Wat is een bachelor? Wat is het verschil tussen een bachelor en een graduaat? En wanneer kan je een postgraduaat volgen? Loop je verloren tussen alle termen die typisch zijn voor het hoger onderwijs?

Howest legt het je uit en maakt je wegwijs in het hoger onderwijs.  

Wat is een graduaat?

Een graduaatsopleiding situeert zich op niveau 5, tussen secundair onderwijs (niveau 4) en professionele bachelor (niveau 6). Met een modeltraject van 90 of 120 studiepunten kan je na 2 jaar een diploma hoger onderwijs behalen. Graduaten zijn praktijkgericht en kort. Ze stomen je specifiek klaar voor een concreet beroep en geven je een snelle start op de arbeidsmarkt.

De focus binnen een graduaatsopleiding ligt vooral op het opdoen van praktische ervaring. De theorie wordt in kleinere hoeveelheden aangeboden en heeft steeds een rechtstreekse link met de praktijk op je toekomstige werkvloer. Een graduaatsopleiding bestaat dan ook voor minstens een derde uit werkplekleren.

Na je graduaatsopleiding ben je helemaal klaar om te beginnen werken. Je kan dan ook onmiddellijk aan de slag op de arbeidsmarkt. Of je kan verder doorstromen naar een professionele bachelor (meestal via een verkort traject – zie bachelor na graduaat)

Ontdek onze graduaatsopleidingen

Wat is een bachelor?

Een bacheloropleiding situeert zich op niveau 6 tussen graduaat (niveau 5) en master (niveau 7). Met een modeltraject van 180 studiepunten kan je na 3 jaar een diploma hoger onderwijs behalen (met uitzondering van verpleegkunde die 240 studiepunten telt en over 4 jaar loopt)

Op bacheloropleidingen is de inzet van leerkrediet (= rugzakje met studiepunten) van toepassing.

Howest organiseert professionele bacheloropleidingen in alle studiegebieden. Een professionele bachelor biedt je een ruime algemene bagage en specifieke kennisverdieping binnen je gekozen vakgebied. Theorie en praktijk gaan hand in hand en hoorcolleges worden afgewisseld met (groeps-)projectwerk, praktijklabo’s, stages, bedrijfsbezoeken en een bachelorproef. Je ontwikkelt dus niet alleen een brede kennis binnen je werkveld, maar je doet ook praktijkgerichte werkervaring op tijdens je opleiding. Dat maakt je als professionele bachelor zeer gegeerd op de arbeidsmarkt.

Na je opleiding kan je onmiddellijk aan de slag binnen je werkveld. Of je kan verder studeren binnen een bachelor-na-bachelor of postgraduaat. Vanuit een bachelor kan je ook gaan voor een master aan een universiteit (vaak via een schakelprogramma).

Ontdek onze bacheloropleidingen

Wat is een bachelor na graduaat?

Heb je al een graduaatsdiploma op zak en wil je verder studeren tot bachelor? Dat kan via een bachelor na graduaat. Via een aangepast programma kan je dan je bachelordiploma behalen. Het programma van het verkorte traject kan indien gewenst afgestemd worden op de combinatie met werk (en mogelijk ook gezin).

Ontdek onze 'bachelor na graduaat'-opleidingen

Wat is een bachelor na bachelor?

Een bachelor na bachelor (banaba) is een voortgezette gespecialiseerde opleiding van 60 studiepunten. Als modeltraject in dagonderwijs loopt een banaba over één academiejaar. 

Een banaba kan je niet volgen als basisdiploma. Om te kunnen starten, moet je altijd al een bachelor- of masterdiploma hebben behaald in een aansluitend vakgebied. Voor deze bijkomende opleiding hoef je geen leerkrediet meer in te zetten.

Aan Howest bieden we twee banaba’s aan:

  1. de unieke Engelstalige banaba Advanced Bachelor of Bioinformatics (binnen het vakgebied van Biomedische Laboratoriumtechnologie)
  2. de unieke vervolgopleiding in de e-health

Je kan deze opleidingen zowel volgen in dagonderwijs als in afstandsonderwijs (in combinatie met een job).

