Waarover?

Dit uniek postgraduaat is een co-creatie tussen de Hogescholen PXL en Howest vanuit een gemeenschappelijke overtuiging van de kracht van ervaringen in en met de natuur voor iedere unieke persoon. Het postgraduaat bestaat uit vijf thema’s – natuur, ervaring, reflectie, begeleiding en implementatie. Binnen elk thema ontdek je een ruim arsenaal aan mogelijkheden om met én in de natuur welzijnsbevorderend aan de slag te gaan. Je leert de elementen zowel preventief, groeiend en herstellend inzetten.

Voor wie?

Ben jij een professional met ervaring in het bekomen van zelfzorg, persoonlijke groei of herstel? Werk je graag in en met de natuur en geloof je in de kracht van natuurlijke omgevingen, uitdagende ervaringen en reflecteren? Dan is deze opleiding iets voor jou! Ben je nog maar juist afgestudeerd of zal je afstuderen tijdens de loop van het postgraduaat? Ook dan ben je van harte welkom om deel te nemen aan dit postgraduaat!

Waarom?

Ervaringsleren in en met de natuur is een krachtige benaderingswijze om mensen te sterken in hun welzijn en welbevinden. Deze benadering biedt een extra dimensie in het proces van mensen, die zowel preventief, in het kader van zelfzorg en groei, als curatief kan gebruikt worden. Het biedt andere perspectieven dan de klassieke benadering waarin in een kamer, al denkend, een reflectie- en activeringsproces wordt beoogd door een professional. In diverse contexten wordt de roep om krachtgericht en herstelgericht te handelen luider. Personen de regie in eigen handen laten nemen komt centraal te staan alsook een focus op duurzaamheid. Het postgraduaat vertrekt vanuit deze principes en biedt concrete handvaten om hier mee aan de slag te gaan als professional.

Hoe?

Via ‘learning by doing’ ervaart de deelnemer een grote variatie aan mogelijkheden om met én in de natuur welzijnsbevorderend aan de slag te gaan. Tijdens vier tweedaagse momenten ontpop je jezelf samen met je coaches en collega’s tot een expert die authentieke ervaringen in en met de natuur kan inzetten in de eigen organisatie. Na elke tweedaagse krijg je huiswerk mee waarbij je zowel de aangereikte kennis en ervaringen hanteert op jezelf maar ook op je doelgroep uit je eigen werkomgeving. Via regelmatige peerfeedback en intervisie en coaching van de docenten word je hierin ondersteund. Als sluitstuk van het postgraduaat zal je je resultaten op een ervaringsgerichte manier voorstellen.

ervaringsleren in en met de natuur
Wat zal je leren?

Het postgraduaat bestaat uit vijf thema’s – natuur, ervaring, reflectie, begeleiding en implementatie.

Binnen elk thema ontdek je een ruim arsenaal aan mogelijkheden om met én in de natuur welzijnsbevorderend aan de slag te gaan. Je leert de elementen zowel preventief, groeiend en herstellend inzetten. Telkens wordt de verbinding gemaakt met relevante begrippenkaders en theorieën. Na elke tweedaagse krijg je huiswerk mee waarbij je zowel de aangereikte kennis en ervaringen hanteert op jezelf maar ook op je doelgroep uit je eigen werkomgeving. Aan het einde van de rit ben je klaar om ervaringsleren in en met de natuur duurzaam te integreren in je eigen praktijk.

Online kick-off

We gaan van start met een online kennismaking. Daarnaast nemen we de tijd om het verloop van het postgraduaat te duiden en de noodzakelijke praktische info mee te geven.  

Thema natuur

Tijdens het eerste weekend nemen we de tijd om verder kennis te maken met elkaar. Het ontdekken en ervaren van de natuur staat centraal. Zo word je bewust gemaakt van de positieve effecten van de natuur op het welzijn van personen en het belang van verbondenheid met de natuur.

Je leert hoe je de natuur kan inzetten als inspirator door actief de natuur te beleven en je lichaam en geest naar het hier en nu te brengen. Je proeft ook van de natuur als co-begeleider en je leert werken in en met de natuur om tot persoonlijke groei te komen.

Tenslotte maak je kennis met de natuur als co-therapeut en staan we stil bij de risico’s en kansen als je de natuur wil inzetten om tot herstel van je doelgroep te komen.

