Overslaan en naar de inhoud gaan

Satellieten­model WH

Met dit project willen we leercultuur en leergoesting creëren in de Westhoek. Howest treedt als kennispartner op in het definiëren van een matrix met LLL-formats en zal samen met Syntra een lerend netwerk van bedrijven vormgeven.
De focus ligt op:

  • Meer samenwerking tussen partners actief in de Westhoek
  • Integratie van innovatieve leervormen (bv. hybride leervormen, afstandsonderwijs…)
  • Ontwikkeling leercultuur en leergoesting bij de burger
  • Het in kaart brengen van de regionale infrastructuur en de huurvoorwaarden


De uiteindelijke doelstellingen zijn het creëren van meer regionaal aanbod en meer deelname aan levenslang leren onder de bevolking van de Westhoek.