Overslaan en naar de inhoud gaan

Word de ergotherapeut van morgen

Werk je graag creatief en actief met mensen? Wil je samen op zoek gaan naar oplossingen op maat voor wonen/zorgen, leren/werken en spelen/vrije tijd? Dan is de bacheloropleiding Ergotherapie in Kortrijk iets voor jou!

Wij leiden je op tot een expert in het ondersteunen van kinderen, volwassenen en ouderen bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten. Voor iedereen een warm en kwaliteitsvol leven: dat wordt je doel. Een ondersteunende en uitdagende leef- en werkomgeving creëren: dat wordt je passie.

Terwijl je kennismaakt met ergotherapie in al haar vormen staat de praktijkgerichte en persoonlijke aanpak centraal. Zo ben je na drie jaar helemaal klaar voor je eerste job als breed inzetbare ergotherapeut!

Aan Howest geven we je opleiding tot ergotherapeut dat tikkeltje meer. Zo kan je in het eerste jaar kiezen tussen twee unieke minors:

In het tweede jaar doorloop je bovendien de module Assistive Technology for (every)one. Ook die is uniek in Vlaanderen. Het is jouw voorbereiding op de ergotherapie en de gezondheidszorg van morgen.

Howest - Ergotherapie
 Experience & Challenge
Keuzetraject

Leer personen op een veilige manier uitdagen aan de hand van ervaringen in de natuur.

Wellbeing & Coaching
Keuzetraject

Leer personen versterken vanuit hun eigen kracht.

Jouw lesrooster

Het academiejaar splitsen we op in twee jaarhelften: van half september tot eind januari en van februari tot eind juni. Elke jaarhelft bestaat uit 12 lesweken en 4 weken examens.

In het eerste jaar heb je 20 à 24 uur les per week, telkens tussen 8u30 en 18u. De lessen worden maximaal georganiseerd op vier dagen, met een minimum aan springuren. Bovendien is er een vaste structuur over de lesweken heen. Dit kan per academiejaar uiteraard afwijken. Het definitieve lesrooster communiceren we in september.

In de opleidingsbrochure vind je alvast een voorbeeld van de vakken en modules die je per semester krijgt.

werkcollege anatomie

Eerste jaar

De opleiding is opgebouwd rond de zes beroepsrollen van de ergotherapeut.

In het eerste jaar ligt de focus op het zelf actief opbouwen van kennis en inzichten. Kennisvakken zoals Biomedische basiskennis, Humane wetenschappen, Pathologie en Grondslagen hebben een groot aandeel.

Uiteraard is er al ruimte om deze kennis toe te passen in eenvoudige, afgebakende situaties waarbij onze lectoren je nog sterk ondersteunen en begeleiden.

Via werkveldbezoeken, casussen, opdrachten en een eerste stage maak je al een eerste kennis met de authentieke beroepscontext.

Check ons opleidingsprogramma

Tweede jaar

In het tweede jaar verschuift het gewicht naar al doende leren in gesimuleerde en reële omgevingen en meer zelfstandig werken.

Via stages, opdrachten en casussen uit het werkveld en praktijklessen onder leiding en advies van ervaren (praktijk)lectoren en/of stagementoren maak je je de competenties eigen.

Derde jaar

In het laatste jaar ben je zelf aan zet om je kennis te verbreden en te verdiepen via casussen en projecten uit het werkveld, praktijkgericht onderzoek en stage.

Na drie jaar ben je helemaal klaar voor de stap naar het werkveld!

Raadpleeg de ECTS-fiches van deze opleiding
ergotherapeut begeleidt vrijetijdsactiviteit bij een persoon met een verstandelijke en motorische beperking

Waar kom je later terecht?

Met de bacheloropleiding Ergotherapie kan je heel wat kanten uit.

Je kan zowel kinderen als volwassenen of ouderen met een handelingsprobleem werken. En dit in het ruime werkveld van de gezondheids- en welzijnszorg: in ziekenhuizen, voorzieningen voor ouderen, de thuiszorg, centra voor ambulante revalidatie, multifunctionele centra, psychiatrische centra, asielcentra, gevangenissen, scholen of beschutte woonvormen.

Vast staat dat je als afgestudeerde ergotherapeut breed inzetbaar bent en snel werk vindt!

Verder studeren?

Je kan ook een bijkomend bachelordiploma halen aan Howest. Denk aan de bachelor Lager Onderwijs, Sport en Bewegen of Toegepaste Gezondheidswetenschappen.

Je kan aan Howest ook je kennis verdiepen, bijvoorbeeld tijdens het Postgraduaat MakerSkills voor ergotherapeuten en zorgprofessionals of het Postgraduaat Ervaringsleren in en met de natuur.