Thema ervaring

Je ervaart vanop de eerste rij hoe ervaringsleren in groep beklijft en hoe het bijdraagt tot jouw persoonlijke ontwikkeling.

Verschillende uitdagingen in en met de natuur worden aangereikt waardoor je de kans krijgt om persoonlijke patronen, grenzen en krachten te leren kennen, begrijpen en accepteren. Vanuit deze ervaringen krijg je onder andere inzicht in de leercyclus van Kolb, de belevingszones van Nadler en Luckner en challenge by choice.

Uiteindelijk leer je doelbewust ervaringen met een uitdagend karakter in en met de natuur te gebruiken als middel om een impuls te geven aan de zelfzorg, persoonlijke groei of persoonlijk herstel van je doelgroep.

Thema reflectie

Je maakt kennis met actieve, creatieve en vooral leuke manieren om mensen vanuit hun eigen ervaring met elkaar en met zichzelf in gesprek te brengen waardoor leer- en ontwikkelkansen ontstaan.

Verschillende reflectiemodellen en -technieken worden aangereikt. Kennismaking met active reviewing in en met de natuur staat centraal. Je krijgt verschillende ervaringen aangeboden in natuurrijke omgevingen in een stad, gevolgd door active review werkvormen. Je ervaart ze aan den lijve en ziet hoe interventies van de begeleider tot een verrijkt resultaat leiden.

Je gaat uiteraard ook zelf aan de slag zodat je in staat bent om active review werkvormen te bedenken en uit te proberen.

Thema begeleiding

Je wordt je bewust van processen die zich in een groep afspelen, welke rol je daarin zelf speelt en op welke manier je ze kan beïnvloeden.

Je kan jezelf als begeleider van ervaringsleren inschatten alsook welke begeleidershouding jouw doelgroep nodig heeft. Ervaringen worden aangeboden en besproken om inzicht te krijgen in deze elementen.

Daarnaast krijg je de kans om met de andere deelnemers zelf een activiteit voor te bereiden en te begeleiden.

Thema Implementatie

Doorheen het postgraduaat word je uitgedaagd om wat je geleerd hebt, in te zetten op jezelf en in de eigen werkcontext bij je eigen doelgroep.

Via regelmatige peerfeedback en intervisie en coaching van de docenten word je hierin ondersteund. Als sluitstuk van het postgraduaat mag je tijdens het afsluitmoment je resultaten op een ervaringsgerichte manier voorstellen.

Doelstellingen

Je verwerft kennis en inzicht in het ervaringsleren in en met de natuur en hoe dit een impuls kan geven aan de zelfzorg, de persoonlijke groei of het persoonlijk herstel van je doelgroep. Met dit postgraduaat bereiken jullie de volgende doelstellingen: 

 1. Je verwerft basisvaardigheden, kennis en inzicht om doelbewuste activiteiten in en met de natuur op een maatschappelijk en ethisch verantwoorde, veilige en ontwikkelingsgerichte manier te organiseren, begeleiden en te implementeren in een organisatie.
 2. Je gaat een persoonlijk leertraject aan waar je jouw persoonlijke interventiekracht als begeleider leert ontdekken en gebruiken als belangrijke hefboom voor professionele effectiviteit. Feedback vanuit de leergroep wordt gebruikt om tot inzicht te komen in je eigen sterktes en ontwikkelingskansen.
 3. Je verwerft inzicht in processen die zich in een groep afspelen en hoe je daar zelf een rol in speelt en hoe je deze processen op een ervaringsgerichte manier kan beïnvloeden. Daarnaast (h)erken je op welke manier het groepsproces het individueel leren kan ondersteunen.

Dit postgraduaat zet ertoe aan in de eigen beroepspraktijk verder te kijken hoe ervaringsgerichte werkvormen in én met de natuur geïntegreerd kunnen worden.

Praktische info

Data & locaties 

Het postgraduaat bestaat uit vijf ontmoetingen op vijf inspirerende locaties. Voorafgaand aan de eerste tweedaagse is er een online kick-off moment. Aan het einde van de opleiding is er een afsluitmoment. De volgende editie van het postgraduaat start in oktober 2023. De exacte data en locaties zullen in juni 2023 bekend gemaakt worden via onze website. 

Kostprijs

Het inschrijvingsgeld voor de gehele opleiding bedroeg 1.590 euro in 2022-23, inclusief catering (3 maaltijden op maandag en 2 maaltijden op dinsdag per tweedaagse)  en 2 overnachtingen per tweedaagse. Het inschrijvingsgeld voor de editie van 2023-24 zal bekend gemaakt worden in juni 2023.

