Overslaan en naar de inhoud gaan

Leer alles over het menselijk gedrag in de opleiding Toegepaste Psychologie

Ben je nieuwsgierig naar het gedrag, de gedachten en gevoelens van mensen? En wil je dat gedrag niet alleen begrijpen en analyseren, maar ook beïnvloeden? Dan is Toegepaste Psychologie zeker iets voor jou!

In deze bacheloropleiding leer je via praktijkgericht onderzoek en psychodiagnostiek onderzoeken wat in kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen in een brede waaier aan sectoren omgaat. Via psycho-educatie, trainen, counselen, coachen en andere technieken leer je om hun mentaal welbevinden te bevorderen en hun talenten en krachten te versterken.

Concrete voorbeeldjes?

 • Waarom is Kobe zo druk in de klas?
 • Zie je ook dat Carol worstelt met haar genderidentiteit?
 • Heeft Sayed slaapproblemen door zijn stresserende job, of is er meer aan de hand?
Studenten TP met lector werken met gevoelenskaart

Jouw lesrooster

Elke week heb je ongeveer 20 uur les. Die lesuren sluiten zo goed mogelijk op elkaar aan.

Theorievakken volg je met de voltallige groep, praktijkvakken in kleinere klasgroepen. Als er onlinelessen zijn, worden die gebundeld per dag.

Hieronder vind je een voorbeeldlesrooster. Het lessenrooster kan er week per week wel wat anders uitzien en kan ook per academiejaar afwijken. Het definitieve lesrooster voor het eerste semester communiceren we in september, dat voor het tweede semester in januari.

Voorbeeldlesrooster

Studenten Toegepaste Psychologie in een kringgesprek

Eerste jaar

We beginnen met de fundamenten om het menselijke gedrag te begrijpen: je leert de bouwstenen van het menselijke gedrag kennen maar ook hoe mensen in hun sociale context reageren. Tegelijk worden de drie leerlijnen opgestart:

 • gedrag onderzoeken: wat houdt wetenschappelijk en psychodiagnostisch onderzoek in en hoe kan je het zelf uitvoeren?
 • gedrag beïnvloeden: je wordt ondergedompeld in verschillende vaardigheden om het gedrag van mensen te ondersteunen, versterken en veranderen.
 • professioneel handelen: hoe kan je jezelf als professional ontwikkelen? Je leert er jezelf als instrument in te zetten op het gebied van professionele gespreksvoering en verslaggeving.

In het tweede semester ligt de focus op het begrijpen en onderzoeken van het gedrag van mensen in een arbeidscontext (bedrijven en organisaties) en bij kinderen en jongeren. Voorlichten (psycho-educatie) en trainen zijn gedragsveranderingstechnieken die je kan toepassen bij individuen en groepen.

Opleidingsprogramma TP Jaar 1

Tweede jaar

In het tweede jaar verdiep je je in het begrijpen en onderzoeken van de doelgroepen volwassenen en senioren. In de leerlijn professioneel handelen leer je nu jezelf als instrument in te zetten in wat meer complexe contexten, gekenmerkt door interdisciplinariteit en outreachend werken.

Vanaf de tweede helft van het tweede jaar kan je eigen keuzes maken en accenten leggen: in Skillslab worden je vaardigheden aangescherpt om er later in Werkplekleren mee aan de slag te gaan. In Projectwerk ga je op zoek naar een onderzoeksthema dat je in je bachelorproef zal uitwerken.

Opleidingsprogramma TP Jaar 2

Derde jaar

In het derde jaar word je verder klaargestoomd voor het werkveld! De noden zijn er groot. Aan de hand van keuzevakken kan je je expertise verder verdiepen of verbreden. In de leerlijn professioneel handelen scherpen we je professionele skills nog wat verder aan, ook om zelf je plek in een steeds veranderend werkveld te vinden. Je bachelorproef en stage vormen de kers op de taart.

Opleidingsprogramma TP Jaar 3

Raadpleeg de ECTS-fiches van deze opleiding
Studente Toegepaste Psychologie

Aan de slag als psychologisch consulent

Na het behalen van je diploma Toegepaste Psychologie mag je jezelf psychologisch consulent noemen. Dan kan je kiezen uit een waslijst aan mogelijke tewerkstellingsplekken:

 • centra voor leerlingenbegeleiding
 • scholen
 • revalidatiecentra
 • selectie- en uitzendbureaus
 • woonzorgcentra
 • centra voor geestelijke gezondheidszorg (voor kinderen en volwassenen)
 • centra voor crisisbemiddeling
 • psychiatrische instellingen
 • slachtofferhulp
 • arbeidstrajectbegeleiding

Je kan ook als zelfstandige aan de slag.

