsoft Azure
 • Professionele communicatie op de werkvloer en in teamverband

Tijdens de opleiding krijg je geen algemene vakken zoals economie, talen, statistiek of wiskunde.

Raadpleeg de ECTS-fiches van deze opleiding
man working on a laptop in front of a server rack

Je beroep als systeem- en netwerkbeheerder

Als systeem- en netwerkbeheerder (cyber security associate) ben je verantwoordelijk voor het beheer en de beveiliging van een computernetwerk, dat bestaat uit de infrastructuur van servers, werkstations, netwerkapparaten en kabels. Je bent ook verantwoordelijk voor technische verbindingen, het oplossen van problemen en storingen en je helpt de gebruikers van het netwerk. Je installeert hardware en software binnen een bedrijf, organisatie of overheidsinstelling.

Je kansen op de arbeidsmarkt worden gemaximaliseerd! ICT’ers staan nog steeds op de lijst van knelpuntberoepen van de VDAB. Het profiel staat zelf vermeld als ‘statisch zwaar knelpuntberoep’, wat betekent dat er heel veel vraag is naar dit profiel op de arbeidsmarkt.

Volg een verkort traject naar de bacheloropleiding

Ben je afgestudeerd binnen de graduaatsopleiding Systeem- en Netwerkbeheer, maar wil je nog verder bijscholen? Dat kan dankzij het verkort traject naar de professionele bachelor cybersecurity of naar de professionele bachelor Multimedia en Creatieve Technologie (MCT). Je hebt al heel wat kennis en vaardigheden opgedaan tijdens je graduaatsopleiding. Daarom geniet je van vrijstellingen, waardoor je het bachelortraject in een kortere tijd kan afleggen. Afhankelijk van je keuzes kan dit (in dagonderwijs) vanaf 2 jaar.

Dagonderwijs

Je kan deze opleiding volgen als dagstudent. De opleiding duurt dan minstens 2 jaar en je kan starten in september. Dit is het kortste traject naar een job als systeem- en netwerkbeheerder.

Avondonderwijs

Heb je reeds een job en wil je je verdiepen of omscholen vanuit een andere sector dan kan je starten in het avondtraject. Hier kan je kiezen voor een traject van 3 of 4 jaar. Afhankelijk van je eigen persoonlijke situatie. Je krijgt ongeveer 3 avonden per week les op onze campus in Brugge.

Afstandsonderwijs

Kan je je niet elke avond vrijmaken om de lessen te volgen of studeer je liever op eigen tempo op tijdstippen dat je zelf kan inplannen dan is het afstandstraject iets voor jou! Via dit flexibele traject bepaal je zelf je tempo van de opleiding. Het afstandstraject kan je starten in september of februari.

Wat houdt at home studeren in?

Zelfstandig studeren van thuis uit

Ons afstandsonderwijs speelt zich grotendeels af @home. Lessen hoef je niet te volgen. Wij zetten alle studiemateriaal voor jou klaar op onze digitale leeromgeving.

Studeren en projecten uitwerken doe je zoveel mogelijk van thuis uit, op de momenten die passen in jouw agenda.

Je kunt uiteraard rekenen op een goede ondersteuning van alle docenten. Dat gebeurt in de mate van het mogelijke via e-mail en MS Teams.

En de examens?

Examens worden gezien de vaak praktische kant zoveel mogelijk op de campus afgelegd.

Planning is alles

Onze aanpak

Binnen het afstandstraject werken we op een blended manier, we zetten in op het zelfstandig verwerken van de aangeboden informatie gecombineerd met het inoefenen op een virtuele of remote omgeving.

Het cursusmateriaal bestaat uit vooraf opgenomen les- of instructievideo's en uitgebreide digitale content. Dit lesmateriaal wordt aangevuld met oefeningen, al dan niet met automatische feedback. Aan de hand van opdrachten wordt individuele feedback voorzien.

In functie van jouw mogelijkheden

We bieden in het @home traject steeds de mogelijkheid om (een deel van) de lessen mee te volgen met de studenten uit het avondtraject in Brugge. Daarnaast zijn er binnen elk semester enkele contactmomenten.

Voor wie?

Waarom afstandonderwijs kiezen?

Het afstandstraject is interessant voor wie nog geen diploma hoger onderwijs behaalde en alsnog zijn kans wil wagen. Voor veel studenten is onze opleiding de kortste weg naar een (betere) job.

Kwaliteitsvolle opleiding

Kwaliteitszorg zit ingebed in de dagelijkse werking van onze opleidingen. We verbeteren continu en systematisch de kwaliteit van onze opleidingen. De betrokkenheid van studenten, werkveld en alumni is hierbij cruciaal. Lees meer over de kwaliteitszorg van onze opleidingen.

