Overslaan en naar de inhoud gaan

Verpleegkunde studeren aan Howest in Brugge

 • Heb je een zorgend karakter?
 • Staat levens redden op je bucketlist?
 • Hou je van sociaal contact?
 • Wilde je altijd al weten hoe ons lichaam in elkaar zit?
 • En wil je na afstuderen vlot aan het werk?

Dan is de bachelor Verpleegkunde (vroeger A1 Verpleegkunde) aan Howest in Brugge iets voor jou!

Verpleegkunde is de enige 4-jarige bacheloropleiding in Vlaanderen. Die vier jaar zijn geen overbodige luxe. De werkterreinen waarop je als verpleegkundige voorbereid moet worden, zijn namelijk zeer divers. Aan Howest in Brugge stomen we je klaar om kinderen, volwassenen én ouderen te verzorgen en op weg te zetten naar een gezonde levensstijl.

Daarvoor krijg je een stevige dosis theorie, maar vanaf het eerste jaar dompelen we je ook frequent onder in de praktijk: in ons eigen Howest Hospital op de campus in Brugge, via praktijkcases en op stage.

Deze boeiende en praktijkgerichte opleiding is de optimale voorbereiding voor je latere (knelpunt)beroep als bachelor in de verpleegkunde.

De opleiding is door VDAB erkend als knelpuntopleiding, wat inhoudt dat je als afgestudeerde snel aan de slag kunt in een knelpuntberoep. Als je ingeschreven staat als werkzoekende en slaagt voor een VDAB-screening die je geschiktheid voor de gekozen studie beoordeelt, zorgt VDAB voor de betaling van je inschrijvingsgeld en een vast bedrag voor leermateriaal.

Howest - Bachelor Verpleegkunde

Jouw lesrooster 

Elke week heb je 20 tot 24 uur les. De lesuren sluiten daarbij zo goed mogelijk op elkaar aan. Theoretische lessen wisselen we af met praktijklessen in kleine groepen.

Hieronder kan je een voorbeeldlesrooster bekijken. Dit kan per academiejaar afwijken. Het definitieve lesrooster communiceren we in september.

Voorbeeldlesrooster

Studenten in les

Verpleegkundige rollen

Howest wil je opleiden tot een zorgexpert die de juiste zorgen kan verlenen.

Daarnaast is de zorgexpert ook het klankbord voor de patiënt, die een vertrouwensrelatie kan opbouwen en op een efficiënte manier communiceert. Een verpleegkundige vervult hierbij dus verschillende rollen tegelijk. Dat zie je ook in het opleidingsprogramma van de opleiding Verpleegkunde aan Howest.

Rol 1: klinisch zorgexpert

De rol van klinisch zorgexpert is dé kern van het beroep van verpleegkundige. Verzorgen, zorgen voor, zorgen wegnemen, …

Kortom: de zorg staat centraal. Je leert alles over de bouw en de werking van het gezonde (Biomedische wetenschappen 1 & 2) , maar ook van het zieke lichaam (Pathologie 1, 2 & 3) . Eerst maak je algemeen kennis met de verschillende domeinen binnen de verpleegkunde (psychiatrie, geriatrie, pediatrie, medische, heelkunde, moeder en kind, thuiszorg). Elk domein diepen we daarna verder uit (Zorgdomeinen) . Daarnaast zetten we in op verpleegkundig klinisch redeneren. Dat helpt je om in te schatten welke zorgen je patiënt nodig heeft. Je kennis over het lichaam, aandoeningen, medicatie en behandeling zijn daarbij essentieel. De verschillende opleidingsonderdelen Proactief Verplegen begeleiden je in het opbouwen van een sterke klinische blik.

Rol 2: patient advocate

Hoe verwoord je iets het best, hoe werk je efficiënt samen en hoe zet je mensen aan tot gezond leven? Wij scherpen je communicatieve vaardigheden aan. Je leert gemakkelijke én moeilijke gesprekken voeren met patiënten en familie en we reiken je hulpmiddelen aan om patiënten op weg te zetten naar een gezonde levensstijl en therapietrouw (preventie). Daarnaast zetten we in op het leren samenwerken in een team van professionals.

