European Master in Sustainable Energy System Management (SESyM)

European Master in Sustainable Energy System Management (SESyM)

European Master in Sustainable Energy System Management (SESyM)

De European Master in Sustainable Energy System Management (SESyM) is een initiatief van EUREC (association of European Renewable Energy Research Centres) samen met een consortium van hoger onderwijsinstellingen met name de Hanzehogeschool Groningen (NL), de Hogeschool West-Vlaanderen (BE), de Universiteit van Zaragoza (SP) en de Universiteit van Pisa (IT). EUREC heeft een belangrijke stem in Europa omtrent het onderzoek naar duurzame energie en het aanreiken van advies omtrent het heel actuele energievraagstuk. Binnen deze opdracht wordt ook de European master SESyM aangeboden om mensen klaar te stomen een actieve rol te spelen in het domein van energietransitie. Dit is immers een transdisciplinaire aangelegenheid geworden waar zowel technologische, economische, juridische als sociale en milieukundige uitdagingen centraal staan. In deze professioneel gerichte master worden studenten opgeleid om een innovatief energie business plan te ontwerpen, evalueren en implementeren. Via realistische en authentieke bedrijfscasussen en projecten kan je vanuit systeembenadering duurzame energie uitdagingen aanpakken. 

Het programma bestaat uit 3 semesters (core – specialisation (keuze) – thesis) van telkens 30 studiepunten. De opleiding telt in totaal 90 studiepunten en staat open voor studenten met een (professioneel) bachelordiploma uit de volgende studiedomeinen: Bedrijfskunde en Economie (vb. bedrijfsmanagement, netwerkeconomie, …), Natuurwetenschappen, Ingenieurswetenschappen, Sociale wetenschappen, Politieke wetenschappen, Architectuur, … Toelating gebeurt op basis van een motivatiedossier (CV, motivatiebrief, referentiebrief werkgever/hoger onderwijsinstelling), …) en bewijs van voldoende Engelse taalbeheersing (IELTS 6,5 of gelijkwaardig).
 
Het feit dat dit een European masteropleiding is, betekent dat de student gedurende het opleidingstraject in minimum 2 Europese landen moet gestudeerd hebben.

Het core semester (Sept – Jan) bevat de basis inzake economie en business concepten om innovatieve energieprojecten te ontwerpen en implementeren, alsook de wettelijke kaders en technische aspecten van de energiebusiness. Dit semester wordt aangeboden in Groningen (Hanzehogeschool). In het tweede semester (specialisation) kan de student kiezen tussen Zaragoza, Kortrijk (Howest) of Groningen, elk met een eigen thema. Howest biedt in deze context het semester ‘Sustainable Energy & ICT’ aan. Het thesis semester kan zowel in een bedrijf als in een onderzoeksinstelling in Europa gevolgd worden.
Via dit aanbod kan elke student volgens talent en interesse zelf zijn/haar traject samenstellen.
 
Na 1,5 jaar (3 semesters) wordt het masterdiploma door de Hanzehogeschool Groningen uitgereikt. Deze masteropleiding is overheidsgefinancierd zodat enkel het Nederlandse inschrijvingsgeld dient betaald te worden (niet EU-studenten betalen een verhoogd studiegeld). Deze masteropleiding is ook in Vlaanderen automatisch erkend.
 
Deze masteropleiding is professioneel gericht zodat je na een professionele bacheloropleiding deze opleiding, na het voldoen aan de toelatingsvoorwaarden, zonder bijkomend schakelprogramma kan volgen en je bijgevolg in 1,5 jaar na je professionele bacheloropleiding een masteropleiding op zak hebt!

Nederland en Vlaanderen erkennen elkaars bachelor- en masteropleidingen (Protocol tot wijziging van het Verdrag, artikel 11 tussen Nederland en Vlaanderen d.d. 16 januari 2013).

Inschrijving en meer info

Infomomenten

Infoavond over het hoger onderwijs (Brugge)

maandag
16/11 19u-21u
Infoavond over het hoger onderwijs (Brugge)

Infoavond over het hoger onderwijs (Kortrijk)

dinsdag
17/11 19u-21u
Infoavond over het hoger onderwijs (Kortrijk)

Infoavond over het hoger onderwijs (Brugge)

maandag
18/01 19u-21u
Infoavond over het hoger onderwijs (Brugge)

Infoavond over het hoger onderwijs (Kortrijk)

dinsdag
19/01 19u-21u
Infoavond over het hoger onderwijs (Kortrijk)

Infoavond opstarten in februari (Brugge & Oudenaarde)

woensdag
27/01 17u-20u
Infoavond opstarten in februari (Brugge & Oudenaarde)

Infodag

zaterdag
06/03 10u-16u
Infodag

Infodag

zaterdag
08/05 10u-16u
Infodag

Infodag

zaterdag
26/06 10u-16u
Infodag

Infodag

zaterdag
28/08 10u-13u
Infodag

Infodag

vrijdag
10/09 17u-20u
Infodag