Bachelor Biomedische Laboratoriumtechnologie

"Breed, polyvalent, bijzonder praktijkgericht en uniek in West-Vlaanderen, dat is de opleiding Biomedische Laboratoriumtechnologie. Ons vernieuwd programma is klaar voor de uitdagingen van de 21ste eeuw. We werken in kleine groepen zodat we je goed en individueel kunnen coachen."

  • Je wilt de exacte waarden van je bloed kunnen meten en interpreteren.
  • Je bent gefascineerd door de mysteries van het DNA.
  • Je vraagt je af hoe een nicotinepleister helpt bij rookverslaving.
  • Je vindt het een uitdaging om mee te werken aan de nieuwste technologische ontwikkelingen.
  • Je wilt mee de geheimen ontrafelen van ziektebeelden zoals kanker en AIDS.

Na vier semesters kies je voor een afstudeerrichting:

Getuigenissen

"Door de persoonlijke begeleiding heb ik me aan de Howest nooit een nummer gevoeld."

Kenny Billiet

"Door de persoonlijke begeleiding heb ik me aan de Howest nooit een nummer gevoeld."

Kenny Billiet

Biomedische Laboratoriumtechnologie

Waarom ik er destijds voor gekozen heb om mijn studies BLT af te werken aan Howest Brugge en niet in Gent, waar ik mijn studies destijds ben gestart?

Er zijn minder studenten per practicumgroep met dus een betere begeleiding, er is in Howest een gezellige en warme sfeer tussen de studenten onderling, maar is er ook veel meer aandacht voor elke student afzonderlijk. Door de kleine afstand tussen de lector en de student, is er altijd mogelijkheid om vragen te stellen. De lectoren maken altijd tijd om extra uitleg in te plannen, zelfs al is dat maar voor 1 student. Door deze persoonlijke begeleiding heb ik me aan de Howest nooit een nummer gevoeld, wat ik van mijn twee jaar in Gent jammer genoeg niet kan zeggen.

Daarnaast wordt er ook altijd rekening gehouden met de mening van de studenten. Dankzij de studentenparticipaties is het altijd mogelijk om in gesprek te gaan over allerlei zaken en worden er blijvend aanpassingen gedaan om zo een optimale sfeer te creëren. Hierdoor krijg je als student het gevoel dat ook jij als student gerespecteerd wordt.

Tenslotte zijn de lectoren altijd heel gemakkelijk via e-mail te bereiken, zodat je ook tijdens het studeren niet moet vrezen dat eventuele onduidelijkheden of vragen niet beantwoord worden.

Dit alles samen heeft er voor mij persoonlijk voor gezorgd dat ik mijn studies BLT aan Howest Brugge altijd met heel veel plezier heb gedaan en dat ik zeker kan zeggen dat ik destijds niets beter had kunnen beslissen dan Gent in te ruilen voor het mooie Brugge.
 

Nu aan de slag bij ...

Alpro

"De praktijkgerichtheid van de opleiding aan Howest was echter de doorslaggevende factor. "

Annelies Decq

"De praktijkgerichtheid van de opleiding aan Howest was echter de doorslaggevende factor. "

Annelies Decq

Biomedische Laboratoriumtechnologie

Ik ben hier komen studeren omdat het in West-Vlaanderen gewoon het leukst is. En Brugge is mooier dan Gent. De praktijkgerichtheid van de opleiding aan Howest was echter de doorslaggevende factor. Op stage merk je wat de voordelen zijn van de praktijkgerichte opleiding. Je leert ook wat het beroep echt inhoudt en je wordt klaargestoomd voor het echte werkleven. Vlak na de eindwerkverdediging kon ik aan de slag in het pathologie labo van het Jan Ypermanziekenhuis in Ieper.

Nu aan de slag bij ...