Rol 3: professionele ontwikkelaar

In deze rol combineren we persoonlijke ontwikkeling met professionele groei. Werkcolleges, supervisies, getuigenissen van patiënten en mantelzorgers geven je een breed beeld van de zorg en hoe deze ervaren wordt door de verschillende doelgroepen. Je leert je zorg afstemmen op elke nieuwe patiënt en elke nieuwe situatie. Stap voor stap word je daardoor een echte verpleegkundige, die er staat voor de patiënt en zijn familie, maar ook voor het team en de organisatie.

Daarnaast leer je hoe je je kennis up to date houdt en hoe je mee blijft met de ontwikkelingen in de zorg. Je toekomstige beroepsdiscipline evolueert immers continu: nieuwe technologieën, nieuwe producten, nieuwe voorlichtingsmaterialen, nieuwe communicatietools… Ze op de juiste manier inzetten, helpt je om de beste zorg te verlenen.

Rol 4: kwaliteitspromotor

Verplegen doe je niet vanuit de buik. Wetenschappelijke literatuur interpreteren en toepassen zetten je op weg naar evidence-based nursing.

Rol 5: nurse@work

Alle voorgaande rollen integreer je in je professioneel, verpleegkundig handelen en dit in complexe en gespecialiseerde situaties. Je kan hiertoe kennis en inzichten uit een specifiek domein kritisch evalueren en combineren, en complexe gespecialiseerde vaardigheden toepassen, gelieerd aan onderzoeksuitkomsten. Bovendien functioneer je met volledige autonomie en een ruime mate van initiatief en neem je medeverantwoordelijkheid op voor het bepalen van collectieve resultaten. Klinisch redeneren, autonomie, creativiteit, evidence-based werken, ondernemerschap, professionele assertiviteit en transfervaardigheid staan centraal.

Raadpleeg de ECTS-fiches van deze opleiding
Studente verpleegkunde Howest

Knelpuntberoep

De bacheloropleiding Verpleegkunde van Howest is breed en generalistisch. Daardoor kan je als afgestudeerde verpleegkundige meteen terecht in heel wat sectoren en instellingen:

 • het ziekenhuis/de verpleging (de acute verzorgingssector). Dit ligt voor de hand. Wel goed om weten: met een bachelor Verpleegkunde kan je aan de slag op alle diensten binnen een ziekenhuis (spoed, pediatrie, geriatrie, heelkunde…)
 • geestelijke gezondheidszorg
 • eerstelijnsgezondheidszorg, zoals thuiszorg
 • ouderenzorg: woonzorgcentra, geriatrische afdeling in ziekenhuis
 • zorg voor personen met een beperking
 • preventieve zorg: Kind & Gezin, het CLB, arbeidsgeneeskundige diensten

Werkzekerheid

Vast staat dat dit knelpuntberoep je 100% werkzekerheid biedt. Je diploma verpleegkunde voldoet aan alle vereisten om je op de Europese arbeidsmarkt te profileren als een kwaliteitsvolle, polyvalent inzetbare verpleegkundige.

Dagonderwijs

 • Heb je al een HBO5-diploma Verpleegkunde of een bachelordiploma Vroedkunde en wil je nu ook het bachelordiploma Verpleegkunde behalen? Bekijk dan zeker de verkorte trajecten Verpleegkunde na HBO5 en Verpleegkunde na Vroedkunde.
 • Heb je al een diploma als bachelor of master in psychosociale/medische wetenschappen (vb bachelor Toegepaste psychologie, Sociaal werk, Toegepaste gezondheidswetenschappen, Kinesitherapie, ...)? Via een verkort traject van max. 153 SP in 3 jaar school je je om tot bachelor verpleegkunde. Neem contact op met de lyndsey.van.avermaet [at] howest.be (trajectbegeleider van de opleiding).
 • Volgde je al een andere (bachelor of master)opleiding en wil je vrijstellingen aanvragen? Neem contact op met de lyndsey.van.avermaet [at] howest.be (trajectbegeleider van de opleiding.)
 • Wil je in februari instappen in het eerste jaar? Dit kan voor een beperkt aantal opleidingsonderdelen. Neem hiervoor ook contact op met de lyndsey.van.avermaet [at] howest.be (trajectbegeleider).