De graduaatsopleiding Systeem- en Netwerkbeheer maakt sinds 2018 deel uit van de hogeschool. De opleiding doorliep een Toets Nieuwe Opleiding uitgevoerd door de NVAO. Het rapport van deze Toets Nieuwe Opleiding is hier te raadplegen. In 2026-2027 doorloopt de opleiding een accreditatie door de NVAO. Na deze accreditatie volgt de opleiding de zesjarige kwaliteitszorgcyclus van onze eigen regie.

Recent afgestudeerden van de graduaatsopleiding Systeem- en Netwerkbeheer zijn tevreden over de kwaliteit van de gevolgde opleiding. Consulteer hier enkele kerncijfers over de tevredenheid.

Opleidingskwaliteitszorg aan Howest
Kostenraming

We geven je een raming van de studiekost van de opleiding Systeem- en Netwerkbeheer aan Howest. We maken daarbij een onderscheid tussen de algemene studiekost en de opleidingsgebonden studiekosten.

Lees meer

Studiefinanciering

De sociale dienst van Stuvo staat klaar om je in alle discretie te ondersteunen bij financiële vragen. Bekijk samen of je in aanmerking komt voor studiefinanciering.

Lees meer

Inschrijven

Je kan je vanaf 1 maart registreren voor 2024-25. Na het afsluiten van de registratie ontvang je een mail met alle info nodig voor je definitieve inschrijving. Reserveer nu al jouw plek bij Howest!

Lees meer

Infodag
Zaterdag 31 augustus
VAN 10u TOT 16u
Meer info

Kom langs op onze infodagen

Dit zijn de eerstvolgende infodagen voor Brugge:

Alle infodagen

Meer info?

Ontvang de brochure per post
Schrijf je in op de nieuwsbrief van deze opleiding.

Student met brochure van Howest

Troeven van de opleiding

Sterke focus op informaticavakken

Deze graduaatsopleiding staat volledig in het teken van de kennis en vaardigheden die je nodig zal hebben om systeem- en netwerkbeheerder te worden met focus op defensieve cyber security. Je hebt geen ‘algemene vakken’ zoals talen, wiskunde of statistiek. Je lespakket bestaat wel uit modules zoals Datacommunicatie, Security Essentials, Linux, Windows, SimLab, Firewalls, Cloud, 


Dankzij deze beroepsgerichte invulling van de opleiding, ben je na de opleiding volledig klaar voor de arbeidsmarkt en kan je het beroep van systeem- en netwerkbeheerder onmiddellijk uitoefenen.

Een dag-, avond- of afstandstraject: voltijds studeren of combineren met werk!

De opleiding wordt georganiseerd in verschillende trajecten. Hierdoor kan je kiezen voor een opleiding die het beste aansluit bij jouw situatie:

 • Voltijds studeren kan dankzij de dagopleiding. Het modeltraject van deze opleiding duurt twee jaar.
 • Wil je werken en studeren combineren? Dat kan: je volgt 's avonds les in de avondopleiding of studeert op eigen tempo dankzij de afstandsopleiding (@home). Hierdoor kan je een job overdag combineren met jouw avond- of afstandsopleiding. Het modeltraject van deze opleiding duurt drie jaar.
 • Wil je het iets rustiger aan doen en de opleiding spreiden over een langere periode, dat kan. Je kan je eigen traject samenstellen: de opleiding is modulair samengesteld.

Intensieve coaching door lectoren

Tijdens de opleiding werk je concrete opdrachten en projecten uit: je maakt opdrachten voor realistische situaties. Hierbij word je intensief gecoacht door jouw lector. Grotere opdrachten lopen over een langere periode. Je krijgt echter regelmatige feedback op jouw opdracht, waardoor je je opdrachten kunt bijsturen naar het goede resultaat. Zo weet je doorheen de module wat jouw werkpunten en sterke punten zijn.

Je leert zelfstandig werken: via aangereikte werkmethodes en bijhorende checklist evolueer je tot iemand die van aanpakken weet!

Gecombineerd onderwijs = contactmomenten en afstandsonderwijs

Binnen de graduaatsopleiding krijg je gecombineerd onderwijs. Dit betekent dat je aanwezig bent in de les (contactmomenten) maar thuis ook zelfstandig aan opdrachten en projecten werkt. Binnen de avondopleiding is het percentage afstandsonderwijs groter dan tijdens de dagopleiding. Hierdoor worden de contactmomenten tijdens de avondopleiding beperkt, waardoor de combinatie met je job haalbaar wordt.

Afstandsonderwijs betekent zelfstandig werken thuis. Dit vraagt een grote inspanning en de nodige portie ambitie. Uiteraard word je hierin bijgestaan door de lectoren. Ook het digitaal leerplatform helpt je tijdens de afstandsmomenten.