Daarnaast kan een schakeljaar tot een masterdiploma leiden. De master Ergotherapeutische Wetenschap of de master Gezondheidsvoorlichting en -bevordering zijn bijvoorbeeld perfect haalbaar na de bachelor Ergotherapie.

Dagonderwijs

Ergotherapie is een bacheloropleiding van 180 studiepunten gespreid over 3 jaar voltijds dagonderwijs. Het academiejaar wordt opgesplitst in twee jaarhelften: jaarhelft 1 van half september tot eind januari en jaarhelft 2 van februari tot eind juni.

Twijfel je of een voltijds traject voor jou haalbaar is? Dan bekijken we samen met jou en STUVO of je een bijzonder statuut kan krijgen. We kunnen ook een Individueel Opleidingstraject (IOT) opstellen.

Vragen? Contacteer anne.dejager [at] howest.be (Anne Dejager), trajectbegeleider van de opleiding, of STUVO.

Verkort traject

Heb je al een bachelordiploma op zak met biomedische-sociale bagage? Dan kan je het bachelordiploma Ergotherapie behalen via een verkort traject met vrijstellingen.

Wie komt in aanmerking?
 • Bachelor Sport en Bewegen
 • Bachelor Sociaal Werk
 • Bachelor Orthopedagogie
 • Bachelor Logopedie
 • Bachelor Onderwijs
 • Bachelor Toegepaste Gezondheidswetenschappen
 • Bachelor Toegepaste Psychologie
Verkort traject

Via het verkorte traject leiden we je in dagonderwijs in 2 jaar op tot ergotherapeut. Je loopt vanaf semester 2 stage om aan te tonen dat je de ergotherapeutische kennis, vaardigheden en attitudes kan vertalen en toepassen in het werkveld.

Voor andere diploma’s of verworven credits, contacteer de anne.dejager [at] howest.be (trajectbegeleider )voor eventuele vrijstellingen.

Verkort traject na Sport en Bewegen

Verkort traject na bachelor Mens en Welzijn

Kwaliteitsvolle opleiding

Kwaliteitszorg zit ingebed in de dagelijkse werking van onze opleidingen. We verbeteren continu en systematisch de kwaliteit van onze opleidingen. De betrokkenheid van studenten, werkveld en alumni is hierbij cruciaal. Lees meer over de kwaliteitszorg van onze opleidingen.

In 2018 werd de bacheloropleiding Ergotherapie beoordeeld door een onafhankelijk en extern panel. De opleidingsaudit werd uitgevoerd door Aequi. De kwaliteit van de opleiding werd positief beoordeeld. Het rapport van het panel met de sterke punten en ontwikkelpunten kun je hier lezen.

Recent afgestudeerden van de bacheloropleiding Ergotherapie zijn tevreden over de kwaliteit van de gevolgde opleiding. Consulteer hier enkele kerncijfers over de tevredenheid.

Ergotherapeut in het werkveld
Kostenraming

We geven je een raming van de studiekost van de opleiding Ergotherapie aan Howest. We maken daarbij een onderscheid tussen de algemene studiekost en de opleidingsgebonden studiekosten.

Lees meer

Studiefinanciering

De sociale dienst van Stuvo staat klaar om je in alle discretie te ondersteunen bij financiële vragen. Bekijk samen of je in aanmerking komt voor studiefinanciering.

Lees meer

Inschrijven

Je kan je vanaf 1 maart registreren voor 2024-25. Na het afsluiten van de registratie ontvang je een mail met alle info nodig voor je definitieve inschrijving. Reserveer nu al jouw plek bij Howest!

Lees meer

Infodag
Zaterdag 31 augustus
VAN 10u TOT 16u
Meer info

Kom langs op onze infodagen

Dit zijn de eerstvolgende infodagen voor Kortrijk:

Alle infodagen

Meer info?

Ontvang de brochure per post
Schrijf je in op de nieuwsbrief van deze opleiding.

Student met brochure van Howest

Troeven van de opleiding

Een breed opleidingstraject

De brede invulling van de opleiding Ergotherapie aan Howest visualiseren we met een boom.