Uiteenlopende doelgroepen

Met je diploma Toegepaste Psychologie kan je heel wat kanten uit in het uitgestrekte domein van de psychologie. Dat je opgeleid wordt voor alle doelgroepen, maakt je kansen op de arbeidsmarkt alleen maar groter. Uiteraard kan je je bij de keuze van opdrachten, keuzevakken, stages en bachelorproef ook specialiseren als je al goed weet waar je naartoe wil.

De rode draad is dat je terechtkomt in organisaties die professionele hulp verlenen om psychosociale problemen te voorkomen én in te perken en/of het psychosociale welzijn van kinderen, jongeren, volwassenen of ouderen te optimaliseren.

Afstandsonderwijs

Een bachelordiploma Toegepaste Psychologie behalen terwijl je werkt? Dat kan aan Howest!

Ben je tewerkgesteld of werkzoekende, dan kom je in aanmerking om onze opleiding in afstandsonderwijs te volgen. Wil je meer informatie? Bekijk dan zeker onze gids voor afstandsonderwijs en onderstaande video.

Praktische info

Ontdek de video

Verkort traject

Heb je al een bachelor- of graduaatsdiploma op zak en wil je nog een extra diploma Toegepaste Psychologie behalen? We bieden heel wat interessante verkorte trajecten aan voor verschillende studierichtingen.

Deze verkorte trajecten kan je zowel in dagonderwijs als via een afstandstraject volgen. Meer info vind je via onderstaande link.

Lees meer

Kwaliteitsvolle opleiding

Kwaliteitszorg zit ingebed in de dagelijkse werking van onze opleidingen. We verbeteren continu en systematisch de kwaliteit van onze opleidingen. De betrokkenheid van studenten, werkveld en alumni is hierbij cruciaal. Lees meer over de kwaliteitszorg van onze opleidingen.

In 2023 werd de bacheloropleiding Toepaste Psychologie beoordeeld door een onafhankelijk en extern panel. De opleidingsaudit werd uitgevoerd door Vluhr KZ. De kwaliteit van de opleiding werd positief beoordeeld. Het rapport van het panel met de sterke punten en ontwikkelpunten kun je hier lezen.

Recent afgestudeerden van de bacheloropleiding Toepaste Psychologie zijn tevreden over de kwaliteit van de gevolgde opleiding. Consulteer hier enkele kerncijfers over de tevredenheid.

Opleidingskwaliteitszorg aan Howest
Kostenraming

We geven je een raming van de studiekost van de opleiding Toegepaste Psychologie aan Howest. We maken daarbij een onderscheid tussen de algemene studiekost en de opleidingsgebonden studiekosten.

Lees meer

Studiefinanciering

De sociale dienst van Stuvo staat klaar om je in alle discretie te ondersteunen bij financiële vragen. Bekijk samen of je in aanmerking komt voor studiefinanciering.

Lees meer

Inschrijven

Je kan je vanaf 1 maart registreren voor 2024-25. Na het afsluiten van de registratie ontvang je een mail met alle info nodig voor je definitieve inschrijving. Reserveer nu al jouw plek bij Howest!

Lees meer

Infodag
Zaterdag 31 augustus
VAN 10u TOT 16u
Meer info

Kom langs op onze infodagen

Dit zijn de eerstvolgende infodagen voor Brugge:

De infodag van deze opleiding gaat door op Campus Brugge Station, Gebouw A.

Alle infodagen

Meer info?

Ontvang de brochure per post
Schrijf je in op de nieuwsbrief van deze opleiding.

Student met brochure van Howest

Troeven van de opleiding

Brede inzetbaarheid met mogelijkheid tot specialisatie

Toegepaste Psychologie is een inhoudelijk brede opleiding: een keuze maken voor één afstudeerrichting is niet nodig. Bij ons doorloop je gewoonweg álle trajecten, waarbinnen je eigen accenten kan leggen. Doordat je opgeleid wordt voor alle doelgroepen, worden je kansen op de arbeidsmarkt opmerkelijk groter.

