Waarover?

Tijdens het eerste semester verwerf je de inhouden uit de multidisciplinaire basisvorming, en leg je hier uiteraard ook examen van af. De theorie wordt meteen ook in de praktijk gebracht tijdens een projectweek. Gedurende het tweede semester komt de theorie uit de specialisatie tot preventieadviseur niveau 2 dan aan bod. Je rondt de opleiding in september 2023 af door het uitwerken van een veiligheidsproject in het werkveld (eindwerk).

Voor wie?

Het Postgraduaat Preventieadviseur niveau 2 richt zich tot iedereen die als preventieadviseur niveau 2 aan de slag wil, en hiertoe de wettelijk vereiste vorming wil/moet volgen.

Waarom?

Het uitwerken van een proactief welzijnsbeleid is niet alleen een wettelijke verplichting, maar bovenal een must voor iedere werkgever die wil waken over de veiligheid, gezondheid en welzijn van zijn medewerkers.

AIHP
Wat zal je leren?

Het postgraduaat bestaat uit 5 theoretische opleidingsmodules. Deze 5 modules vormen samen 2 onderdelen: Multidisciplinaire basisvorming en Specialisatie tot preventieadviseur niv. 2.

Deze twee onderdelen omvat in één pakket, andere opleidingsinstellingen bieden deze twee onderdelen aan als twee afzonderlijke opleidingen, maar Howest kiest ervoor om het volledige pakket in 1 keer aan te bieden.

Module 1: Welzijnswetgeving

 • Inleiding tot preventie
 • Algemeen wettelijk kader
 • Juridische en economische aspecten
 • Veiligheids- en gezondheidsmanagementsystemen
 • Reglementering, wetgeving en veiligheidsnormen
 • Aankoop en indienststelling

Module 2: Gevaren en gezondheid

 • Beroepsziekten
 • Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
 • Arbeidsongevallen
 • EHBO

Module 3: Risicobeoordeling en veiligheid

 • Dynamisch risicobeheersingssysteem
 • Arbeidsplaatsen
 • Arbeidsmiddelen
 • Brandveiligheid
 • Globale en participatieve benadering van een werksysteem
 • Risicoanalysetechnieken
 • Risico-evaluatie en –beheer
 • Machinerichtlijn
 • Elektrische risico’s
 • Security
 • Gevaarlijke stoffen
 • Veiligheid in de procesindustrie
 • Veiligheid bij bouwwerken
 • Tijdelijke en mobiele bouwplaatsen
 • Werken met derden
 • Noodplanning
 • Brandpreventie en explosiegevaar

Module 4: Specialisaties van de Preventieadviseur

 • Fysische agentia + omgevingsrisico’s
 • Biologische agentia
 • Chemische agentia
 • Milieu
 • Ergonomie
 • Arbeidshygiëne
 • Arbeidsgeneeskunde
 • Psychosociale aspecten

Module 5: Communicatie met actoren in het welzijnsbeleid

 • Directe actoren in het preventiebeleid
 • Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk
 • Externe dienst voor preventie en bescherming op het werk
 • Comité voor preventie en bescherming op het werk
 • Externe dienst voor technische controle

Praktijk:

 • We brengen de theorie meteen in de praktijk tijdens de projectweek in het praktijkvak “Preventieadviseur@work”
 • Tijdens het eindwerk wordt een veiligheidsproject uitgewerkt binnen de eigen organisatie of binnen de stageplaats. Dit wordt ook mondeling verdedigd.

Data en locatie

De lessen starten op woensdag 4 oktober 2023 en eindigen in juni 2024. Er is altijd les op woensdag.

De lessen gaan telkens door in BST1, Rijselstraat 1, 8200 Brugge (lokaal BST.K.1.016).

Tijdsinvestering

Het postgraduaat tot Preventieadviseur niveau 2 omvat 39 studiepunten. 1 studiepunt staat gelijk met 25 uren studietijd.

Evaluatiemethode

 • Studenten dienen in januari 2024 een opdracht in voor het vak “Preventieadviseur @work” waarin ze een auditrapport uitschrijven. Dit wordt vervolgens mondeling ook toegelicht in februari 2024.
 • Er wordt een schriftelijk examen georganiseerd in februari 2024 waarin de theorie uit de multidisciplinaire basisvorming bevraagd wordt.
 • Er wordt een schriftelijk examen georganiseerd in juni 2024 waarin de theorie uit de specialisatie tot preventieadviseur niv. 2 bevraagd wordt.
 • In september 2024 dienen de studenten hun eindwerk in en wordt er eind september een mondelinge verdediging ingepland.