 • In de stam vinden we de kernelementen waar elke ergotherapeut mee werkt: de persoon, zijn handelen en zijn omgeving.
 • De vier meest voorkomende beroepscontexten worden geplaatst in de kruin: fysieke revalidatie, ouderenzorg, ontwikkelingsproblemen en geestelijke gezondheidszorg.
 • Rond de kruin zijn de zes beroepsrollen terug te vinden. Als ergotherapeut ben je namelijk naast behandelaar ook handelingsdiagnosticus, gezondheidswerker, onderzoeker, manager en innovator.
 • De drie cirkels onderaan tonen waarom Ergotherapie aan Howest net dat tikkeltje meer heeft. Door de twee unieke minors in het eerste jaar: Experience & Challenge en Wellbeing & Coaching. En door de unieke module Assistive Technology for (every)one in het tweede jaar.

Check de visual

Uniek opleidingsonderdeel Assistive Technology for (every)one

In het tweede jaar komt het opleidingsonderdeel Assistive Technology for (every)one aan bod. Deze unieke module bereidt je voor op de ergotherapie en de gezondheids- en welzijnszorg van morgen.

Je leert hoe je als ergotherapeut hulpmiddelen (of Assistive Technology) kan gebruiken om personen bij te staan in hun dagelijkse handelingen. Daarvoor sla je de brug tussen Assistive Technology en de do-it-yourselfcultuur. De basismethodiek is co-design. Je leert producten hacken, nieuwe materialen kennen en de skills om technieken zoals 3D-printing en lasercutting in te zetten. We stomen je klaar om zowel zelf te maken als efficiënt samen te werken met makers.

Unieke keuzeminors

Ook de twee minors die je in het eerste jaar kan kiezen zijn overigens uniek in Vlaanderen:

Persoonlijke aanpak

We kiezen voor een persoonlijke aanpak waarbij jouw persoonlijke ontwikkeling centraal staat. Bij de start krijg je een coach toegewezen die je persoonlijk begeleidt. Je coach helpt je in eerste instantie bij het (leren) studeren, maar geleidelijk aan verschuift de focus naar het stimuleren van je professionele en persoonlijke ontwikkeling.

Daarnaast is er een laagdrempelige relatie tussen student en lector. We maken er echt werk van om elke student persoonlijk te leren kennen. Werkcolleges en praktijklessen worden waar mogelijk in kleine(re) groepen georganiseerd. Dit zorgt ervoor dat je gemakkelijk vragen kan stellen, zowel tijdens de lesuren als erbuiten, online of offline.

Ergotherapie en het werkveld, dat werkt

Al doende leer je. Daarom loop je al in het eerste jaar stage in het werkveld. Tijdens vijf stageperiodes binnen verschillende beroepscontexten ontdek je gaandeweg alle aspecten van het beroep van ergotherapeut. Na minimum 1000 uur stage ben je perfect voorbereid op de stap naar het werkveld.

De praktijk staat eigenlijk doorheen de hele opleiding centraal. Je krijgt opdrachten en casussen uit het werkveld en voert practica uit onder leiding en advies van ervaren praktijklectoren. We werken hiervoor intens samen met verschillende werkveldpartners en maken volop gebruik van ons skills lab ergotherapie in onze campus The Penta.

Internationale mogelijkheden

Vanaf het tweede jaar krijg je de kans om deel te nemen aan internationale studiereizen en projecten. Je kan samenwerken met internationale studenten binnen de internationale module on Paediatric Rehabilitation van de UGent. Ook deelname aan het jaarlijkse ENOTHE congres of aan het International Case Comparison@home project is mogelijk. Daarnaast onderhoudt Howest relaties met verschillende internationale partners.

In het laatste jaar kan je op stage naar het buitenland. Dat kan over de hele wereld. We helpen je in je zoektocht naar een kwalitatieve stageplaats die de nodige garanties biedt voor een goede omkadering.

Samenwerken

Howest heeft een breed aanbod van samenwerkingsmogelijkheden met studenten. Samen met onze studenten zoeken we naar oplossingen voor reële cases aangebracht door onze partners. Tijdens die samenwerking zie je de studenten aan het werk, beoordeel je mee hun werk en indien het klikt, kan je hen aanwerven na afstuderen.

Howest anticipeert via onderzoek ook op de behoeften van de maatschappij in het algemeen en het brede socio-economische werkveld in het bijzonder. De hogeschool kiest bewust voor nieuwe profielen en innovatieve niches. Op die manier werkt de onderwijsorganisatie mee aan het ombuigen van de fameuze West-Vlaamse braindrain in een braingain.

Bekijk onze onderzoeksprojecten

Een bachelorproef, een brainstorm, een projectweek of een semester lang samenwerken met een groep studenten? Contacteer onze opleidingen voor een samenwerking op maat.

Kruisbestuiving is belangrijk voor nieuwe ideeën! Daar zijn we ons volledig van bewust. Daarom investeert Howest in incubatoren op de verschillende campussen. Studenten, onderzoekers, maar ook externe starters werken er onder één dak aan de uitbouw van hun eigen project.