Kwaliteitsvolle opleiding

Kwaliteitszorg zit ingebed in de dagelijkse werking van onze opleidingen. We verbeteren continu en systematisch de kwaliteit van onze opleidingen. De betrokkenheid van studenten, werkveld en alumni is hierbij cruciaal. Lees meer over de kwaliteitszorg van onze opleidingen.

In 2022 werd de bacheloropleiding Verpleegkunde beoordeeld door een onafhankelijk en extern panel. De accreditatie werd uitgevoerd door NVAO. De kwaliteit van de opleiding werd positief beoordeeld. Het rapport van het panel met de sterke punten en ontwikkelpunten kun je hier lezen.

Recent afgestudeerden van de bacheloropleiding Verpleegkunde zijn tevreden over de kwaliteit van de gevolgde opleiding. Consulteer hier enkele kerncijfers over de tevredenheid.

cardiologische verpleegkunde
Kostenraming

We geven je een raming van de studiekost van de opleiding Verpleegkunde aan Howest. We maken daarbij een onderscheid tussen de algemene studiekost en de opleidingsgebonden studiekosten.

Lees meer

Studiefinanciering

De sociale dienst van Stuvo staat klaar om je in alle discretie te ondersteunen bij financiële vragen. Bekijk samen of je in aanmerking komt voor studiefinanciering.

Lees meer

Inschrijven

Je kan je vanaf 1 maart registreren voor 2024-25. Na het afsluiten van de registratie ontvang je een mail met alle info nodig voor je definitieve inschrijving. Reserveer nu al jouw plek bij Howest!

Lees meer

Infodag
Zaterdag 29 juni
VAN 10u TOT 16u
Meer info

Kom langs op onze infodagen

Dit zijn de eerstvolgende infodagen voor Brugge:

Alle infodagen

Meer info?

Ontvang de brochure per post
Schrijf je in op de nieuwsbrief van deze opleiding.

Student met brochure van Howest

Troeven van de opleiding

Klinisch redeneren en simulatie

Binnen de bachelor Verpleegkunde aan Howest zetten we sterk in op het klinisch redeneren en kritisch reflecteren. De snelle evoluties in de zorg maken het immers noodzakelijk om professionals op te leiden die zich snel kunnen inwerken, kritisch stilstaan bij nieuwe evoluties en kunnen redeneren over de best mogelijke zorg in een bepaalde situatie.

De klinische blik ontwikkelen we met behulp van cases. Daarbij worden observaties, parameters, ziektebeeld, medicatie en verpleegkundige interventies met elkaar verbonden. De modules proactief verplegen zorgen voor een geleidelijke opbouw in het redeneren, van eenvoudige naar complexe situaties. Daarnaast komen alle zorgdomeinen aan bod, om het brede karakter van de opleiding ook op dit vlak te waarborgen. Verpleegkundigen moeten immers in alle settings klinisch kunnen redeneren.

In de praktijklokalen van Howest Hospital gebruiken we simulaties om dit proces nog verder te verstevigen. We laten je er actief reflecteren en redeneren over praktijksituaties, als voorbereiding op situaties die je mogelijk op stage zal tegenkomen.

Praktijk centraal

In de opleiding Verpleegkunde aan Howest in Brugge staat de praktijk steeds centraal. Want theorie mag dan wel een noodzaak zijn, ze is tegelijk slechts een begin. Daarom vormen gastcolleges door ervaringsdeskundigen, inleefsessies of sociale vaardigheidstraining je verder als verpleegkundige. Daarnaast nemen we in diverse lessen en werkcolleges praktijksituaties onder de loep. Ook studiebezoeken brengen je in contact met het werkveld en met innovatieve technologieën en praktijken.

Een bijzonder onderdeel van het praktische luik is de aandacht voor de beleving van patiënt én mantelzorger. Tijdens de lessen – en getuigenissen van patiënten en mantelzorgers – krijg je inzicht in dit belangrijke aspect van de verpleegkunde. In het derde jaar organiseer je samen met je medestudenten een zorgvakantie voor mantelzorgers en hun hulpbehoevende familielid.

Persoonlijke begeleiding

Aan onze hogeschool nemen we je echt op sleeptouw. We streven zoveel mogelijk naar een persoonlijke benadering van onze studenten. Zo word je allerminst aan je lot overgelaten.