Resultaat

Het succesvol volgen van een postgraduaat leidt tot een getuigschrift indien je beschikt over een graduaats-, bachelor- of masterdiploma. Voldoe je niet aan deze voorwaarden dan krijg je een bewijs van deelname. 

Toelatingsvoorwaarden

Wie wil inschrijven voor het Postgraduaat Preventieadviseur niveau 2 moet voldoen aan artikel 178 of 179 van de codex hoger onderwijs en aan de inschrijvingsvoorwaarden uit de onderwijs- en examenregeling van Howest.

Kandidaten moeten ofwel beschikken over een bachelordiploma, ofwel minstens honderd studiepunten verworven hebben binnen een zelfde bacheloropleiding.

Vlaams opleidingsverlof & KMO-portefeuille

Deze opleiding komt in aanmerking voor Vlaams Opleidingsverlof met de volgende code ODB-1000871.

Deze opleiding komt in aanmerking voor steun via de kmo-portefeuille onder het thema beroepsspecifieke competenties (erkenningsnummer: DV.O241438). De steunaanvraag moet gebeuren binnen de veertien dagen na de start van de opleiding. Meer informatie vind je op www.kmo-portefeuille.be.

Kostprijs 

De kostprijs van deze opleiding in 2022 bedraagt 1850 euro.

Contactpersoon

Evelyne Lagrou - evelyne.lagrou [at] howest.be

Steun­maatregelen

Vlaams opleidingsverlof
Vlaams opleidingsverlof

Wil je als werknemer je opleiding combineren met je job? Dan heb je misschien recht op Vlaams Opleidingsverlof. Ontdek hieronder alle informatie en de voorwaarden.

Lees meer

KMO-portefeuille
KMO-portefeuille

De kmo-portefeuille is een maatregel waardoor ondernemers financiële steun krijgen voor de aankoop van diensten die de kwaliteit van je onderneming verbeteren. Howest is een erkende opleidingsverstrekker, waardoor het zou kunnen dat jouw opleiding in aanmerking komt voor deze maatregel.

Lees meer

Opleidingscheques
Opleidingscheques

Wil je een opleiding volgen om jouw positie op de arbeidsmarkt te versterken? Misschien hebt je recht op een opleidingscheque, waarmee je een deel van die opleiding kan betalen. Zelf betaal je maar de helft van de opleidingscheque, de Vlaamse overheid betaalt de andere helft.

Lees meer

Inschrijven

Je inschrijving afronden voor het academiejaar 2023-2024 kan vanaf 1 juli 2023 op de infodagen op de campusonline en elke werkdag op afspraak in het studentensecretariaat van de Howest-campus waar jouw opleiding doorgaat.

Je inschrijving verloopt online via de online registratie. Bij het beëindigen van de inschrijvingsprocedure betaal je het inschrijvingsgeld van dit postgraduaat. Vroegtijdig uitschrijven -voor de feitelijke start van het postgraduaat- resulteert in een gedeeltelijk terugbetaling van het studiegeld. 10% van het studiegeld wordt niet terugbetaald en aangerekend als een administratieve kost. Eenmaal de opleiding van start is gegaan wordt er geen terugbetaling meer gedaan, ongeacht of bepaalde opleidingsonderdelen in het eerste of tweede semester worden aangeboden.

Welke documenten hou je klaar?

 • Tijdens de online registratie wordt een kopie van je ID gevraagd (voor en achterkant).
 • Je zal ook een kopie van je diploma hoger onderwijs moeten uploaden.

Online inschrijven

Na je registratie

 • Na het voltooien van de online registratie ontvang je een mail met alle informatie nodig om je inschrijving te vervolledigen.
 • Je dossier wordt eerst verwerkt en gecontroleerd door Howest. Pas daarna worden je contract en de vraag tot betaling van het studiegeld en extra studiekost elektronisch bezorgd. 

Ontmoet
Howest Academy

Ontmoet Howest Academy

Blijf op de hoogte

Troeven van de opleiding

Link met de bedrijfswereld

Tijdens een opleiding aan Howest Academy ga je aan de slag met cases en uitdagingen uit jouw werkveld. Het docententeam van Howest wordt bovendien aangevuld met toonaangevende gastsprekers en experten ter zake. Op die manier garanderen we je een praktische vertaling van de aangeboden leerinhoud. 