Laborante labo pathologie Jan Ypermanziekenhuis

"Mijn keuze werd ook voor een groot deel beïnvloed door de hartelijke, persoonlijke verwelkoming door de lectoren, nog vóór het academiejaar begon. "

Aline Vandenbulcke

"Mijn keuze werd ook voor een groot deel beïnvloed door de hartelijke, persoonlijke verwelkoming door de lectoren, nog vóór het academiejaar begon. "

Aline Vandenbulcke

Biomedische Laboratoriumtechnologie

Na het eerste jaar als bachelor Bio-ingenieur aan de universiteit van Gent, was ik ervan overtuigd dat mijn toekomst in het labo lag. Ik heb dan ook bewust gekozen voor de praktijkgerichte opleiding Biomedische Laboratoriumtechnologie (Farmaceutische en biologische laboratoriumtechnologie) aan Howest Rijselstraat. Mijn keuze werd ook voor een groot deel beïnvloed door de hartelijke, persoonlijke verwelkoming door de lectoren, nog vóór het academiejaar begon. Zij namen bij mij de laatste twijfels weg! Naast de praktische labotechnieken en algemene kennis die ik tijdens die drie jaar aanleerde, blijven me vooral de leuke groepssfeer en het contact met de lectoren bij. Aan deze tijd heb ik dan ook fantastische vrienden en leuke herinneringen overgehouden. Tijdens mijn stage kon ik al mijn kennis gaan toepassen in het labo. Ik kwam terecht in het Labo voor Trombose Onderzoek (Latron) in Kortrijk en beleefde er een onvergetelijke stage-ervaring. Na mijn stage kreeg ik er een contract en ik werk er nog steeds!

Wist je dat ...

alumnus, afgestudeerd in 2008

Nu aan de slag bij ...

laborante in het Labo voor Trombose Onderzoek (Latron)

"Hieruit bleek dat de inspraak van studenten een van de belangrijkste punten in de agenda van het docententeam is."

Jeroen Maertens

"Hieruit bleek dat de inspraak van studenten een van de belangrijkste punten in de agenda van het docententeam is."

Jeroen Maertens

Biomedische Laboratoriumtechnologie

Voor mij was het volgen van een wetenschappelijke opleiding vrij logisch. Ik wilde al sinds jongsaf aan in een labo werken en onderzoek uitvoeren. Na een minder succesvol jaar in een ingenieursopleiding was een opleiding tot laborant een evidente keuze. Biomedische laboratoriumtechnologie vond ik een interessante opleiding en Howest campus Rijselstraat in Brugge leek de beste plaats om dit te volgen.

In het tweede jaar werd ik studentenvertegenwoordiger en nam ik deel aan studentenparticipaties. Hieruit bleek dat de inspraak van studenten een van de belangrijkste punten in de agenda van het docententeam is. Je kan altijd terecht bij het team van docenten voor alle vragen en problemen. Ook is er ruimte voor alle suggesties, zowel studiegericht als voor groepsactiviteiten of activiteiten buiten het schoolgebeuren. Zo komen er veranderingen in het opleidingsprogramma, organiseerden we een geldinzameling voor het goede doel, hadden we een afscheidsfeestje in het labo enz.

In het derde jaar deed ik mijn stage in het buitenland. Dit gaf me een uitzonderlijke ervaring en ik kwam in contact met vele verschillende culturen. Een internationale ervaring is altijd leuk, leerrijk en avontuurlijk. Het is ook een pluspunt voor iedere CV. Mijn stageplaats was een labo in de universiteit van Bristol (UK). Het viel me op dat de regelgeving inzake GLP, laboveiligheid enz. iets minder streng was dan in België. Daardoor kon ik methoden leren/uitvoeren die mijn collega’s in België niet mochten uitvoeren.

Samen met mijn tussentijdse evaluatie kreeg ik de raad “PhD by research” uit te voeren. In België is dit praktisch onmogelijk na een professionele bacheloropleiding. In vele andere landen is dat echter normaal. De stagebegeleider stelde voor om dit in zijn labo uit te voeren. Ik vroeg extra informatie en vond het onderzoek waaraan ik meewerkte ongelooflijk interessant, dus besloot ik kort nadien om het te proberen. Na heel wat zoekwerk vonden we een bedrijf die een bepaald project wilde financieren. Zodoende ben ik enkele maanden nadat ik afstudeerde gestart met een doctoraatstudie moleculaire biologie aan de universiteit van Bristol.

