Overslaan en naar de inhoud gaan

Waarom?

De arbeidsmarkt staat onder spanning en een proactief welzijnsbeleid om werknemers gezond en veilig aan de slag te houden, is belangrijker dan ooit. De preventieadviseur is de sleutelfiguur bij het opstellen van zo’n proactief welzijnsbeleid en bij het uitdragen van dit beleid in de organisatie.

Met expertise op vlak van risicobeoordeling, gezondheid en de welzijnswetgeving is de preventieadviseur de geknipte persoon om risico’s te vermijden en een gezonde werksfeer te creëren.

Waarover?

In deze opleiding komen zowel de multidisciplinaire basisvorming als aanvullende vorming met de specialisatie tot preventieadviseur niveau 2 aan bod. Naast arbeidsveiligheid komen de verschillende specialisaties (ergonomie, psychosociale aspecten en arbeidshygiëne) ook uitgebreid aan bod. De omvang van de opleiding is uniek aangezien deze in de meeste gevallen in twee verschillende opleidingen wordt opgesplitst en dit een dubbel engagement vraagt zowel in tijd als middelen.

Dankzij de kleine klasgroepen en intensieve begeleiding, kan de theorie ook meteen in de praktijk gebracht worden tijdens een projectweek. Je rondt de opleiding af door het uitwerken van een veiligheidsproject in het werkveld (eindwerk).

Inhoudelijk staan we stil bij:

 • Welzijnswetgeving
 • Communicatie met de actoren in het welzijnsbeleid
 • Gevaren en gezondheid
 • Risicobeoordeling en -veiligheid
 • Specialisaties van de preventieadviseur

Voor wie?

Het Postgraduaat Preventieadviseur niveau 2 richt zich tot iedereen die als preventieadviseur niveau 2 aan de slag wil, en hiertoe de wettelijk vereiste vorming wil/moet volgen. Kijk snel bij het luikje 'praktisch' of je in aanmerking komt voor deze opleiding.

Wat zal je leren?

Het postgraduaat bestaat uit 5 theoretische opleidingsmodules. Deze 5 modules vormen samen 2 onderdelen: Multidisciplinaire basisvorming en Specialisatie tot preventieadviseur niv. 2.

Deze twee onderdelen zijn omvat in één pakket, andere opleidingsinstellingen bieden deze twee onderdelen aan als twee afzonderlijke opleidingen, maar Howest kiest ervoor om het volledige pakket in 1 keer aan te bieden.

Module 1: Welzijnswetgeving

 • Inleiding tot preventie
 • Algemeen wettelijk kader
 • Juridische en economische aspecten
 • Veiligheids- en gezondheidsmanagementsystemen
 • Reglementering, wetgeving en veiligheidsnormen
 • Aankoop en indienststelling

Module 2: Gevaren en gezondheid

 • Beroepsziekten
 • Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
 • Arbeidsongevallen
 • EHBO

Module 3: Risicobeoordeling en veiligheid

 • Dynamisch risicobeheersingssysteem
 • Arbeidsplaatsen
 • Arbeidsmiddelen
 • Brandveiligheid
 • Globale en participatieve benadering van een werksysteem
 • Risicoanalysetechnieken
 • Risico-evaluatie en –beheer
 • Machinerichtlijn
 • Elektrische risico’s
 • Security
 • Gevaarlijke stoffen
 • Veiligheid in de procesindustrie
 • Veiligheid bij bouwwerken
 • Tijdelijke en mobiele bouwplaatsen
 • Werken met derden
 • Noodplanning
 • Brandpreventie en explosiegevaar

Module 4: Specialisaties van de Preventieadviseur

 • Fysische agentia + omgevingsrisico’s
 • Biologische agentia
 • Chemische agentia
 • Milieu
 • Ergonomie
 • Arbeidshygiëne
 • Arbeidsgeneeskunde
 • Psychosociale aspecten

Module 5: Communicatie met actoren in het welzijnsbeleid

 • Directe actoren in het preventiebeleid
 • Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk
 • Externe dienst voor preventie en bescherming op het werk
 • Comité voor preventie en bescherming op het werk
 • Externe dienst voor technische controle

Praktijk:

 • We brengen de theorie meteen in de praktijk tijdens de projectweek in het praktijkvak “Preventieadviseur@work”
 • Tijdens het eindwerk wordt een veiligheidsproject uitgewerkt binnen de eigen organisatie of binnen de stageplaats. Dit wordt ook mondeling verdedigd.