Straffe docenten

Als je kiest voor een opleiding aan Howest Academy, dan kies je voor kwaliteit. Onze docenten zijn niet alleen inhoudelijke experten in hun domein, ze zijn ook didactisch sterk om de lesinhoud te vertalen naar haalbare leerervaringen. Op die manier kan jij je vooropgestelde doelstellingen halen in combinatie met je werk en je gezin.

Altijd up-to-date

Deze opleiding speelt niet alleen in op de actuele veranderingen, ze is ook een stapje voor door de link met het praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek dat aan Howest wordt gevoerd.

Officieel diploma van de hogeschool

Je ontvangt een officieel erkend diploma van de Hogeschool West-Vlaanderen,  dat je helpt om een duurzame loopbaan uit te stippelen. 

Overtuigd? Schrijf je in!

Heb je jouw keuze gemaakt? Wij kijken ernaar uit om je op te nemen in onze Howest-community! 

Alle informatie over inschrijven vind je via onderstaande link. 

Schrijf je in

Studenten in pauze met koffie op de campus

FAQ

Vind je niet wat je zoekt of heb je specifieke vraag over deze opleiding. Neem gerust contact met ons op. 

Griet Lust
Griet Lust

Coördinator Howest Academy

Contacteer

Het doorlopen van de volledige online registratie impliceert dat je definitief bent ingeschreven en je engageert tot het betalen van het inschrijvingsgeld. Na de behandeling van jouw dossier ontvang je per mail een factuur voor betaling van het inschrijvingsgeld.

De meeste vervolgopleidingen (zoals postgraduaten, micro degrees en navormingen) komen niet in aanmerking voor het studiebeurstarief. Beurstarieven zijn voorbehouden voor studenten met een diploma-contract in het reguliere opleidingsaanbod (graduaten en bachelors). Check wel de andere mogelijkheden van de Vlaamse overheid zoals Vlaams Opleidingsverlof, KMO-portefeuille en opleidingscheques. 

Ja, dat is mogelijk. Stuur jouw rekeningnummer en de facturatiegegevens door naar howestacademy [at] howest.be. De terugbetaling van het oorspronkelijk betaald inschrijvingsgeld zal pas gebeuren na registratie van ontvangst van de betaling met de KMO portefeuille. Je zal dus tijdelijk een dubbele betaling lopende hebben.

Indien je opleiding gedeeltelijk of volledig wordt vergoed met een financiële tegemoetkoming (KMO, Vlaams opleidingsverlof, Vlaams zorgkrediet, Vlaamse opleidingscheques) dan is het belangrijk de modaliteiten van het financieel stelsel te screenen op verplichte aanwezigheid. Als student ben je zelf verantwoordelijk om je aanwezigheid formeel te laten registreren door de lectoren.

De coördinator van jouw opleiding zal aangeven via welk systeem er zal gewerkt worden in kortlopende opleidingen. Voor langlopende opleidingen staat je lesmateriaal op leho.howest.be. Inloggen kan met de gegevens die je ontvangen hebt na de verwerking van jouw inschrijving door het studentensecretariaat.

Stuur een mailtje naar howestacademy [at] howest.be en je ontvangt snel een antwoord.

Voor kortlopende navormingen is een rechtstreekse inschrijving via de webpagina bindend en definitief. Voor diplomacontracten en creditcontracten zoals bachelors, microdegrees en postgraduaten is de voorregistratie niet bindend, maar het verzekert jou wel van een plaatsje in de opleiding.

Je bent definitief ingeschreven nadat je voorregistratie door onze studentenadministratie verwerkt werkt en nadat je je opleidingscontract hebt ondertekend. Dat kan manueel of digitaal via het digitaal leerplatform dat ter beschikking wordt gesteld van de studenten https://leho.howest.be (shortcut onderaan -> ibamaflex -> belangrijke informatie).

De betaling van het inschrijvingsgeld dient te gebeuren uiterlijk op 1 oktober of - wanneer de opleiding op een ander moment start - binnen de 15 dagen na inschrijving. Bij betaling met factuur is de uiterlijke betaaldatum die vermeld staat op de factuur van toepassing. In ZEER uitzonderlijke gevallen kan een spreiding van betaling toegestaan worden mits voorleggen van een afbetalingsplan en mits akkoord van Howest financieel verantwoordelijke, neem hiervoor contact op via howestacademy [at] howest.be