Graduaat Bouwkundig tekenen

Graduaat Bouwkundig tekenen
"Heb je interesse in creatief werk en wil je alles weten over de technische aspecten van de bouwwereld? Wil jij later aan de slag als bouwkundig tekenaar bij een architect, studiebureau, overheidsdienst, in de industriebouw of residentiële bouw? Dan is HBO Bouwkundig tekenaar dé opleiding voor jou!"

Als bouwkundig tekenaar vervul je een waaier aan opdrachten: optekenen van plannen voor uitvoering, opmaken van bestekken, bestuderen van de details ten behoeve van de bouwwerf, waarnemen van een technisch secretariaat …

In de opleiding komen al deze items aan bod. Zo leer je de verschillende aspecten van de hedendaagse bouwkunst kennen, onderzoeken en tekenen. Je bestudeert traditionele en nieuwe materialen en hoe je verschillende constructiewijzen op tekening kan voorstellen. Daarbij wordt ook de toegepaste informatica in de bouw onder de loep genomen.

Passie voor jouw toekomst​

Howest is veel meer dan een hogeschool met 24 bachelor- en 12 graduaatsopleidingen. ​

Het is een hogeschool met passie voor jouw toekomst. Een hogeschool waar elke student centraal staat en waar we die via persoonlijke begeleiding op weg zetten naar een diploma dat voorsprong geeft op de arbeidsmarkt.​

Jouw toekomst

Slaag je voor de opleiding, dan ontvang je je diploma hoger onderwijs (Associate degree) Bouwkundig tekenaar. Enkele mogelijkheden waar je als bouwkundig tekenaar aan de slag kunt

Onze troeven

Het bouwproces is dan de rode draad doorheen de opleiding. Een project van plan tot oplevering wordt gekoppeld aan de rol die de bouwkundig tekenaar hierin zal spelen: het opmaken van – en het communiceren met realistische en technisch correcte tekeningen.

Meet & greet

Wenst u meer administratieve informatie over kindergeld, inschrijvingen, attesten, … neem dan contact op met brugge.studentensecretariaat@howest.be of 050 38 43 89.

De opleiding in beeld

Een beeld zegt meer dan duizend woorden. Graag geven we je een sneakpreview van wat je te wachten staat.

72157712472824371

Waar heb ik les?

Campus Brugge Station – BST1

Campus Brugge Station bevindt zich vlak bij het station van Brugge en op wandelafstand van alles waar de stad zo bekend om is: de Reien, de Grote Markt, de Burg of de vele winkeltjes, cafeetjes en koffiebars. Op de campus zitten trouwens bedrijven die er een lokaal huren – het werkveld is dus letterlijk vlakbij!

Contact details:

Rijselstraat 1
8200 Brugge
+32 50 68 26 66
brugge@howest.be
Meer info en routeplan

Campus Kortrijk Weide - Gebouw A

De campus ligt op een boogscheut van het station en vlak bij het centrum van Kortrijk. Die ideale locatie combineren we met aangename leslokalen, persoonlijke begeleiding en hightechinfrastructuur op de campus. In Kortrijk biedt Howest innovatieve opleidingen. Die vibe, die creativiteit, die zoektocht naar innovatie, die voel je op alle campussen in de stad.

Contact details:

Sint-Martens-Latemlaan 2B
8500 Kortrijk
+32 56 24 12 11
kortrijk@howest.be
Meer info en routeplan

Veelgestelde vragen over de opleiding

Voor wie zijn graduaatsopleidingen bedoeld? Kan ik deze opleiding volgen als ik uit BSO of TSO kom?

Graduaatsopleidingen richten zich tot studenten die vooral willen leren in een praktijkcontext. Er is geen voorkennis nodig en zowel studenten uit ASO, TSO als BSO kunnen de opleiding volgen.

Wat is een praktijkgerichte opleiding?

Een opleiding waarin de theorie zich beperkt tot de basis, die bovendien - in ons geval - meteen kan toegepast worden in de praktijk van bouwwijzen, bouwmaterialen, stabiliteit, bouwfysica en bouwwetgeving. Je krijgt tools en software aangereikt en leert vuistregels kennen en gebruiken. De theorie die je krijgt kan je meteen aanwenden in verschillende oefeningen. Dit alles wordt via werkplekleren nog verder uitgediept.

Wat is werkplekleren?

