European Master in Sustainable Energy System Management (SESyM)

European Master in Sustainable Energy System Management (SESyM)

De European Master in Sustainable Energy System Management (SESyM) is een initiatief van EUREC (association of European Renewable Energy Research Centres) samen met een consortium van hoger onderwijsinstellingen met name de Hanzehogeschool Groningen (NL), de Hogeschool West-Vlaanderen (BE), de Universiteit van Zaragoza (SP), Limerick Institute of Technology (IE) en de Universiteit van Pisa (IT). EUREC heeft een belangrijke stem in Europa omtrent het onderzoek naar duurzame energie en het aanreiken van advies omtrent het heel actuele energievraagstuk. Binnen deze opdracht wordt ook de European master SESyM aangeboden om mensen klaar te stomen een actieve rol te spelen in het domein van energietransitie. Dit is immers een transdisciplinaire aangelegenheid geworden waar zowel technologische, economische, juridische als sociale en milieukundige uitdagingen centraal staan. In deze professioneel gerichte master worden studenten opgeleid om een innovatief energie business plan te ontwerpen, evalueren en implementeren. Via realistische en authentieke bedrijfscasussen en projecten kan je vanuit systeembenadering duurzame energie uitdagingen aanpakken. 

Het programma bestaat uit 3 semesters (core – specialisation (keuze) – thesis) van telkens 30 studiepunten. De opleiding telt in totaal 90 studiepunten en staat open voor studenten met een (professioneel) bachelordiploma uit de volgende studiedomeinen: Bedrijfskunde en Economie (vb. bedrijfsmanagement, netwerkeconomie, …), Natuurwetenschappen, Ingenieurswetenschappen, Sociale wetenschappen, Politieke wetenschappen, Architectuur, … Toelating gebeurt op basis van een motivatiedossier (CV, motivatiebrief, referentiebrief werkgever/hoger onderwijsinstelling), …) en bewijs van voldoende Engelse taalbeheersing (IELTS 6,5 of gelijkwaardig).
 
Het feit dat dit een European masteropleiding is, betekent dat de student gedurende het opleidingstraject in minimum 2 Europese landen moet gestudeerd hebben.

Het core semester (Sept – Jan) bevat de basis inzake economie en business concepten om innovatieve energieprojecten te ontwerpen en implementeren, alsook de wettelijke kaders en technische aspecten van de energiebusiness. Dit semester wordt aangeboden in Groningen (Hanzehogeschool) en Ierland (Limerick Institute of Technology). In het tweede semester (specialisation) kan de student kiezen tussen Zaragoza, Kortrijk (Howest) of Groningen, elk met een eigen thema. Howest biedt in deze context het semester ‘Sustainable Energy & ICT’ aan. Het thesis semester kan zowel in een bedrijf als in een onderzoeksinstelling in Europa gevolgd worden.

Via dit aanbod kan elke student volgens talent en interesse zelf zijn/haar traject samenstellen.

Na 1,5 jaar (3 semesters) wordt het masterdiploma door de Hanzehogeschool Groningen of Limerick Institute of Technology uitgereikt (afhankelijk van waar je de core semester hebt gevolgd). De masteropleiding aan de Hanzehogeschool is overheidsgefinancierd zodat enkel het Nederlandse inschrijvingsgeld dient betaald te worden (niet EU-studenten betalen een verhoogd studiegeld).

Deze masteropleiding is professioneel gericht zodat je na een professionele bacheloropleiding deze opleiding, na het voldoen aan de toelatingsvoorwaarden, zonder bijkomend schakelprogramma kan volgen en je bijgevolg in 1,5 jaar na je professionele bacheloropleiding een masteropleiding op zak hebt!

Een getuigenis van Alumnus Marius: "I am an alumni of the 2019/2020 SESyM cohort. The master was a great experience and I enjoy thinking back to it from time to time. Right now I am working for the German Energy Agency in Berlin. We are doing a lot of interesting projects all across the board of renewable energy. Personally, I am in the branch of digital technologies, where I am working on a pilot project about the implementation of AI in district heating networks. This job was on the top of my list during the application period after the masters. I enjoy working here and I am grateful for the education that made this possible. The specialisation semester at Howest in particular was what prepared me very well for the work I am doing right now in the field of digital technologies."

Nederland en Vlaanderen erkennen elkaars bachelor- en masteropleidingen (Protocol tot wijziging van het Verdrag, artikel 11 tussen Nederland en Vlaanderen d.d. 16 januari 2013).

Inschrijving en meer info