Overslaan en naar de inhoud gaan

Ergotherapaut in twee jaar

Heb je al een bachelordiploma op zak met biopsychosociale bagage? Dan kan je dankzij een verkort traject met vrijstellingen het bijkomende diploma bachelor in de Ergotherapie behalen. Met een bachelor in de Ergotherapie maak je hét verschil! Wij leiden je op tot een expert in het ondersteunen van kinderen, volwassenen en ouderen bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten. Voor iedereen een warm en kwaliteitsvol leven: dat wordt je doel. Een ondersteunende en uitdagende omgeving creëren: dat wordt je passie.

Wie komt in aanmerking?
Voor andere diploma’s of verworven credits, contacteer je de anne.dejager [at] howest.be (trajectbegeleider) voor eventuele vrijstellingen.
Ergotherapeut in het werkveld

Jouw lesrooster

Het academiejaar splitsen we op in twee jaarhelften: van half september tot eind januari en van februari tot eind juni. Elke jaarhelft bestaat uit 12 lesweken en 4 weken examens.

In het eerste jaar combineer je eerste- en tweedejaarsvakken en heb je 20 à 24 uur les per week, telkens tussen 8u30 en 18u. De lessen worden georganiseerd met een minimum aan springuren. Bovendien is er een vaste structuur over de lesweken heen. Het definitieve lesrooster wordt in september gecommuniceerd.

In je tweede jaar ben je hoofdzakelijk op stage en kom je één of twee dagen per week terug naar school voor lessen of intervisiemomenten. Hieronder kan je een voorbeeldlesrooster van semester 1 en 2 bekijken.

Lesrooster sem 1 en 2

werkcollege anatomie

Eerste jaar

De opleiding is opgebouwd rond de beroepsrollen van de ergotherapeut.

In jaar 1 van het verkort traject ligt de focus op het zelf actief opbouwen van kennis en inzichten. Kennisvakken zoals Biomedische basiskennis, Humane wetenschappen, Pathologie en Grondslagen hebben een groot aandeel. Uiteraard is er al ruimte om de kennis toe te passen in eenvoudige, afgebakende situaties. Daarnaast neem je ook al een aantal tweedejaarsvakken van het reguliere programma op waar je al doende leert in gesimuleerde en reële omgevingen en uitgedaagd wordt om meer zelfstandig te werken. Via werkveldbezoeken, casussen, opdrachten en een eerste stage maak je kennis met de authentieke beroepscontext.

Tweede jaar

In het laatste jaar ben je zelf aan zet om je kennis te verbreden en te verdiepen via casussen en projecten uit het werkveld en stage.

Na vier semesters ben je klaar om succesvol te functioneren binnen het ruime werkveld van de ergotherapie.

Raadpleeg de ECTS-fiches van deze opleiding
ergotherapeut begeleidt vrijetijdsactiviteit bij een persoon met een verstandelijke en motorische beperking

Waar kom je later terecht?

Met de bacheloropleiding Ergotherapie kan je heel wat kanten uit.

Je kan met kinderen, volwassenen of ouderen werken. En dit in het ruime werkveld van de gezondheids- en welzijnszorg: in ziekenhuizen, voorzieningen voor ouderen, de thuiszorg, centra voor ambulante revalidatie, multifunctionele centra, psychiatrische centra, asielcentra, gevangenissen, scholen of beschutte woonvormen.

Vast staat dat je als afgestudeerde ergotherapeut breed inzetbaar bent en snel werk vindt!

Verder studeren?

Je kan ook een bijkomend bachelordiploma halen aan Howest. Denk aan de bachelor Lager Onderwijs, Sport en Bewegen of Toegepaste Gezondheidswetenschappen.

Je kan aan Howest ook je kennis verdiepen, bijvoorbeeld tijdens het Postgraduaat MakerSkills voor ergotherapeuten en zorgprofessionals of het Postgraduaat Ervaringsleren in en met de natuur.

Daarnaast kan een schakeljaar tot een masterdiploma leiden. De master Ergotherapeutische Wetenschap of de master Gezondheidsvoorlichting en -bevordering zijn bijvoorbeeld perfect haalbaar na de bachelor Ergotherapie.

Kostenraming voor deze opleiding
Studiefinanciering

De sociale dienst van Stuvo staat klaar om je in alle discretie te ondersteunen bij financiële vragen. Bekijk samen of je in aanmerking komt voor studiefinanciering.

