Overslaan en naar de inhoud gaan

Het is nog volop examentijd, maar Howest kreeg deze week al een rapport. Hogescholen en universiteiten krijgen namelijk om de zes jaar een instellingsreview en in 2024 was het de beurt aan Howest. En we scoorden bijzonder goed! De reviewcommissie heeft Howest ervaren als een ondernemende, innovatieve hogeschool die toekomstgericht is en de student centraal stelt.

De commissie aan het woord

“We hebben Howest ervaren als een ondernemende, innovatieve hogeschool die toekomstgericht is en de student centraal stelt. De gesprekspartners toonden een dynamische organisatie met een internationale uitstraling die belang hecht aan waardengedreven handelen en inspeelt op de vragen van de markt. Ambitie is er op overschot, ambitie die kracht bijgezet wordt door een sterke visie op onderwijs en een doorleefde kwaliteitscultuur in alle geledingen van de organisatie.” - Ann Demeulemeester & Suzanne Koster, co-voorzitters van de reviewcommissie.

Een team-effort

"Dit positieve rapport bevestigt het innovatieve en ondernemende karakter van onze hogeschool en de toekomstgerichte aanpak van onze Howest-community. Bij Howest staat de student centraal, en dat werd duidelijk erkend door de commissie. Onze studenten ervaren Howest als een veilige plek waar iedereen telt, mooiere feedback kan je als hogeschool niet krijgen. We zijn een waardengedreven instelling met een structurele inbreng van het werkveld, waardoor we ons onderwijs steeds future proof kunnen houden. De hechte, betrokken teams op alle niveaus van onze organisatie dragen de visie en doelstellingen van Howest en helpen deze realiseren. De volledige Howest-community is dan ook zeer trots op het bijzonder positieve rapport dat we samen behaald hebben." Frederik D'hulster - Algemeen Directeur

Student centraal

Met een groep studenten van Howest heeft de commissie apart gesproken. Zij omschrijven Howest als open-minded, toegankelijk, persoonlijk, modern, praktisch ingesteld, toekomstgericht, internationaal (maar ook lokaal), sfeervol, kwaliteitsvol, en als een veilige plek waar iedereen telt.

Als aanvullende positieve punten geven studenten mee dat er veel aandacht is voor het individu en voor maatwerk, dat er nu meer aandacht is voor de mentale gezondheid van studenten en dat de kleine groepen waarin wordt gewerkt een pluspunt zijn.

Focus op kwaliteit

De commissie stelt vast dat kwaliteitscultuur en kwaliteitszorg zijn doorgedrongen in de dagdagelijkse werking van de hele organisatie. In alle gesprekken vond de commissie de missie, visie en waarden van Howest met het specifieke DNA van de instelling uitgesproken aanwezig.

Er is een zichtbare open cultuur die essentieel is voor een goede werking, met een gezonde zelfkritische houding. Het grote eigenaarschap bij alle stakeholders is uitgedragen in alle dialogen. Mensen weten elkaar te vinden dankzij de korte lijnen. Er is bovendien veel initiatief van onderaf: de innovatie is voelbaar.

Passende organisatiestructuur

Bovendien hecht men veel belang aan waardengedreven handelen en speelt het instellingsbestuur wendbaar in op de vragen van de markt. De commissie stelt vast dat er grondig is nagedacht over een passende organisatiestructuur, die ondertussen flink in ontwikkeling is bij de forse stijging van het aantal studenten.

Het rapport van Howest

Lees hier het officiële bericht van de NVAO en ontdek ons volledige rapport in detail!

Naar het rapport