Wat zal je kennen en kunnen aan het einde van dit postgraduaat?

 • Kennis en inzicht over het wettelijk kader m.b.t. preventie en welzijn op het werk.
 • Kennis en inzicht over de mogelijke gevaren en gezondheidsproblemen waaraan medewerkers in een werkcontext kunnen blootgesteld worden.
 • Uitvoeren van de nodige risicoanalysetechnieken t.a.v. de verschillende welzijnsdomeinen
 • Kennis en inzicht m.b.t. de verschillende specialisaties van de preventieadviseur (arbeidshygiëne, ergonomie en psychosociale aspecten)
 • Kennis, inzicht en toepassingsvaardigheden m.b.t. communicatie in de organisatie
 • Uitvoeren van een bedrijfsaudit en opstellen van een korte- en lange termijn actieplan
 • Analyseren en implementeren van een veiligheidsproject in de eigen organisatie (eindwerk)

Data en locatie

De lessen starten op woensdag 2 oktober 2024 en eindigen in juni 2025. Er is altijd les op woensdag.

De lessen gaan telkens door in Campus Brugge Station (Gebouw J), Rijselstraat 5, 8200 Brugge

Tijdsinvestering

Het postgraduaat tot Preventieadviseur niveau 2 omvat 39 studiepunten. 1 studiepunt staat gelijk met 25 uren studietijd.

Evaluatiemethode

 • Studenten dienen in januari 2025 een opdracht in voor het vak “Preventieadviseur @work” waarin ze een auditrapport uitschrijven. Dit wordt vervolgens mondeling ook toegelicht in februari 2025.
 • Er wordt een schriftelijk examen georganiseerd in februari 2025 waarin de theorie uit de multidisciplinaire basisvorming bevraagd wordt.
 • Er wordt een schriftelijk examen georganiseerd in juni 2025 waarin de theorie uit de specialisatie tot preventieadviseur niv. 2 bevraagd wordt.
 • Eind augustus 2025 dienen de studenten hun eindwerk in en wordt er begin september een mondelinge verdediging ingepland.

Resultaat

Het succesvol volgen van een postgraduaat leidt tot een getuigschrift indien je beschikt over een graduaats-, bachelor- of masterdiploma. Voldoe je niet aan deze voorwaarden dan krijg je een bewijs van deelname.

Toelatingsvoorwaarden

Wie wil inschrijven voor het Postgraduaat Preventieadviseur niveau 2 moet voldoen aan artikel 178 of 179 van de codex hoger onderwijs en aan de inschrijvingsvoorwaarden uit de onderwijs- en examenregeling van Howest.

Het succesvol volgen van een postgraduaat leidt tot een getuigschrift indien je beschikt over een graduaats-, bachelor- of masterdiploma. Een student kan reeds inschrijven voor een postgraduaat indien er reeds 30 studiepunten behaald zijn in het laatste jaar van zijn of haar bacheloropleiding. Het getuigschrift postgraduaat kan pas uitgereikt worden eens de student het diploma heeft behaald. Voldoe je niet aan deze voorwaarden dan krijg je een bewijs van deelname.

Vlaams opleidingsverlof & KMO-portefeuille

Deze opleiding komt in aanmerking voor Vlaams Opleidingsverlof met de volgende code ODB-1000871.

