Go international

Kleur je internationale ervaring

16998727_844496129021729_3593880027774414089_n.jpg

De Hogeschool West-Vlaanderen hecht groot belang aan de internationale dimensie in haar onderwijsopdracht, en stelt dit ook expliciet in haar Missie en Visie. Dit wordt binnen de opleiding Toegepaste Gezondheidswetenschappen enkel en alleen bevestigd.

Doorheen de opleiding krijg je als student diverse mogelijkheden om je studiecarrière met een internationale ervaring te kleuren. Op die manier kies je zelf welke kans het best aansluit bij je wensen en je dromen.

International days

IMG_1352.jpg

Vanaf het eerste academiejaar krijg je de kans om internationale ervaringen op te doen tijdens de international days en kan je bovendien buddy worden om een inkomende student te begeleiden tijdens zijn/haar verblijf in Brugge.

India of China

China From Within2.jpg

Ga je in het tweede jaar voor een kortdurende mobiliteit tijdens een inleefreis naar India of China, kies je voor het uitwisselen van kennis en ervaring op Summerschool of start je met de voorbereidingen voor een internationale studie of stage tijdens het laatste jaar?

Internationale stage of studie

TGW05.png

Toegepaste gezondheidswetenschappen heeft via Howest heel wat partnerscholen waar stage en studie kan worden gelopen. Daarnaast liepen oud-studenten reeds stage in Ghana, Gambia, Zuid-Afrika, Nederland, Portugal, Amerika, De Filipijnen, …  Als student krijg je de vrijheid om te zoeken naar een stageplek die voor jou de opleiding als kers op de taart afsluit. Je wordt hierin ondersteund door het docententeam en de coördinator internationalisering.