Nu aan de slag bij ...

afgestudeerd in 2010

"We hebben vooral vastgesteld dat de school sterk inspeelt op toegenomen eisen inzake (bio)informatica kennis."

Prof. Dr. Ir. Kathleen Claes

"We hebben vooral vastgesteld dat de school sterk inspeelt op toegenomen eisen inzake (bio)informatica kennis."

Prof. Dr. Ir. Kathleen Claes

Biomedische Laboratoriumtechnologie

In het domein van de genetische diagnostiek voor erfelijke aandoeningen worden we geconfronteerd met sterk toegenomen eisen inzake kwaliteit in combinatie met kortere turnaround tijden voor analyses van een wijd spectrum van genetische aandoeningen. We zijn dan ook voortdurend op zoek naar goed opgeleid, multifunctioneel personeel dat in staat is om deze nieuwe uitdagingen aan te gaan. Bovendien is er in het veld van de moleculaire genetica een ware (r)evolutie aan de gang: zeer snel zal het mogelijk zijn om het humane genoom te sequeneren voor 1000 USD, en zullen we worden geconfronteerd met een grote hoeveelheid nieuwe genetische varianten waarvan de eventuele klinische betekenis niet onmiddellijk duidelijk is.
Een gedegen kennis van (bio)informatica is dan een grote meerwaarde! Gedurende de laatste jaren hebben wij een aantal FBT’ers van Howest kunnen evalueren tijdens hun stage en verschillende van deze studenten werken ondertussen in ons labo in vast dienstverband. We hebben vooral vastgesteld dat de school sterk inspeelt op toegenomen eisen inzake (bio)informatica kennis. We appreciëren vooral dat de jonge mensen met een brede basiskennis snel kunnen ingezet worden als multifunctionele laboranten die in staat zijn om mee te werken aan een efficiënt, modern, moleculair laboratorium.

Nu aan de slag bij ...

Medische Genetica, UZ Gent

"Howest speelt sterk in op deze drie pijlers: kostenbewustzijn, kennis van kwaliteitseisen en achtergrondkennis."

Henk Louagie

"Howest speelt sterk in op deze drie pijlers: kostenbewustzijn, kennis van kwaliteitseisen en achtergrondkennis."

Henk Louagie

Biomedische Laboratoriumtechnologie

De laboratoria kenden de voorbije jaren een serieuze expansie van het aantal uitgevoerde analyses. In een systeem van gesloten envelop budget betekent dit niet noodzakelijk dat de laboratoria voor een toegenomen activiteit ook meer honoraria genereren. Kostenbewust omgaan met kalibraties, reagentia,… is dan ook een noodzakelijke eigenschap van een moderne medische laboratoriumtechnoloog (MLT).
Kwaliteitseisen worden steeds belangrijker, zeker in een geïsocertifieerd lab zoals het onze. Kennis van kwaliteitssystemen is cruciaal. Tenslotte is er de technologische ontwikkeling, met als belangrijkste voorbeelden de reuzestappen in automatisatie en moleculaire biologie. Een gedegen technische en moleculaire achtergrond is essentieel. Howest speelt sterk in op deze drie pijlers: kostenbewustzijn, kennis van kwaliteitseisen en achtergrondkennis. Stagiairs van Howest zijn dan ook steeds welkom.

Nu aan de slag bij ...

laboratoriumdirecteur AZ Sint-Lucas, Gent

"Er is keihard gewerkt geweest aan ons opleidingsprogramma en we zijn er (heel terecht) fier op!"

Sofie Verstraete

"Er is keihard gewerkt geweest aan ons opleidingsprogramma en we zijn er (heel terecht) fier op!"

Sofie Verstraete

Biomedische Laboratoriumtechnologie

Na zeventien jaar gewerkt te hebben als apotheker in een officina, heb ik drie jaar geleden de overstap gemaakt naar het onderwijs. Een heel goede keuze is dit gebleken: in Howest stond een enthousiast BLT-team klaar om mij te helpen inwerken en het bleek onmiddellijk dat de studenten steeds centraal staan.

