Overslaan en naar de inhoud gaan

Graag reageren we vanuit de opleidingen Toegepaste Psychologie en de Beroepsvereniging voor Psychologisch Consulenten (BPC) op het opiniestuk: "We hebben een reddingsplan nodig voor het mentale welzijn van de Belgen." We kunnen dit opiniestuk alleen maar steunen en aangeven dat ook wij voluit pleiten voor een gecoördineerd beleid voor het mentaal welzijn van alle Belgen. Een samenhangend beleid dat het volledige zorgcontinuüm van preventie tot behandeling bestrijkt , over de gemeenschappen heen, zal voor alle Belgen voordelen opleveren.

Helaas is niet alleen het overheidsbeleid inzake mentaal welzijn versnipperd. Ook de verschillende betrokken disciplines en onderwijsniveaus werken nog niet altijd optimaal samen, wat een coherente en complementaire aanpak bemoeilijkt. Zo is het jammer om vast te stellen dat dit opiniestuk wel een mooie samenwerking van beroepsverenigingen en opleidingen op universitair niveau toont, maar op geen enkele plaats verwijst naar diezelfde actoren op hogeschool niveau.

De hogescholen leiden immers net zo goed professionals op om vanuit evidence-based kaders het mentaal welzijn te bewaken en te versterken. De psychologisch consulent (bachelor in de Toegepaste Psychologie) is al decennialang actief op dit domein., en wacht al een hele tijd op de wettelijke erkenning van die feitelijke positie als ondersteunend beroep in de geestelijke gezondheidszorg. Daarenboven zijn ook de hogescholen al vele jaren bezig met praktijkgericht onderzoek over mentaal welzijn, en dit in zeer nauwe interactie met het werkveld die vaak de praktijkvragen en data aanleveren voor dit onderzoek.

Het mag duidelijk zijn dat wij als BPC en opleidingen Toegepaste psychologie de oproep tot een Kenniscentrum en Taskforce Mentaal Welzijn voluit steunen, en daarbinnen graag samen met alle andere betrokken actoren onze onderwijs-, praktijk- en onderzoekservaring inzetten om het bruto nationaal mentaal welzijn van onze bevolking systematisch en substantieel te verhogen.

  • Beroepsvereniging voor Psychologisch Consulenten (BPC) - Lien Cleynhens - voorzitter
  • AP Hogeschool Antwerpen – Elisah D’Hooge – opleidingshoofd Toegepaste Psychologie
  • Arteveldehogeschool - Veerle De Meyere– opleidingshoofd Toegepaste Psychologie
  • Hogeschool PXL - Leen Robben- opleidingshoofd Toegepaste Psychologie
  • Hogeschool VIVES - Eva Cornelis- opleidingshoofd Toegepaste Psychologie
  • Howest – Mathew Maginet – opleidingscoördinator Toegepaste Psychologie
  • Thomas More – Carine Opsteyn – opleidingshoofd Toegepaste Psychologie