Toch kan je je eigen accenten leggen: je twee stageperiodes en je bachelorproef kies je zelf en kan je in totaal verschillende werkvelden voltooien. Wil je je toch enigszins specialiseren, dan kan je je bij deze keuzes toespitsen op één doelgroep. Ook de keuzeopties in het derde jaar bieden deze mogelijkheid.

Afstemming theorie-praktijk

We zijn een praktijkgerichte opleiding en dat vertaalt zich in een sterke afstemming tussen de theorie en praktijk. Waar mogelijk zijn de lesweken zo ingericht dat theorie en praktijk elkaar mooi afwisselen.

Ook de stages krijgen een belangrijke plaats in onze opleiding: je gaat al snel aan de slag in het werkveld.

Verder krijg je ook een doorgedreven training in psychologische gespreksvoering, oplossingsgericht werken, psychodiagnostiek….

Haalbare kaart

Om je slaagkansen te verhogen, werken we met 4 periodes van 8 weken. In elke periode behandelen we 4 à 5 vakken. Dit verhoogt je focus aanzienlijk. Elke periode wordt afgesloten met evaluaties, gevolgd door feedback. Snel bijsturen is hierdoor mogelijk.

Positieve psychologie en oplossingsgericht werken

We zetten sterk in op positieve psychologie en oplossingsgericht werken. Veel meer dan je blind te staren op wat niet kan, leer je aandacht te hebben voor wat wél kan. Wat zijn talenten en mogelijkheden? Wat werkt wel? Op welke manier is verandering mogelijk? Je leert niet enkel de andere zo te benaderen, je past dit ook succesvol toe op je eigen functioneren.

Internationale mobiliteit

Er zijn heel wat mogelijkheden voor internationale studie: USA, Zweden, Denemarken, Frankrijk, Litouwen, Nederland, Ierland... Ook voor internationale stages kan je in verschillende landen terecht: Malta, Finland, Zweden, Nederland, India, Oeganda, Zuid-Afrika...

Doorheen de opleiding zijn ook heel wat internationale projecten ingebouwd, zowel voor fysieke uitwisseling als online samenwerking. Daarnaast zijn er nog verschillende inleefreizen: China from within, India from within, Uganda from within.

Samenwerken

Howest heeft een breed aanbod van samenwerkingsmogelijkheden met studenten. Samen met onze studenten zoeken we naar oplossingen voor reële cases aangebracht door onze partners. Tijdens die samenwerking zie je de studenten aan het werk, beoordeel je mee hun werk en indien het klikt, kan je hen aanwerven na afstuderen. 

Howest anticipeert via onderzoek ook op de behoeften van de maatschappij in het algemeen en het brede socio-economische werkveld in het bijzonder. De hogeschool kiest bewust voor nieuwe profielen en innovatieve niches. Op die manier werkt de onderwijsorganisatie mee aan het ombuigen van de fameuze West-Vlaamse braindrain in een braingain.

Bekijk onze onderzoeksprojecten

Een bachelorproef, een brainstorm, een projectweek of een semester lang samenwerken met een groep studenten? Contacteer onze opleidingen voor een samenwerking op maat. ​ ​

Wil je een stageproject indienen en zo in contact komen met vers Howest talent? Gebruik hiervoor het Howest stageplatform.

Kruisbestuiving is belangrijk voor nieuwe ideeën! Daar zijn we ons volledig van bewust. Daarom investeert Howest in incubatoren op de verschillende campussen. Studenten, onderzoekers, maar ook externe starters werken er onder één dak aan de uitbouw van hun eigen project.

Bovendien organiseren we onze incubatoren thematisch. Dat zorgt voor zeer veel specialistische kennis op één centrale plaats. Combineer dit met de nabijheid van andere starters en er ontstaat een frisse dynamiek, een open vizier en kruisbestuiving. Studenten aan Howest die werken aan hun eigen bedrijf kunnen een gratis werkplek krijgen in één van de incubatoren.

Laptops
Studente Toegepaste Psychologie

Door de opgedane kennis en de vele oefenkansen tijdens de opleiding kon ik op mijn stageplaats direct zelfstandig aan de slag. Ik vond mijn droomplekje binnen een klinische context waarbij de professionele houding, theoretische achtergrond en praktijkgerichtheid die ik tijdens de opleiding opbouwde enorm gewaardeerd werden.

