Interessegebieden
Thema's
 • Al gamend brain health promoten: Vital Brains App

  Het verkennende PWO-project heeft geleid tot belangrijke inzichten over het potentieel van de Vital Brains App. Een eerste prototype van de app werd in deze eerste fase ontwikkeld met een tweeledig doel: 
  (1) data verzamelen over de gezondheid, levensstijl & cognitief functioneren van de gebruiker 
  (2) mensen sensibiliseren en informeren over het belang van een hersengezonde levensstijl met als uiteindelijke doel dementiepreventie 

 • Healthy Howest

  Howest wil een voorbeeldfunctie opnemen als werkgever met oog voor gezondheid, en dit ook uitstralen naar het werkveld en partners, vandaar Healthy Howest. 

 • Vital Brains

  Wist je dat kleine aanpassingen in je leefstijl je hersenen vitaal kunnen houden?