We ondersteunen je maximaal om je eigen leerproces in handen te nemen. Tegelijk ondersteunen we je maximaal en bieden we je kansen en uitdagingen aan. Wist je trouwens dat je sowieso een coach krijgt toegewezen als eerste aanspreekpunt voor al je vragen?

Wij moedigen onze studenten ook aan om vragen te stellen, zowel tijdens de lessen als erbuiten, online of offline. Volledig in lijn met onze waarden Serve, Empower & Care.

Skills labs en stage

Als student verpleegkunde dien je heel wat verpleegtechnische vaardigheden onder de knie te krijgen. Daarom krijg je tijdens de eerste drie jaar skills labs in groepjes. Die vullen we aan met vrijblijvende inoefenmomenten in het moderne Howest Hospital in Brugge.

Naast die praktijk op de campus in Brugge loop je tijdens je opleiding tot verpleegkundige stage binnen de verschillende zorgdomeinen (geriatrische verpleegkunde, kinderverpleegkunde, psychiatrische verpleegkunde, ziekenhuisverpleegkunde, zorg voor moeder en pasgeborene en eerstelijnszorg). In het vierde jaar kies je zelf een domein waarin je je wil verdiepen. In de laatste drie semesters kan je ook opteren om een deel van je studie of stage in het buitenland te doen.

Internationale mogelijkheden

Binnen de bacheloropleiding Verpleegkunde verruimen we je blik op de wereld en de maatschappij waarin we leven. Wil je graag via Erasmus een deel van je opleiding in het buitenland afwerken? Dat kan perfect. Verplicht is een buitenlands avontuur zeker niet. Er bestaan trouwens ook interessante alternatieven, zoals een internationale week in je studiestad, inleefreizen of een internationaal project.

Het buitenland

Als student verpleegkunde kan je een deel van je studie of stage in het buitenland doen. In Europa, maar ook in Afrika. De internationale stage is een verrijkende ervaring en een absolute troef van de opleiding. Ben je liever niet zo lang van huis? Dan kan je ook kennismaken met innovatieve praktijken in het buitenland tijdens een studiereis of projectweek.

Internationalisering@home

Een internationale week in Brugge leert je stilstaan bij hoe verschillende culturen zorg ervaren. Daarnaast komen internationale verschillen in zorg aan bod. In het tweede jaar voer je met je medestudenten een internationaal project uit via digitale toepassingen.

Je kan je vanaf 1 maart registreren voor 2024-25. Na het afsluiten van de registratie ontvang je een mail met alle info nodig voor je definitieve inschrijving. Reserveer nu al jouw plek bij Howest!

Lees meer

Samenwerken

Howest heeft een breed aanbod van samenwerkingsmogelijkheden met studenten. Samen met onze studenten zoeken we naar oplossingen voor reële cases aangebracht door onze partners. Tijdens die samenwerking zie je de studenten aan het werk, beoordeel je mee hun werk en indien het klikt, kan je hen aanwerven na afstuderen. 

Howest anticipeert via onderzoek ook op de behoeften van de maatschappij in het algemeen en het brede socio-economische werkveld in het bijzonder. De hogeschool kiest bewust voor nieuwe profielen en innovatieve niches. Op die manier werkt de onderwijsorganisatie mee aan het ombuigen van de fameuze West-Vlaamse braindrain in een braingain.

Bekijk onze onderzoeksprojecten

Een bachelorproef, een brainstorm, een projectweek of een semester lang samenwerken met een groep studenten? Contacteer onze opleidingen voor een samenwerking op maat. ​ ​

Wil je een stageproject indienen en zo in contact komen met vers Howest talent? Gebruik hiervoor het Howest stageplatform.

Kruisbestuiving is belangrijk voor nieuwe ideeën! Daar zijn we ons volledig van bewust. Daarom investeert Howest in incubatoren op de verschillende campussen. Studenten, onderzoekers, maar ook externe starters werken er onder één dak aan de uitbouw van hun eigen project.

Bovendien organiseren we onze incubatoren thematisch. Dat zorgt voor zeer veel specialistische kennis op één centrale plaats. Combineer dit met de nabijheid van andere starters en er ontstaat een frisse dynamiek, een open vizier en kruisbestuiving. Studenten aan Howest die werken aan hun eigen bedrijf kunnen een gratis werkplek krijgen in één van de incubatoren.