Bovendien organiseren we onze incubatoren thematisch. Dat zorgt voor zeer veel specialistische kennis op één centrale plaats. Combineer dit met de nabijheid van andere starters en er ontstaat een frisse dynamiek, een open vizier en kruisbestuiving. Studenten aan Howest die werken aan hun eigen bedrijf kunnen een gratis werkplek krijgen in één van de incubatoren.

Laptops
Niels Demeulenaere

De manier waarop een ergotherapeut bijdraagt aan een kwaliteitsvol leven voor iedereen, overtuigde me destijds om deze opleiding te volgen. En daar heb ik allerminst spijt van! Aan Howest werd ik niet alleen een goede ergotherapeut, ik groeide ook als persoon. De gemotiveerde en altijd aanspreekbare docenten hadden daar een groot aandeel in. Ook de praktische aanpak en de kennismaking met alle domeinen van de ergotherapie vielen bij mij in de smaak. Het leverde me elke zomer een leerrijke vakantiejob op. Ook nu ik de master Ergotherapeutische Wetenschap studeer, blijkt mijn bachelor aan Howest een ideale basis.

Niels Demeulenaere
Howest Alumnus

Overtuigd? Schrijf je in!

Heb je jouw keuze gemaakt? Wij kijken ernaar uit om je op te nemen in onze Howest-community! 

Alle informatie over inschrijven vind je via onderstaande link. 

Schrijf je in

Studenten in pauze met koffie op de campus

FAQ

Vind je niet wat je zoekt of heb je specifieke vraag over deze opleiding. Neem gerust contact met ons op.

Lieze Mertens

Lieze Mertens

Opleidingscoördinator

Indien je een laptop koopt via Howest, kan je bekijken welke laptop de opleiding aanraadt. Indien je een laptop hebt of zelf een nieuw toestel wil kopen, dient deze minimum te voldoen aan dezelfde specificaties.

Bekijk welke laptop de opleiding aanraadt

Wil je graag een semester in het buitenland studeren? Of spreekt een internationale stage jou aan? Dat kan! Je ontdekt alle mogelijkheden om binnen Howest naar het buitenland te gaan op deze pagina. Tijdens je studies maken we jouw buitenlands avontuur samen concreet! 

Je hebt geen specifieke voorkennis nodig voor de opleiding Ergotherapie. De basiskennis uit de humaniora (ASO, TSO) en gemotiveerd zijn, volstaan. Als je twijfelt over je wetenschappelijke voorkennis, kan je deelnemen aan onze instapcursus Wetenschappen voor ergotherapeuten. In deze instapcursus herhalen we de basiskennis fysica, biologie en chemie. Die kennis is noodzakelijk voor de wetenschappelijke vakken binnen de opleiding. Studenten met een ASO-diploma hebben in het middelbaar al de nodige wetenschappelijke achtergrond gekregen. Bijgevolg heeft deze cursus voor hen geen meerwaarde. De instapcursus Wetenschappen voor ergotherapeuten gaat door op donderdagvoormiddag 7 september 2023. Meer info en inschrijven via deze website: https://www2.howest.be/instapcursussen

Tijdens je opleiding ga je vanaf het eerste jaar op stage in het werkveld. In semester twee loop je 8 dagen stage, in semester drie 10 dagen, in semester vier18 dagen, in semester vijf 39 dagen en in semester zes 47 dagen. Tijdens de stages is het de bedoeling dat je de verworven kennis, vaardigheden en attitudes toepast in het werkveld. Tijdens de eerste twee stages ligt de focus op de rol van Gezondheidswerker en Manager. Vanaf de derde stage verschuift de focus naar de rol van Behandelaar en Handelingsdiagnosticus. Tijdens de laatste stage staat het evidence-based werken binnen het autonoom ergotherapeutisch behandelen centraal en profileer je je als toekomstige ergotherapeut. Na minstens 1000 uur stage bij de belangrijkste doelgroepen van een ergotherapeut, ben je klaar voor de stap naar het werkveld. 

Voor elke stageperiode kan je een stageplaats kiezen uit onze lijst van stageplaatsen. Als student geef je je top vier door en op basis hiervan wijzen we de stageplaatsen toe. Je kiest zelf binnen welke beroepscontext (ouderenzorg, fysieke revalidatie, ontwikkelingsproblemen en geestelijke gezondheidszorg) je je stage loopt. We verwachten wel dat je op het einde van de opleiding stage hebt gelopen binnen de vier meest voorkomende beroepscontexten van een ergotherapeut.