Werkplekleren vormt een fundamenteel onderdeel van een graduaatsopleiding en neemt minstens één derde van de leertijd in. Bij werkplekleren voer je activiteiten uit op de werkplek zelf, zodat je algemene en beroepsgerichte competenties verwerft. Door het werkplekleren worden de werkgevers bovendien vanaf het eerste jaar actief betrokken bij de opleiding en weten ze precies wat ze van een gegradueerde kunnen verwachten.

Welke (teken)programma’s gebruik ik?

Je start de opleiding met de tekenprogramma's Autocad (2D) en Sketchup (3D). Naarmate de opleiding vordert schakelen we over op BIM (Revit, Tekla), waar we 2D en 3D combineren!
Daarnaast maken we gebruik van 12build, Office 365, Canva …
 

Wat is het verschil met de bacheloropleiding Toegepaste Architectuur?

In beide opleidingen krijg je computertekenen met verschillende programma’s (2D en 3D) volledig onder de knie. Binnen onze opleiding ligt de focus echter vooral op het bouwkundige, technische aspect, met een theoretische basis die je meteen toepast in praktische oefeningen. Je komt in de opleiding ook al heel snel in contact met het werkveld. Binnen de bacheloropleiding is de theoretische basis iets ruimer en dieper en krijgen studenten een algemene vorming architectuurcontext mee (analyse van typologieën en architectuurgeschiedenis). Hierdoor is men ook meer bezig met functioneel en organiserend ontwerpen. Bovendien wordt er met visualisatiesoftware (Photoshop, 3DSmax) gewerkt. 

Je kunt als bouwkundig tekenaar aan de slag in architectenbureaus, studiebureaus, wegenis, bij aannemersbedrijven, in productie, bij openbare besturen ... Een bachelor Toegepaste Architectuur werkt vaker in een architectenbureau of bedrijf voor visualisaties, en eventueel bij aannemers of administratieve en technische diensten. 

Goed om weten: voor wie twijfelt tussen graduaat en bachelor, bestaat er een doorstroomtraject van de graduaats- naar de bacheloropleiding. Dat betekent dat je na het behalen van je diploma Graduaat in het Bouwkundig Tekenen via een verkort traject van twee jaar het diploma Bachelor Toegepaste Architectuur kan behalen. Met andere woorden: in vier jaar tijd twee diploma’s op zak!

Hoe ziet mijn week eruit?

Binnen de dagopleiding worden de lessen zoveel mogelijk gebundeld, zodat er amper springuren zijn en je per week gemiddeld twee halve campusvrije dagen hebt - momenten waarop je van thuis uit aan de praktijkopdrachten kan werken. Op de andere dagen starten de lessen ten vroegste om 8u15 en sluiten we af om 16u30, met uiteraard de nodige pauzes. 
In de avondopleiding wordt les gegeven op één vaste avond in de week (dinsdag, woensdag of donderdag), van 18u15 tot 21u45. Op zaterdag is er les van 9u00 tot 11u30 en 12u00 tot 14u30.

Een voorbeeld van een lesrooster en academische kalender vind je via deze link.

Hoe groot zijn de klasgroepen?

In de avondopleiding bestaan de groepen uit gemiddeld 15 tot 20 personen. Voor de dagopleiding zijn de groepen iets groter: gemiddeld 60 tot 80 personen*. Let wel, voor de praktijkgerichte vakken wordt één lector per 20 à 30 studenten voorzien, wat betekent dat er vaak twee tot drie lectoren tegelijk voor de klasgroep staan. Zo kunnen we laagdrempelig te werk gaan en is er voldoende ruimte voor begeleiding. 

*Opgelet: vanaf volgend academiejaar kan de opleiding naast Brugge ook in Kortrijk worden gevolgd, zodat deze aantallen kunnen wijzigen

Hoe wordt er geëvalueerd?

Enkele theoretische modules worden op een klassieke wijze bevraagd, dat wil zeggen via een examen (constructie, stabiliteit, bouwfysica, wetgeving en BIM). Voor de praktijkgerichte modules word je non-stop opgevolgd, zodat je op elk moment weet waar je staat. Er worden daarnaast (intern) module-afsluitende jury’s georganiseerd, en je krijgt feedback van de lectoren.

Ik wil niet fulltime studeren? Is er een alternatief?