Ontdek onze Bachelors na bachelor

Bijkomende bachelor via verkort traject

Heb je al een bachelordiploma op zak, maar wil je er nog één in een aansluitend vakgebied? Dan kan je je bijkomende bachelor vaak sneller behalen via een verkort traject.

Een voorbeeld: kies je na je bacheloropleiding Communicatie voor de bachelor Toerisme en Recreatiemanagement, dan is dat geen banaba, maar een tweede bachelordiploma dat je aan je CV toevoegt.

Of je voor een verkort traject in aanmerking komt en hoe je verkorte traject eruit zal zien, hangt af van het diploma dat je al hebt gehaald.

Ontdek onze bachelors via verkort traject

Bachelor via afstands­onderwijs

Wil je studeren combineren met je job en/of je gezin? Aan Howest kan je verschillende bacheloropleidingen volgen via afstandsonderwijs.

Je studeert dan op jouw tempo, waar en wanneer het past. Wij passen het studiemateriaal aan voor afstandsleren en je krijgt de nodige begeleiding vanop afstand.

Een bachelortraject via afstandsonderwijs wijkt af van het modeltraject. De opleiding telt weliswaar ook 180 studiepunten, maar die kan je over een langere periode spreiden.

Het bachelordiploma dat je behaalt via afstandsonderwijs is precies hetzelfde als dat van de voltijdse dagopleidingen. Het heeft dus dezelfde waarde.

Ontdenk onze bachelors via afstandsonderwijs

Wat is een master?

Een academische master situeert zich op niveau 7 tussen bachelor (niveau 6) en doctor (niveau 8).

Een academische master bouwt verder op de academische bacheloropleiding. Deze beide trajecten zijn eveneens sterk gericht op theoretische kennis en wetenschappelijk onderzoek en worden vooral aan de universiteit georganiseerd.

Howest organiseert 1 masteropleiding in een internationale context: de Europese master in duurzaam energiemanagement. Deze door de NVAO geaccrediteerde master of science wordt ingericht door EUREC i.s.m. de Hanzehogeschool Groningen (Nederland) als diplomerende hogeschool, de Hogeschool West-Vlaanderen (BE), de Universiteit van Zaragoza (SP), Limerick Institute of Technology (IE) en de Universiteit van Pisa (IT).

Wat is een micro degree?

Een micro degree is een vervolgopleiding / specialisatietraject voor wie zich wil specialiseren of bijscholen in bepaalde (deel-)domeinen. In een micro degree bieden we opleidingsonderdelen uit onze verschillende bacheloropleidingen aan die je apart of als een bundel kan volgen.

Zo kan je bijvoorbeeld een bijkomend keuzetraject van een eerder behaalde bacheloropleiding volgen. Of je kan specifieke modules als update van je bestaande diploma volgen.

Voor alle opleidingsonderdelen waarvoor je slaagt, krijg je een creditbewijs. Het geheel van creditbewijzen van het uitgestippelde traject leidt tot een attest van het specialisatietraject of micro degree, waarmee je je kennis kan bewijzen.

Ontdek onze micro degrees

Wat is een postgraduaat?

Een postgraduaat is een opleiding van minstens 20 studiepunten aan een hogeschool of universiteit. Deze opleiding volgt op een bachelor- of masteropleiding en geeft recht op een postgraduaatgetuigschrift

Een postgraduaat heeft als doel je professionele vorming verder te zetten of je competenties te verbreden of verdiepen. Voor een postgraduaat hoef je geen leerkrediet in te zetten.

Voor sommige postgraduaten kan je ook inschrijven op basis van een graduaatsdiploma. Je behaalt dan geen getuigschrift na het succesvol afleggen van deze opleiding, maar een attest van deelname.

Een aantal van onze postgraduaten zijn zogenoemde ‘International postgraduate certificates’. Dit betekent dat je deelneemt aan een (specifiek) semester aan in het Engels, waarbij ook internationale studenten (exchange bachelorstudenten en internationale afgestudeerde bachelors) aansluiten. Alle vakken worden dan in het Engels gegeven. Deze opleidingen leiden ook tot een postgraduaatgetuigschrift of een attest van deelname, afhankelijk van je vooropleiding.

Ontdek onze postgraduaten