Lees meer

Inschrijven

Je kan je vanaf 1 maart registreren voor 2024-25. Na het afsluiten van de registratie ontvang je een mail met alle info nodig voor je definitieve inschrijving. Reserveer nu al jouw plek bij Howest!

Lees meer

Infodag
Zaterdag 4 mei
VAN 10u TOT 13u
Meer info

Kom langs op onze infodagen

Dit zijn de eerstvolgende infodagen voor Kortrijk:

Alle infodagen

Meer info?

Ontvang de brochure per post
Schrijf je in op de nieuwsbrief van deze opleiding.

Student met brochure van Howest

Troeven van de opleiding

Een breed opleidingstraject

De opleiding Ergotherapie aan Howest stellen we voor door een visual van een boom. Check onze visual

In de stam vinden we de kernelementen waar elke ergotherapeut mee werkt: de persoon, zijn handelen en zijn omgeving. De vier meest voorkomende beroepscontexten worden geplaatst in de kruin: fysieke revalidatie, ouderenzorg, ontwikkelingsproblemen en geestelijke gezondheidszorg. Rond de kruin zijn de zes beroepsrollen terug te vinden. Zij geven de verschillende dimensies van het beroep weer en vormen de basis voor de inhoudelijke invulling van het opleidingsprogramma. Als ergotherapeut ben je namelijk naast behandelaar ook handelingsdiagnosticus, gezondheidswerker, onderzoeker, manager en innovator. Binnen het verkort traject krijg je vrijstellingen onder de rol gezondheidswerker, onderzoeker, manager en innovator.

De drie cirkels onderaan maken duidelijk dat Ergotherapie aan Howest net dat tikkeltje meer heeft. In het tweede jaar doorloop je de unieke module Assistive Technology for (every)one (AT4E1). Het is jouw voorbereiding op de ergotherapie en de gezondheidszorg van morgen.

Uniek opleidingsonderdeel Assistive Technology for (every)one

De opleiding Ergotherapie aan Howest heeft net dat tikkeltje meer! In je tweede opleidingsjaar komt het unieke opleidingsonderdeel Assistive Technology for (every)one aan bod en bereiden we jullie verder voor op de ergotherapie en de gezondheids- en welzijnszorg van morgen.

Als ergotherapeut hanteer je hulpmiddelen of Assistive Technology om personen bij te staan in hun dagelijkse handelingen. In Assistive Technology for (every)one maak je de brug tussen Assistive Technology en de Do It Yourself cultuur. De basismethodiek is co-design. Je leert producten hacken, nieuwe materialen kennen en de skills om technieken zoals 3D-printing en lasercutting in te zetten. We stomen je klaar om zowel zelf te maken als efficiënt samen te werken met makers.

Een persoonlijke aanpak

Als opleiding kiezen we voor een persoonlijke aanpak waarbij jouw persoonlijke ontwikkeling centraal staat. Bij de start krijg je een coach toegewezen die je persoonlijk begeleidt doorheen de opleiding. Die ondersteunt je in je professionele en persoonlijke ontwikkeling. Als toekomstige professional neem je zo zelf het roer van je leerpad in handen.

Daarnaast is er een laagdrempelige relatie tussen student en lector. We maken er echt werk van om elke student persoonlijk te leren kennen. Werkcolleges en praktijklessen worden waar mogelijk in kleine(re) groepen georganiseerd. Dit zorgt ervoor dat jullie gemakkelijk vragen kunnen stellen, en dit zowel tijdens de lesuren als naast de lesuren, online of offline.

Ergotherapie en het werkveld, dat werkt

Al doende leer je. Tijdens je opleiding ga je vanaf jaar één op stage in het werkveld. Tijdens drie stageperiodes binnen verschillende beroepscontexten ontdek je gaandeweg alle aspecten van het beroep van ergotherapeut. Je wordt daarbij ondersteund door je eigen coach. Na drie stageperiodes ben je klaar voor de stap naar het werkveld.

Binnen de opleiding Ergotherapie staat praktijk centraal. Naast stage lopen in het werkveld, maken studenten zich de competenties eigen via opdrachten en casussen uit het werkveld en practica onder leiding en advies van ervaren praktijklectoren. Hiervoor werkt de opleiding intens samen met verschillende werkveldpartners en maken we volop gebruik van ons skills lab ergotherapie in onze nieuwe campus The Penta.

ERGO goes INTERNATIONAL

Op stage naar het buitenland

In het laatste jaar van je opleiding kan je op stage naar het buitenland. Dat kan over de hele wereld. We helpen je in je zoektocht naar een kwalitatieve stageplaats die de nodige garanties biedt voor een goede omkadering.