Enerzijds kan je binnen de dagopleiding kiezen voor een individueel traject. Dat wordt in samenspraak met de trajectbegeleider (van de opleiding) en talentcoach (van Stuvo) opgesteld en moet voldoen aan de persoonlijke noden van de student. Een individueel traject kan om heel uiteenlopende redenen worden aangevraagd (studiemoeilijkheden, topsportstatuut, fysieke beperking ...). 
Anderzijds wordt de opleiding ook in avondonderwijs aangeboden, waarbij de opleiding over drie jaar gespreid wordt. Dit traject, meestal gekozen door mensen die werken en studeren willen combineren, komt heel vaak neer op een heroriëntering.

Kan ik vrijstellingen krijgen?

Als je denkt in aanmerking te komen voor een vrijstelling voor één of meerdere vakken in de opleiding, neem je best tijdig contact op met de trajectbegeleider. De situatie wordt individueel bekeken en waar mogelijk worden vrijstellingen toegekend. Meer info via marie.astaes@howest.be.
 

Mijn credits zijn op. Wat nu?

In de graduaatsopleidingen is het leerkrediet niet van toepassing. Dat betekent dat je zonder credits kan starten aan de opleiding.

Kan ik studie-ondersteuning krijgen?

Voor vakinhoudelijke vragen staat steeds een team van lectoren voor je klaar. Daarnaast is er binnen de opleiding ook een mentor voor niet-vakinhoudelijke ondersteuning (bijvoorbeeld voor integratie in de school of praktische organisatie).
Aanvullend kan de talentcoach van Stuvo je bijkomend individuele ondersteuning geven. Die helpt ook bij de aanvraag van bijzondere statuten of faciliteiten. Meer informatie over studiebegeleiding vind je hier.

Welk budget heb ik nodig?

Voor elk schooljaar betaal je inschrijvingsgeld. Bijkomende kosten zijn een laptop*, softwarepakket, prints en planafdrukken. Soms wordt een kleine bijdrage voor lezingen of workshops gevraagd. 
Als je in aanmerking komt, kan een studietoelage toegekend worden. Hier kan je meer lezen over de verschillende vormen van ondersteuning.

Een overzicht van de kostprijs van de opleiding vind je via de wegwijzer.

*Heb je al een laptop? Als die vrij nieuw is, kan die heel vaak nog gebruikt worden, zeker om te starten. 
*In Howest loopt een laptopproject, maar dat is absoluut geen verplichting: het staat elke student vrij om zelf een laptop of software aan te kopen. Maar als we toch een tip mogen geven: we verkiezen een Windows-gestuurde laptop.

Wat zijn mijn toekomstperspectieven? Waar kan ik later aan de slag?

Je gaat sowieso een boeiende en steeds veranderende job tegemoet! Er zijn bovendien zoveel mogelijke werkplekken: bij architecten, bouwbedrijven, werven, studiebureaus, als freelancer ... Werkzekerheid is een feit, aangezien bouwkundig tekenaar op de lijst van knelpuntberoepen staat.

Kan ik nog verder studeren na het voltooien van de opleiding?

Houders van een graduaatsdiploma kunnen via een verkort traject een verwante professionele bacheloropleiding volgen. Zo kan je in twee jaar tijd de bachelor Toegepaste Architectuur afwerken.

Waar volg ik de opleiding?

Je kunt de opleiding zowel in Brugge als Kortrijk volgen.

  • Howest Campus Brugge station, Rijselstraat 1, 8200 Brugge 
  • Howest Campus Kortrijk Weide - Gebouw A, Sint-Martens-Latemlaan 2B, 8500 Kortrijk
Waar vind ik meer informatie?

Wil je meer weten over de graduaatsopleiding Bouwkundig Tekenen? Je vindt alle informatie op de website.

Praktische info

Studentenvoorzieningen en Stuvo

De dienst studentenvoorzieningen (Stuvo) is een professionele dienst die alle studenten van Howest en UGent (campus Kortrijk) de kans geeft om in optimale omstandigheden te studeren en die het leven aan de hogeschool of universiteit boeiend, aangenaam en zorgeloos wil maken.

Studentensecretariaat

Voor informatie over je inschrijving aan Howest en je administratief dossier kan je het studentensecretariaat contacteren.

Ben je al overtuigd van je studiekeuze? Nu inschrijven

Volg de graduaatsopleiding Bouwkundig Tekenen op sociale media