Overslaan en naar de inhoud gaan

Het CyberHubs-project heeft als doel het ecosysteem van cybersecurityvaardigheden in Europa te verbeteren door een netwerk van 7 Cybersecurity Skills Hubs op te zetten in België, Estland, Griekenland, Hongarije, Litouwen, Slovenië en Spanje.

De doelstellingen van het project omvatten:

  • het in kaart brengen van aanbieders van cybersecurity-onderwijs en -training in EU-lidstaten
  • het ontwikkelen van een nationale strategie voor cybersecurityvaardigheden in elk partnerland
  • het organiseren van een Europese Hackathon om innovatie te bevorderen,
  • het tot stand brengen van partnerschappen tussen Cybersecurity Skills Hubs
  • het bevorderen van samenwerking tussen de onderwijs- en industriesectoren.

Het project zal een brede doelgroep ten goede komen, onder hen studenten, professionals, beleidsmakers en het grote publiek, die toegang zullen hebben tot verschillende cybersecuritybronnen en trainingsmogelijkheden. Verwachte resultaten van het project zijn de oprichting van een duurzaam netwerk van Cybersecurity Skills Hubs, de ontwikkeling van nationale strategieën voor cybersecurityvaardigheden, de creatie van innovatieve cybersecurityoplossingen via de Hackathon, de totstandbrenging van langetermijnsamenwerkingsverbanden en partnerschappen, en de verspreiding van projectresultaten via diverse communicatiekanalen.

Het project wordt gecoördineerd door DIGITALEUROPE, de Europese overkoepelende organisatie van de digitale industrie, en omvat 21 volledige partners uit 11 Europese lidstaten.