Deze opleiding komt in aanmerking voor steun via de kmo-portefeuille onder het thema beroepsspecifieke competenties (erkenningsnummer: DV.O241438). De steunaanvraag moet gebeuren binnen de veertien dagen na de start van de opleiding. Meer informatie vind je op www.kmo-portefeuille.be.

Kostprijs

De kostprijs van deze opleiding in 2024 bedraagt 1850 euro.

Contactpersoon

Evelyne Lagrou - evelyne.lagrou [at] howest.be

Steun­maatregelen

Vlaams opleidingsverlof

Wil je als werknemer je opleiding combineren met je job? Dan heb je misschien recht op Vlaams Opleidingsverlof. Ontdek hieronder alle informatie en de voorwaarden.

Lees meer

KMO-portefeuille

De kmo-portefeuille is een maatregel waardoor ondernemers financiële steun krijgen voor de aankoop van diensten die de kwaliteit van je onderneming verbeteren. Howest is een erkende opleidingsverstrekker, waardoor het zou kunnen dat jouw opleiding in aanmerking komt voor deze maatregel.

Lees meer

Opleidingscheques

Wil je een opleiding volgen om jouw positie op de arbeidsmarkt te versterken? Misschien hebt je recht op een opleidingscheque, waarmee je een deel van die opleiding kan betalen. Zelf betaal je maar de helft van de opleidingscheque, de Vlaamse overheid betaalt de andere helft.

Lees meer

Inschrijven

Je inschrijving verloopt online via de online registratie. Bij het beëindigen van de inschrijvingsprocedure betaal je het inschrijvingsgeld van dit postgraduaat. Vroegtijdig uitschrijven -voor de feitelijke start van het postgraduaat- resulteert in een gedeeltelijk terugbetaling van het studiegeld. 20% van het studiegeld wordt niet terugbetaald en aangerekend als een administratieve kost. Eenmaal de opleiding van start is gegaan wordt er geen terugbetaling meer gedaan, ongeacht of bepaalde opleidingsonderdelen in het eerste of tweede semester worden aangeboden.

Welke documenten hou je klaar?

 • Tijdens de online registratie wordt een kopie van je ID gevraagd (voor en achterkant).
 • Je zal ook een kopie van je diploma hoger onderwijs moeten uploaden.

Online inschrijven

Na je registratie

 • Na het voltooien van de online registratie ontvang je een mail met alle informatie nodig om je inschrijving te vervolledigen.
 • Je dossier wordt eerst verwerkt en gecontroleerd door Howest. Pas daarna worden je contract en de vraag tot betaling van het studiegeld en extra studiekost elektronisch bezorgd.
Infoavond
Dinsdag 18 juni
VAN 18u TOT 20u
Meer info

Ontmoet Howest Academy

Dit zijn de eerstvolgende infodagen voor Brugge:

Troeven van de opleiding

Link met de bedrijfswereld

Tijdens een opleiding aan Howest Academy ga je aan de slag met cases en uitdagingen uit jouw werkveld. Het docententeam van Howest wordt bovendien aangevuld met toonaangevende gastsprekers en experten ter zake. Op die manier garanderen we je een praktische vertaling van de aangeboden leerinhoud.

Straffe docenten

Als je kiest voor een opleiding aan Howest Academy, dan kies je voor kwaliteit. Onze docenten zijn niet alleen inhoudelijke experten in hun domein, ze zijn ook didactisch sterk om de lesinhoud te vertalen naar haalbare leerervaringen. Op die manier kan jij je vooropgestelde doelstellingen halen in combinatie met je werk en je gezin.

Altijd up-to-date

Deze opleiding speelt niet alleen in op de actuele veranderingen, ze is ook een stapje voor door de link met het praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek dat aan Howest wordt gevoerd.

Officieel diploma van de hogeschool

Je ontvangt een officieel erkend diploma van de Hogeschool West-Vlaanderen, dat je helpt om een duurzame loopbaan uit te stippelen.