Een haalbare overstap van het secundair

De graduaatsopleiding Systeem- en Netwerkbeheer (Cyber Security Associate) is voor de meeste studenten uit het secundair (middelbaar) onderwijs een haalbare opleiding. Volgende uitgangspunten maken de kloof tussen secundair onderwijs en hoger onderwijs (graduaat) minder groot:

 • Binnen de opleiding heb je zowel eindevaluatie (examen) als permanente evaluatie. Dankzij de permanente evaluatie kan de lector je opvolgen en bijsturen waar nodig. Zo word je op het einde niet geconfronteerd met onaangename verrassingen.
 • Je krijgt voldoende theoretische basis zodat je exact weet wat je doet, zonder je te overladen met irrelevante informatie. De nadruk ligt bij de kennis en vaardigheden die je nodig hebt om het beroep uit te oefenen.
 • Door steeds alle lessen bij te wonen krijg jij de kans om nog meer feedback te krijgen van de lectoren. Zij coachen je richting diploma!

Samenwerken

Howest heeft een breed aanbod van samenwerkingsmogelijkheden met studenten. Samen met onze studenten zoeken we naar oplossingen voor reĂ«le cases aangebracht door onze partners. Tijdens die samenwerking zie je de studenten aan het werk, beoordeel je mee hun werk en indien het klikt, kan je hen aanwerven na afstuderen. 

Howest anticipeert via onderzoek ook op de behoeften van de maatschappij in het algemeen en het brede socio-economische werkveld in het bijzonder. De hogeschool kiest bewust voor nieuwe profielen en innovatieve niches. Op die manier werkt de onderwijsorganisatie mee aan het ombuigen van de fameuze West-Vlaamse braindrain in een braingain.

Bekijk onze onderzoeksprojecten

In een graduaatsopleiding ligt de focus op werkplekleren. Samenwerkingen met bedrijven en organisaties staat hier dus centraal.

Een kort project, een volledige projectweek of een semester lang samenwerken met een groep graduaatsstudenten? Contacteer onze opleidingen voor een samenwerking op maat. ​ ​

Wil je een stageproject indienen en zo in contact komen met vers Howest talent? Gebruik hiervoor het Howest stageplatform.

Kruisbestuiving is belangrijk voor nieuwe ideeën! Daar zijn we ons volledig van bewust. Daarom investeert Howest in incubatoren op de verschillende campussen. Studenten, onderzoekers, maar ook externe starters werken er onder één dak aan de uitbouw van hun eigen project.

Bovendien organiseren we onze incubatoren thematisch. Dat zorgt voor zeer veel specialistische kennis op Ă©Ă©n centrale plaats. Combineer dit met de nabijheid van andere starters en er ontstaat een frisse dynamiek, een open vizier en kruisbestuiving. Studenten aan Howest die werken aan hun eigen bedrijf kunnen een gratis werkplek krijgen in Ă©Ă©n van de incubatoren.

Laptops
The Level

HĂ©t grote pluspunt bij Howest is de persoonlijke aanpak. De lectoren kennen elke student en volgen je nauw op. De gebouwen van Howest hebben bovendien een ziel. Op de bruisende campussen heerst een gemoedelijke sfeer onder studenten en lectoren. Ook bij het administratief personeel en Stuvo staat de deur altijd open.

Aan deze hogeschool leer je niet enkel in boeken, je stapt ook de wereld in en oefent in de praktijk. De uitgebreide stages bereiden je voor op de arbeidsmarkt. Na de opleiding ben je klaar voor het echte werk of kan je verder studeren als je dat wil.

Evy Schacht
Howest Alumna 2021

Overtuigd? Schrijf je in!

Heb je jouw keuze gemaakt? Wij kijken ernaar uit om je op te nemen in onze Howest-community! 

Alle informatie over inschrijven vind je via onderstaande link. 

Schrijf je in

Studenten in pauze met koffie op de campus

FAQ

Vind je niet wat je zoekt of heb je specifieke vraag over deze opleiding. Neem gerust contact met ons op.

Pascal Vanden Eynde

Pascal Vanden Eynde

Curriculumcoördinator Graduaat Systeem- en Netwerkbeheer

Indien je een laptop koopt via Howest, kan je bekijken welke laptop de opleiding aanraadt. Indien je een laptop hebt of zelf een nieuw toestel wil kopen, dient deze minimum te voldoen aan dezelfde specificaties.

Bekijk welke laptop de opleiding aanraadt

Wil je graag een semester in het buitenland studeren? Of spreekt een internationale stage jou aan? Dat kan! Je ontdekt alle mogelijkheden om binnen Howest naar het buitenland te gaan op deze pagina. Tijdens je studies maken we jouw buitenlands avontuur samen concreet! 

Ja, systeem- en netwerkbeheerder is een knelpuntberoep.

Je moet beschikken over de basis computervaardigheden, maar sterke interesse en inzet primeren.

Er is in het 2de semester een stage van 12 dagen op een helpdesk. Het laatste semester is er een stage van 12 weken (4 dagen per week).