Laptops
The Level

Hét grote pluspunt bij Howest is de persoonlijke aanpak. De lectoren kennen elke student en volgen je nauw op. De gebouwen van Howest hebben bovendien een ziel. Op de bruisende campussen heerst een gemoedelijke sfeer onder studenten en lectoren. Ook bij het administratief personeel en Stuvo staat de deur altijd open.

Aan deze hogeschool leer je niet enkel in boeken, je stapt ook de wereld in en oefent in de praktijk. De uitgebreide stages bereiden je voor op de arbeidsmarkt. Na de opleiding ben je klaar voor het echte werk of kan je verder studeren als je dat wil.

Evy Schacht
Howest Alumna 2021

Overtuigd? Schrijf je in!

Heb je jouw keuze gemaakt? Wij kijken ernaar uit om je op te nemen in onze Howest-community! 

Alle informatie over inschrijven vind je via onderstaande link. 

Schrijf je in

Studenten in pauze met koffie op de campus

FAQ

Vind je niet wat je zoekt of heb je specifieke vraag over deze opleiding. Neem gerust contact met ons op.

Lieselore Casier

Lieselore Casier

Opleidingscoördinator van de bacheloropleiding Verpleegkunde

Indien je een laptop koopt via Howest, kan je bekijken welke laptop de opleiding aanraadt. Indien je een laptop hebt of zelf een nieuw toestel wil kopen, dient deze minimum te voldoen aan dezelfde specificaties.

Bekijk welke laptop de opleiding aanraadt

Wil je graag een semester in het buitenland studeren? Of spreekt een internationale stage jou aan? Dat kan! Je ontdekt alle mogelijkheden om binnen Howest naar het buitenland te gaan op deze pagina. Tijdens je studies maken we jouw buitenlands avontuur samen concreet! 

Alle vooropleidingen sluiten goed aan bij de opleiding Verpleegkunde. Je zal in een klas terechtkomen met een leuke mix van studenten met verschillende vooropleidingen uit het ASO en TSO.
 

In de opleiding Verpleegkunde houden we aan Howest nauw contact met elke student tijdens zijn groeitraject tot bekwame verpleegkundige. Dit doen we enerzijds via thematische workshops, anderzijds krijg je een persoonlijke coach en word je minstens één keer per jaar uitgenodigd voor een coaching gesprek, waarop we je kwaliteiten, knelpunten en groeipunten tijdens de opleiding bespreken.

Op het einde van de vierjarige opleiding zal je in totaal 2300 uur stage gelopen hebben. De stage wordt ingepland vanaf het tweede semester van de eerste opleidingsfase (= 1e jaar).  Tijdens de eerste drie opleidingsfasen dienen je in 7 zorgdomeinen stage te lopen: algemene medische geneeskunde, algemene chirurgische geneeskunde, kinderverzorging en pediatrie, geestelijke gezondheidszorg, ouderenzorg, eerstelijnszorg en kritieke zorg.  In de vierde opleidingsfase loop je stage in een domein naar keuze. 

Wij hebben een nauwe samenwerking met het werkveld en kiezen voor een kwaliteitsvolle stagebegeleiding. Daarvoor zetten we op de stageplaatsen unieke projecten op die inzetten op een sterke begeleiding van de student door de mentor en de stagebegeleider. Aangezien wij focussen op een krachtige stageomgeving houden we, in de mate van het mogelijke, rekening met de woonplaats van de student.

Eigenlijk heb je geen voorkennis nodig. De handboeken die je gebruikt voor biomedische wetenschappen bieden een heel goede ondersteuning als je weinig voorkennis hebt van bijvoorbeeld de basisbegrippen van biochemie, celleer en weefselleer. We organiseren ook een instapcursus voor wie weinig of geen kennis heeft van biochemie (of voor wie het erg lang geleden is).  Tijdens het academiejaar organiseren we bovendien monitoraten. Daarin bespreken we al je vragen. Er is dus voldoende mogelijkheid tot ondersteuning om eventuele achterstand bij te werken (naast de mogelijkheden tot vraagstelling tijdens de lessen, het discussieforum op het leerplatform,...)