Evaluatie & attestering

Doorheen het postgraduaat zal je ook een aantal huiswerkopdrachten (permanente evaluatie) meekrijgen om de aangeleerde kennis en methodieken actief te hanteren en in te oefenen. Daarnaast werk je doorheen het postgraduaat aan een implementatieopdracht waarmee je aantoont dat je vaardig bent in het organiseren, begeleiden en inplementeren van het ervaringsleren in en met de natuur binnen een (al dan niet je eigen) organisatie of werkcontext. 

Docenten

 • Frank Dejonghe, Hogeschool West-Vlaanderen
 • Maarten Doise, Hogeschool West-Vlaanderen
 • Sara Janquart, Hogeschool PXL
 • Eveline Van Cauwenberghe, Hogeschool West-Vlaanderen
 • Piet Vandebriel, Hogeschool PXL
 • Jutta Verstraeten, Hogeschool PXL

Steun­maatregelen

Vlaams opleidingsverlof
Vlaams opleidingsverlof

Wil je als werknemer je opleiding combineren met je job? Dan heb je misschien recht op Vlaams Opleidingsverlof. Ontdek hieronder alle informatie en de voorwaarden.

Lees meer

KMO-portefeuille
KMO-portefeuille

De kmo-portefeuille is een maatregel waardoor ondernemers financiële steun krijgen voor de aankoop van diensten die de kwaliteit van je onderneming verbeteren. Howest is een erkende opleidingsverstrekker, waardoor het zou kunnen dat jouw opleiding in aanmerking komt voor deze maatregel.

Lees meer

Opleidingscheques
Opleidingscheques

Wil je een opleiding volgen om jouw positie op de arbeidsmarkt te versterken? Misschien hebt je recht op een opleidingscheque, waarmee je een deel van die opleiding kan betalen. Zelf betaal je maar de helft van de opleidingscheque, de Vlaamse overheid betaalt de andere helft.

Lees meer

Inschrijven

Je inschrijving afronden voor het academiejaar 2023-2024 kan vanaf 1 juli 2023 op de infodagen op de campusonline en elke werkdag op afspraak in het studentensecretariaat van de Howest-campus waar jouw opleiding doorgaat.

Je inschrijving verloopt online via de online registratie. Bij het beëindigen van de inschrijvingsprocedure betaal je het inschrijvingsgeld van dit postgraduaat. Vroegtijdig uitschrijven -voor de feitelijke start van het postgraduaat- resulteert in een gedeeltelijk terugbetaling van het studiegeld. 10% van het studiegeld wordt niet terugbetaald en aangerekend als een administratieve kost. Eenmaal de opleiding van start is gegaan wordt er geen terugbetaling meer gedaan, ongeacht of bepaalde opleidingsonderdelen in het eerste of tweede semester worden aangeboden.

Welke documenten hou je klaar?

 • Tijdens de online registratie wordt een kopie van je ID gevraagd (voor en achterkant).
 • Je zal ook een kopie van je diploma hoger onderwijs moeten uploaden.

Online inschrijven

Na je registratie

 • Na het voltooien van de online registratie ontvang je een mail met alle informatie nodig om je inschrijving te vervolledigen.
 • Je dossier wordt eerst verwerkt en gecontroleerd door Howest. Pas daarna worden je contract en de vraag tot betaling van het studiegeld en extra studiekost elektronisch bezorgd. 

Ontmoet
Howest Academy

Ontmoet Howest Academy

Blijf op de hoogte

Troeven van de opleiding

Straffe docenten

Als je kiest voor een opleiding aan Howest Academy, dan kies je voor kwaliteit. Onze docenten zijn niet alleen inhoudelijke experten in hun domein, ze zijn ook didactisch sterk om de lesinhoud te vertalen naar haalbare leerervaringen. Op die manier kan jij je vooropgestelde doelstellingen halen in combinatie met je werk en je gezin.

Praktijk centraal

Tijdens een opleiding aan Howest Academy ga je aan de slag met cases en uitdagingen uit jouw werkveld. Via verschillende huiswerkopdrachten en een implementatieopdracht oefen en hanteer je de aangeleerde kennis en vaardigheden van het ervaringsleren in en met de natuur voor een doelgroep al dan niet uit je eigen werkomgeving. 

