Bachelor Sociaal Werk

Bachelor Sociaal Werk aan Howest
"Wie kiest voor Sociaal Werk aan Howest, wordt een beroepskracht met een kritische en eigenzinnige kijk op de maatschappij en de sector. Je kan aan de slag in een heel gevarieerd werkveld."

Sociaal werk is mensenwerk. Sociaal werkers informeren en versterken mensen. Ze dragen bij aan een samenleving waar het goed is om te leven.

De opleiding zet daarvoor in op beroepskrachten met een brede en kritische kijk op verschillende maatschappelijke domeinen. Wie kiest voor sociaal werk aan Howest, kiest voor een brede basisopleiding met ruimte voor eigen keuzes en voor een (eigen)zinnige kijk op maatschappij en sector.

Sociaal werk studeren aan Howest kan zowel in  Brugge als in Kortrijk. Het programma is identiek, de omgeving nét iets anders.

Na de opleiding ga je aan de slag in een zeer gevarieerd werkveld: de welzijn- en gezondheidssector, de sociaal-culturele en educatieve sector, de sociale, justitiële en economische sector. 

Je werkt met, voor en tussen de mensen in jeugdhuizen of het buurtwerk, bij de politie of in de gevangenis, bij OCMW's of lokale besturen, bij de vakbond, in ziekenhuizen, vormingsinstellingen, personeelsdiensten, mutualiteiten, dienstencentra, CLB's, cultuurcentra, sociale economie...

Sociaal werkers - je vindt ze overal: in heel uiteenlopende organisaties en zeer verscheiden werkvelden. Ze gebruiken er tal van methoden en benaderingen om mensen aan en tot hun rechten te laten komen. Even gevarieerd zijn de context en doelgroepen waarmee ze aan de slag gaan.  Op die manier zetten sociaal werkers actief in op een democratische, inclusieve en solidaire samenleving waar het – voor iedereen – goed is om leven. 

Het brede werkterrein van sociaal werkers weerspiegelt zich in het opleidingsprogramma. Naast een brede basis – die voor alle sociaal werkers de toon uitzet – bieden wij 4 keuzetrajecten aan. De keuzetrajecten kan je gerust beschouwen als de opties van een gps-toestel: elke weg leidt naar hetzelfde doel, enkel de route die je volgt is anders.

Keuzetrajecten binnen deze opleiding

Afstudeerrichting
Keuzetraject
Infomomenten

Infodag

vrijdag tot zaterdag
07/05 - 08/05
Infodag

Infodag

zaterdag
26/06 10u-16u
Infodag

Infodag

zaterdag
28/08 10u-13u
Infodag

Infodag

vrijdag
10/09 17u-20u
Infodag