De docenten waren zeer inspirerend, toegankelijk en behulpzaam naar de studenten toe. Vanuit mijn ervaring kan ik zeggen dat studenten die deze opleiding kiezen, vriendelijk en respectvol zijn. Zo kom je als student in een leerrijke en veilige omgeving terecht.

Ilona Ladygina
Alumna Toegepaste Psychologie

Overtuigd? Schrijf je in!

Heb je jouw keuze gemaakt? Wij kijken ernaar uit om je op te nemen in onze Howest-community! 

Alle informatie over inschrijven vind je via onderstaande link. 

Schrijf je in

Studenten in pauze met koffie op de campus

FAQ

Vind je niet wat je zoekt of heb je specifieke vraag over deze opleiding. Neem gerust contact met ons op.

Mathew Maginet

Mathew Maginet

Opleidingscoördinator

Indien je een laptop koopt via Howest, kan je bekijken welke laptop de opleiding aanraadt. Indien je een laptop hebt of zelf een nieuw toestel wil kopen, dient deze minimum te voldoen aan dezelfde specificaties.

Bekijk welke laptop de opleiding aanraadt

Wil je graag een semester in het buitenland studeren? Of spreekt een internationale stage jou aan? Dat kan! Je ontdekt alle mogelijkheden om binnen Howest naar het buitenland te gaan op deze pagina. Tijdens je studies maken we jouw buitenlands avontuur samen concreet! 

Het verschil zit vooral in de hoeveelheid theorie en de complexiteit daarvan. Een master is een academische opleiding die focust op fundamentele en theoretische kennis. Een bacheloropleiding daarentegen is een toegepaste opleiding die focust op het opleiden tot een direct inzetbare professional. Een concrete illustratie daarvan is dat wij de keuze maken om je één relevant model aan te leren dat het vaakst gehanteerd wordt in de praktijk, in tegenstelling tot een overzicht van vijf modellen.

Vanuit het werkveld krijgen we vaak te horen dat bachelorstudenten tijdens hun stage en wanneer ze pas afgestudeerd zijn sneller en breder inzetbaar zijn dan masters, maar wanneer ze zich willen specialiseren (in klinische psychologie of bedrijfspsychologie bijvoorbeeld en/of wanneer ze in complexere contexten willen gaan werken (in een gesloten psychiatrische instelling met doorgedreven diagnostiek of wanneer ze psychotherapeut willen worden), dan is een master meer aangewezen.

De opleiding Toegepaste Psychologie leidt je op tot psychologisch consulent. Psychologisch consulenten zijn actief in tal van sectoren en diensten: Centra Geestelijke Gezondheidszorg, CLB's, interimkantoren, HRM-afdelingen van bedrijven, de politie, (psychiatrische) ziekenhuizen, woonzorgcentra, scholen, CAW's, … en niet onbelangrijk: ook in de onlinehulpverlening.

Beide opleidingen zijn geïnteresseerd in mensen, veelal met een bepaalde moeilijkheid. Sociaal Werk benadert deze mensen eerder vanuit een breder perspectief (huisvesting, tewerkstelling, financieel en juridisch kader, …), terwijl het perspectief in Toegepaste Psychologie smaller maar diepgaander is (menselijk gedrag 'in de diepte': wat voelen/denken/kunnen/doen mensen en hun meest nabije sociale context (partner, gezin, context waarin ze werken, ...).   Onze opleiding besteedt daarom ook ruim aandacht aan diagnostische competenties met betrekking tot het menselijk functioneren. In Sociaal Werk komt diagnostiek veel minder aan bod.

Zeker! De belangrijkste voorwaarde is dat je geïnteresseerd bent in mensen. Als mensen jou vaak weten te vinden als ze nood hebben aan een luisterend oor en een goede babbel, als je goed kan luisteren, veel geduld hebt en je goed kan inleven in andermans situatie, dan kan deze richting zeker iets voor jou zijn! Daarnaast is een stevige portie 'goesting', passie en gedrevenheid een troef.

Er is geen specifieke voorkennis vereist. De basiskennis wiskunde uit het middelbaar is voldoende. Als je twijfelt aan je basisvaardigheden wiskunde, dan kan je in september een vrijblijvende instapcursus wiskunde volgen (1 dag , van 10u tot 15u, 10 euro).