Persoonlijke aanpak

Een persoonlijke aanpak, waarbij het integreren van persoonlijke ervaringen en inzichten en een persoonlijke groei als begeleider centraal staan. De deelnemers krijgen voortdurend feedback en begeleiding van hun coachende docenten alsook is er veel ruimte voor peerfeedback en intervisie.

Altijd up-to-date

Deze opleiding speelt niet alleen in op de actuele veranderingen, ze is ook een stapje voor door de link met het praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek dat aan Howest wordt gevoerd.

Officieel diploma van de hogeschool

Je ontvangt een officieel erkend diploma van de Hogeschool West-Vlaanderen,  dat je helpt om een duurzame loopbaan uit te stippelen. 

Overtuigd? Schrijf je in!

Heb je jouw keuze gemaakt? Wij kijken ernaar uit om je op te nemen in onze Howest-community! 

Alle informatie over inschrijven vind je via onderstaande link. 

Schrijf je in

Studenten in pauze met koffie op de campus

FAQ

Vind je niet wat je zoekt of heb je specifieke vraag over deze opleiding. Neem gerust contact met ons op. 

Eveline Van Cauwenberghe
Eveline Van Cauwenberghe

Coördinator Postgraduaat Ervaringsleren in én met de natuur

Contacteer

Het doorlopen van de volledige online registratie impliceert dat je definitief bent ingeschreven en je engageert tot het betalen van het inschrijvingsgeld. Na de behandeling van jouw dossier ontvang je per mail een factuur voor betaling van het inschrijvingsgeld.

De meeste vervolgopleidingen (zoals postgraduaten, micro degrees en navormingen) komen niet in aanmerking voor het studiebeurstarief. Beurstarieven zijn voorbehouden voor studenten met een diploma-contract in het reguliere opleidingsaanbod (graduaten en bachelors). Check wel de andere mogelijkheden van de Vlaamse overheid zoals Vlaams Opleidingsverlof, KMO-portefeuille en opleidingscheques. 

Ja, dat is mogelijk. Stuur jouw rekeningnummer en de facturatiegegevens door naar howestacademy [at] howest.be. De terugbetaling van het oorspronkelijk betaald inschrijvingsgeld zal pas gebeuren na registratie van ontvangst van de betaling met de KMO portefeuille. Je zal dus tijdelijk een dubbele betaling lopende hebben.

Indien je opleiding gedeeltelijk of volledig wordt vergoed met een financiële tegemoetkoming (KMO, Vlaams opleidingsverlof, Vlaams zorgkrediet, Vlaamse opleidingscheques) dan is het belangrijk de modaliteiten van het financieel stelsel te screenen op verplichte aanwezigheid. Als student ben je zelf verantwoordelijk om je aanwezigheid formeel te laten registreren door de lectoren.

De coördinator van jouw opleiding zal aangeven via welk systeem er zal gewerkt worden in kortlopende opleidingen. Voor langlopende opleidingen staat je lesmateriaal op leho.howest.be. Inloggen kan met de gegevens die je ontvangen hebt na de verwerking van jouw inschrijving door het studentensecretariaat.

Stuur een mailtje naar howestacademy [at] howest.be en je ontvangt snel een antwoord.

Voor kortlopende navormingen is een rechtstreekse inschrijving via de webpagina bindend en definitief. Voor diplomacontracten en creditcontracten zoals bachelors, microdegrees en postgraduaten is de voorregistratie niet bindend, maar het verzekert jou wel van een plaatsje in de opleiding.

Je bent definitief ingeschreven nadat je voorregistratie door onze studentenadministratie verwerkt werkt en nadat je je opleidingscontract hebt ondertekend. Dat kan manueel of digitaal via het digitaal leerplatform dat ter beschikking wordt gesteld van de studenten https://leho.howest.be (shortcut onderaan -> ibamaflex -> belangrijke informatie).

De betaling van het inschrijvingsgeld dient te gebeuren uiterlijk op 1 oktober of - wanneer de opleiding op een ander moment start - binnen de 15 dagen na inschrijving. Bij betaling met factuur is de uiterlijke betaaldatum die vermeld staat op de factuur van toepassing. In ZEER uitzonderlijke gevallen kan een spreiding van betaling toegestaan worden mits voorleggen van een afbetalingsplan en mits akkoord van Howest financieel verantwoordelijke, neem hiervoor contact op via howestacademy [at] howest.be