Communicatie is belangrijk en dat is ook duidelijk merkbaar in onze opleiding: persoonlijke feedback tijdens de labo’s en snel na een examen, mentoraatsgesprekken, babbeltjes in de labogang, … Problemen zijn er om aangepakt en opgelost te worden en liefst zo snel mogelijk. Elke student is uniek en dat weten en erkennen wij als team.

Er is keihard gewerkt geweest aan ons opleidingsprogramma en we zijn er (heel terecht) fier op: het extern auditbureau Aequi heeft volmondig bevestigd dat we meer dan geslaagd zijn in onze opzet!

Het leven als docent bij BLT is zeker geen rustig kabbelend leventje: de evaluatie van elke individuele student in elk labo wordt nauwgezet bijgehouden, de syllabi en de ondersteunende presentaties worden up-to-date gehouden, de examens worden opgemaakt volgens de regels van het toetsbeleid en bekeken en geëvalueerd door een collega, de lessen worden voorbereid, … In onze dagdagelijkse werking zitten ook de mentoraats- en feedbackgesprekken, de stagebegeleiding en -bezoeken, de teamvergaderingen, navormingen, dienstverlening, activiteiten van AmiScientia, … ingepland. Te veel om alles op te noemen maar je krijgt er veel voor terug: enthousiaste studenten en een leuk team en dat blijft onze drijfveer om met dezelfde energie en hetzelfde plezier verder te gaan zoals we bezig zijn.

Tot in BLT@Howest!

Nu aan de slag bij ...

Lector Howest Biomedische Laboratoriumtechnologie

"Ook staan ze binnen de opleiding aan Howest sterk wat betreft internationalisering."

Brian Desplinter

"Ook staan ze binnen de opleiding aan Howest sterk wat betreft internationalisering."

Brian Desplinter

Biomedische Laboratoriumtechnologie

Iedereen had wel een kinderdroom, zo een waarin je jouw droomberoep kon uitvoeren. Bij mij was die kinderdroom 'uitvinder' worden. Uiteraard veranderde deze droom wat na mijn puberale fase en werd het eerder: het kunnen meehelpen in onderzoek naar de ontwikkeling van nieuwe medicijnen. Met deze gedachte koos ik dan ook voor een studierichting die me naar deze 'droom’ kon brengen. Die eerste keuze was echter toch niet volledig mijn ding. 

Na wat verder zoeken tussen de vele opleidingen die Vlaanderen te bieden heeft, viel mijn oog op de opleiding Farmaceutische en Biologische Laboratoriumtechnologie. Zo: nu had ik mijn opleiding gekozen, maar nog niet de instelling waar ik zou gaan studeren! BLT@Howest sprak me echter onmiddellijk aan. De combinatie van de vakken binnen een blok (er zijn vier blokken in een jaar) en het goed overvloeien van de lesinhoud van het ene vak naar het volgende vak was voor mij echt een pluspunt aan de Howest. Ook staan ze binnen de opleiding aan Howest sterk wat betreft internationalisering, wat toch wel belangrijk is, gezien een ziekte zich nooit beperkt tot één land. Ook in het latere werkveld komt men geregeld in contact met medelaboranten uit het buitenland. 

Over mijn keuze heb ik nog geen seconde spijt gehad, alles wat ik verwachtte en las, bleek ook effectief waar te zijn. Het internationaal aspect kon ik al aan de levende lijve ondervinden, zo kon ik met enkele medestudenten naar de Dublin City University gaan in Ierland om daar onze werkveldverkenning uit te voeren. Ook zal ik mijn stage in Londen doen.

Wat er ook nog een groot pluspunt is, is de persoonlijke begeleiding binnen de opleiding: als student kun je steeds met al jouw vragen en problemen rechtstreeks bij de lector terecht en word je steeds geholpen ongeacht wat er is.

Nu aan de slag bij ...

2de jaarstudent in 2016

Infomomenten

Infodag

zaterdag
08/05 10u-16u
Infodag

Infodag

zaterdag
26/06 10u-16u
Infodag

Infodag

zaterdag
28/08 10u-13u
Infodag

Infodag

vrijdag
10/09 17u-20u
Infodag
Deze opleidingen zijn misschien ook iets voor jou?