Samenwerken

Howest heeft een breed aanbod van samenwerkingsmogelijkheden met studenten. Samen met onze studenten zoeken we naar oplossingen voor reële cases aangebracht door onze partners. Tijdens die samenwerking zie je de studenten aan het werk, beoordeel je mee hun werk en indien het klikt, kan je hen aanwerven na afstuderen. 

Howest anticipeert via onderzoek ook op de behoeften van de maatschappij in het algemeen en het brede socio-economische werkveld in het bijzonder. De hogeschool kiest bewust voor nieuwe profielen en innovatieve niches. Op die manier werkt de onderwijsorganisatie mee aan het ombuigen van de fameuze West-Vlaamse braindrain in een braingain.

Bekijk onze onderzoeksprojecten

Een bachelorproef, een brainstorm, een projectweek of een semester lang samenwerken met een groep studenten? Contacteer onze opleidingen voor een samenwerking op maat. ​ ​

Wil je een stageproject indienen en zo in contact komen met vers Howest talent? Gebruik hiervoor het Howest stageplatform.

  Kruisbestuiving is belangrijk voor nieuwe ideeën! Daar zijn we ons volledig van bewust. Daarom investeert Howest in incubatoren op de verschillende campussen. Studenten, onderzoekers, maar ook externe starters werken er onder één dak aan de uitbouw van hun eigen project.

  Bovendien organiseren we onze incubatoren thematisch. Dat zorgt voor zeer veel specialistische kennis op één centrale plaats. Combineer dit met de nabijheid van andere starters en er ontstaat een frisse dynamiek, een open vizier en kruisbestuiving. Studenten aan Howest die werken aan hun eigen bedrijf kunnen een gratis werkplek krijgen in één van de incubatoren.

  Laptops
  The Level

  Hét grote pluspunt bij Howest is de persoonlijke aanpak. De lectoren kennen elke student en volgen je nauw op. De gebouwen van Howest hebben bovendien een ziel. Op de bruisende campussen heerst een gemoedelijke sfeer onder studenten en lectoren. Ook bij het administratief personeel en Stuvo staat de deur altijd open.

  Aan deze hogeschool leer je niet enkel in boeken, je stapt ook de wereld in en oefent in de praktijk. De uitgebreide stages bereiden je voor op de arbeidsmarkt. Na de opleiding ben je klaar voor het echte werk of kan je verder studeren als je dat wil.

  Evy Schacht
  Howest Alumna 2021

  Overtuigd? Schrijf je in!

  Heb je jouw keuze gemaakt? Wij kijken ernaar uit om je op te nemen in onze Howest-community! 

  Alle informatie over inschrijven vind je via onderstaande link. 

  Schrijf je in

  Studenten in pauze met koffie op de campus

  FAQ

  Anne Dejager

  Anne Dejager

  Coördinator Postgraduaat en Workshops MakerSkills

  Indien je een laptop koopt via Howest, kan je bekijken welke laptop de opleiding aanraadt. Indien je een laptop hebt of zelf een nieuw toestel wil kopen, dient deze minimum te voldoen aan dezelfde specificaties.

  Bekijk welke laptop de opleiding aanraadt

  Wil je graag een semester in het buitenland studeren? Of spreekt een internationale stage jou aan? Dat kan! Je ontdekt alle mogelijkheden om binnen Howest naar het buitenland te gaan op deze pagina. Tijdens je studies maken we jouw buitenlands avontuur samen concreet! 

  Tijdens je verkort traject ga je vanaf het eerste jaar op stage in het werkveld. In semester twee loop je 18 dagen stage, in semester vijf 39 dagen en in semester zes 47 dagen. Tijdens de stages is het de bedoeling dat je de verworven kennis, vaardigheden en attitudes toepast in het werkveld. Na drie stages bij verschillende doelgroepen van een ergotherapeut, ben je klaar voor de stap naar het werkveld. 

  Voor elke stageperiode kan je een stageplaats kiezen uit onze lijst van stageplaatsen. Als student geef je je top vier door en op basis hiervan wijzen we de stageplaatsen toe. Je kiest zelf binnen welke beroepscontext (ouderenzorg, fysieke revalidatie, ontwikkelingsproblemen en geestelijke gezondheidszorg) je je stage loopt. We verwachten wel dat je op het einde van de opleiding stage hebt gelopen binnen de vier meest voorkomende beroepscontexten van een ergotherapeut.