Overtuigd? Schrijf je in!

Heb je jouw keuze gemaakt? Wij kijken ernaar uit om je op te nemen in onze Howest-community! 

Alle informatie over inschrijven vind je via onderstaande link. 

Schrijf je in

Studenten in pauze met koffie op de campus

FAQ

Vind je niet wat je zoekt of heb je specifieke vraag over deze opleiding. Neem gerust contact met ons op.

Evelyne Lagrou

Aanspreekpunt Postgraduaat

Het doorlopen van de volledige online registratie impliceert dat je definitief bent ingeschreven en je je engageert tot het betalen van het inschrijvingsgeld. Na de behandeling van jouw dossier ontvang je per mail een factuur voor betaling van het inschrijvingsgeld.

De meeste vervolgopleidingen (zoals postgraduaten, micro degrees en navormingen) komen niet in aanmerking voor het studiebeurstarief. Beurstarieven zijn voorbehouden voor studenten met een diplomacontract in het reguliere opleidingsaanbod (graduaten en bachelors). Check wel de andere mogelijkheden van de Vlaamse overheid zoals Vlaams Opleidingsverlof, KMO-portefeuille en opleidingscheques.

Ja, dat is mogelijk. Stuur uw rekeningnummer en factuurgegevens naar howestacademy [at] howest.be. De terugbetaling van het oorspronkelijk betaalde inschrijvingsgeld zal pas gebeuren na registratie van de betaling met de KMO-wallet. U heeft dus tijdelijk een dubbele betaling uitstaan.

Als je opleiding gedeeltelijk of volledig gefinancierd wordt met financiële steun (KMO, Vlaams vormingsverlof, Vlaamse schooltoelage, Vlaamse opleidingscheques), is het belangrijk om de voorwaarden van het financiële steunprogramma met betrekking tot de aanwezigheidsplicht na te kijken. Studenten zijn verantwoordelijk voor de formele registratie van hun aanwezigheid door de docenten.

De coördinator van je cursus zal aangeven welk platform gebruikt zal worden voor kortlopende cursussen. Voor langlopende opleidingen staat je cursusmateriaal op leho.howest.be. Je kunt inloggen met de gegevens die je na inschrijving hebt ontvangen van de centrale studentenadministratie.

Stuur een e-mail naar howestacademy [at] howest.be en je krijgt snel antwoord.

Voor kortlopende postgraduaatopleidingen is directe inschrijving via de webpagina definitief en bindend. Voor diploma- en kredietopleidingen zoals bachelor-, associate- en micrograduaten is voorinschrijving niet bindend, maar het verzekert je wel van een plaats in het programma.

 • Voor een graduaats diploma:
  Je bent officieel ingeschreven als je je online voorinschrijving hebt voltooid en digitaal hebt ondertekend. Na verwerking en goedkeuring van je online inschrijving door de registrar ontvang je inloggegevens en een factuur voor de betaling van het inschrijfgeld.
 • Voor microdegrees:
  Je bent officieel ingeschreven nadat je vooraanmelding is verwerkt door de studentenadministrateur en nadat je je opleidingscontract hebt ondertekend. Dit kan handmatig of digitaal via het digitale leerplatform: https://leho.howest.be/ (snelkoppeling onderaan -> ibamaflex -> belangrijke informatie).

Betaling van het inschrijfgeld dient te geschieden uiterlijk 1 oktober of - indien de cursus op een ander tijdstip start - binnen 15 dagen na inschrijving. Voor betalingen per factuur geldt de uiterste betaaldatum vermeld op de factuur. Alleen in uitzonderlijke gevallen is betaling in termijnen toegestaan en alleen als er een termijnregeling is ingediend en akkoord bevonden door de financieel medewerker van Howest. Neem contact met ons op via howestacademy [at] howest.be (howestacademy[at]howest[dot]be) voor meer informatie.